Hans Jacob Stabel

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Posthumt portrett av Hans Jacob Stabel, malt av P. Meidell etter eldre original. Her med Vasaorden.
Foto: Eidsvoll 1814

Hans Jacob Stabel (født 27. august 1769 i Onsøy, død 7. januar 1836Hoff i Østre Toten) var prest og eidsvollsmann. Stabel hadde presteembeter i Vestre Slidre, Sør-Aurdal, Kristiansand og på Toten. Stabel var en praktisk orientert prest, som blant annet var opptatt av vegbygging. Han har æren for den såkalte Stabelveien over Tonsåsen, mellom Bagn og Bruflat.

Bakgrunn, familie, Valdres

Han ble født på Onsøy prestegård, som sønn av prost og sokneprest Johannes Bruun Stabel og Marie Elisabeth f. Zundberg. Stabel utdanna seg til teolog og tok eksamen i 1792, da han ble personalkapellan i Onsøy. I 1799 gifta han seg med Anna Elisabeth Nørbeck (1775–1799) fra Fredrikshald, og han ble omtrent samtidig utnevnt til residerende kapellan i Lomen sokn i Slidre.

Kona døde allerede samme år, uten at de hadde fått noen barn. I 1802 gifta han seg så med Sophie Christine Schnitler Piro (1782–1857). De fikk sju barn som alle vokste opp, noe som har gitt Stabel en stor etterslekt.

En av sønnene, Peder Anker Stabel (1807-?), ble oppkalt etter godseier Peder Anker, som Stabel sto i forbindelse med. I et brev takka han Anker for de tjenestene han hadde gjort for bygdefolket i Sør-Aurdal, der Stabel ble sokneprest i 1805.

Eidsvollsmann

Hoff kirke på Toten, der Stabel var sokneprest fra 1825 til 1836. Han er gravlagt på kirkegarden her.
Foto: Dag E. Bertelsen (2001)

Ved valget i Sør-Aurdal i 1814 ble han valgt som en av prestegjeldets valgmenn. På amtsforsamlinga i Christians amt ble han så valgt som amtets første deputerte. Han stemte under forhandlingene med Selvstendighetspartiet og var stort sett enig med Lauritz Weidemann og Anders Lysgaard, de to andre eidsvollsmennene som representerte Christians amt. I debatten sa han seg f.eks. enig med Weidemann i at kun innfødte nordmenn kunne bli embetsmenn.

I 1818 ble han tildelt Vasaorden av kong Karl III Johan.

Toten

I perioden 1822-25 var Stabel stiftsprost og sokneprest i Kristiansand. I 1825 ble han den første soknepresten i det nyoppretta Østre Toten prestegjeld, og i 1827 prost for Valdres og Toten prosti. På Toten brukte Stabel mye energi på å krangle med sin prestekollega i Vestre Toten, J. J. Galskjøt. De to var sokneprester for hver sin halvdel av det gamle Toten prestegjeld, som ble delt i 1825. Striden handla mest om grensene mellom de to prestegjelda, for dette var avgjørende for hvor store inntekter prestene skulle få.

Hans Jacob Stabel døde i 1836. Han og kona er gravlagt på Hoff kirkegard.

Kilder og litteratur

Stabels gravminne på Hoff kirkegard. Tallak Lindstøl skriver følgende om dette: «Over hans grav paa kirkegaarden dersteds en jernramme med en støpt jernstøtte».
Foto: Inger-Marit Østby (2015).

Eksterne lenker