Hammerfossen (Bærum)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hammerfossen og Hammerdammen nedenfor Bogstadvannet. Bærum til venstre, Oslo til høyre.
Foto: Øivind Møller Bakken/Museene i Akershus (2010).

Hammerfossen ligger i Lysakerelva rundt 400 meter nedenfor Osdammen som er utløpet fra Bogstadvannet. Som elva utgjør også fossen kommune- og fylkesgrense mellom Oslo og Bærum/Akershus.

Stangjernshammer/masovn

Nedenfor fossen ligger Hammerdammen og både fossen og dammen har navn etter at Conrad Clauson ved Bærums Verk i 1788 anla en stangjernshammer på vestsiden (Bærumssiden) av elven og dette ble Fossum Jernverk.

Etter at Peder Anker Bærums Verk etter Conrad Clausons død i 1791, bygde han en masovn på østsiden (Oslosiden) av fossen. Fossen drev en stor blåsebelg som forsynte masoven med luft og dro slik opp temperaturen i ovnen.

Sagdam

Fossum sag ved Hammerfossen, sett mot sørvest, og med tømmer i Hammerdammen. Plankelageret opp til høyre.
Foto: Sigurd Senje/Bærum bibliotek (ant. 1960).

Det skal ha vært ti sagbruk langs Lysakerelva, men fløtingen i elva var arbeidskrevende. I 1888 samlet eieren av Nordmarksgodset, baron Harald Wedel Jarlsberg (1811–1897) sine sju sagbruk på Fossum sag som lå litt sør for fossen og Hammerdammen som leverte kraft som drev sagbruket. Dagens demning ble da bygget da fossen skulle ikke lenger drive masovn og stangjernshammer. Den nye demningen ved fossen har luke til vannrøret som førte ned til Fossum sag. Dette sagbruket var i drift fram til 1961 og erstattet av Fossum Bruk.

Over brua går Ankerveien fra Oslo og fortsetter som Ankerveien i Bærum.

Brua og demningen er kommunalt listeført for bevaring av Oslo byantikvar.

Kilder


Koordinater: 59.961681476715° N 10.626909134037° Ø