Fossum sag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Anlegget sett mot sørvest, demningen i Hammerfossen er under veien på bildet. Tømmer i Hammerdammen på bildet.
Foto: Sigurd Senje/Bærum bibliotek (ant. 1960).
Anlegget sett mot sørøst, med transportbåndet opp til plankelageret.
Sagbruket hentet kraft fra Hammerfossen
Foto: Øivind Møller Bakken/Museene i Akershus (2010).

Fossum sag ble bygget ved Hammerfossen i Lysakerelva i 1888 litt nedenfor der hvor stangjernshammeren hadde ligget fram til den ble lagt ned i 1874. Også sagbruket hentet kraft til Hammerdammen over fossen, men demningen ble forsterket med dagens demning i 1881 med luke til vannrøret som førte ned til saga.

Fløtingen i Lysakerelven var arbeidskrevende og vanskelig, men trange partier og fosser. I 1888 samlet eieren av Nordmarksgodset, baron Harald Wedel Jarlsberg (1811–1897) sine sju sagbruk på Fossum. Sagbruket ble flere ganger utvidet og forbedret. Dalen er ganske trang der hvor selve bruket lå, så det ble etablert et bord- og plankelager på området ovenfor og plankene ble sendt opp dit ved hjelp av et transportbånd. Her ble produksjonen sortert og lagret før videre forsendelse, i første rekke til Vækerø.

På 1920-tallet ble det bygget et anlegg for barking av tømmer ved demningen ved uløpet fra Bogstadvannet. Her ble tømmer barket og fløtet videre ned til saga. Barken ble kjørt til Barketomta. I dager det rester av lenser og lensekar i Hammerdammen. Senere ble det bygget en vannrenne av tre fra barkestedet og ned til saga hvor tømmeret ble sendt etter at det var barket.

I 1961 ble sagbruket lagt ned og virksomheten flyttet til det nye anlegget Fossum Bruk, rundt 500 meter lenger mot nordvest, ved Bogstadvannet. Anlegget var Hammerfossen ble revet på 1970-tallet.

Kilder


Koordinater: 59.96099° N 10.62774° Ø