Nordmarksgodset

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vækerø ble hovedbølet i Nordmarksgodset.
Foto: Anders Beer Wilse (omkr. 1910)

Nordmarksgodset (gnr. 67) utgjør en stor del av Nordmarka i Oslo. Det omfatter områdene øst for Sørkedalen og vest for Lillomarka. De andre delene av Nordmarka har egne matrikkelnumre. I middelalderen tilhørte eiendommene forskjellige kirkelige insitusjoner, og ved reformasjonen ble de krongods. De ble etter hvert pantsatt eller solgt til private for å skaffe penger i statskassa.

I 1649 ble gårdene i Sørkedalen samla under Bogstad av rådmann Morten Lauritzen og hans svigersønn, rådmann Peder Nielsen Leuch (rundt 1636–1693) etter at kongen ikke kunne betale sin gjeld til Lauritzen.

Det samme skjedde så med Nordmarksgodset omkring hundre år senere, da Peder Anker samla eiendommene. (Dog hadde Giord Andersen (1651–1720) eid Nordmarkagodset 1700-1720, ja, allerede da Christian Madssøn Lund døde i 1691, solgte dennes enke, Boel Hermansdatter Reiminck, som 1. gang hadde vært gift med Johan Garmann d.y. (+ 1673), det gjenværende av Garmans enorme skogeiendommer i Nordmarka til Andersen.) Da Andersen døde i 1720, arvet hans to svigersønner, offiserene Hans Heinrich Scheel (1668 Kolding-1737 Kbh.) og Frederik Otto von Rappe (1679 Fredrikshald-1758 Kbh.) Andersens store godskompleks i Nordmarka, som så ble solgt i 1721 til kjøpmann Peder Eriksen Grøn (1682-1737) i Christiana, etter hvem skogeiendommene ble kalt «Grøns store skog». Grøn solgte straks halvparten av eiendommen til kjøpmann Jens Hiort, og resten solgte han i 1739 til kjøpmann Christian Ancher.) I 1773 kjøpte Peder Anker Bogstad fra broren Bernt Anker. I 1799 kjøpte han så faren Christian Anchers del av Nordmarka, og i 1804 kom den siste delen inn i godssamlinga da han kjøpte den av Jens Hiort. Vækerø ble hovedgård for godssamlinga. Hele eiendommen gikk i arv til Peder Ankers svigersønn grev Herman Wedel Jarlsberg. I 1854, da grevens enke døde, gikk Nordmarksgodset til baron Harald Wedel JarlsbergBærums Verk. Den yngste sønnen fikk Bogstad, slik at Nordmarksgodset og Bogstad ikke lenger hørte sammen under én eier. Carl Otto Løvenskiold, som var Harald Wedel Jarlsbergs svigersønn, tok over fra medarvingene i 1905, og hans etterslekt er fortsatt eiere gjennom konsernet Løvenskiold-Vækerø.

Kilder