Hans Krogsrud

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Krogsrud (født 17. september 1868 i Ullensaker, død 21. desember 1956 i Lillestrøm) var utdannet cand. philos. Han var skolestyrer ved den private Lillestrøm middelskole fra 1896 sammen med Nils Kittelsen. Ved nyttår 1897 sluttet Kittelsen ved skolen. I 1920 ønsket Krogsrud å selge skolen til Lillestrøm kommune, og i kommunestyremøtet 14. juli 1922 ble det vedtatt at kommunen skulle overta skolen. I samme møte ble vilkårene for overtakelsen og budsjett for første driftsår vedtatt. Den nye kommunale middelskolen fikk statsbidrag og eksamensrett fra første år. Den ble samtidig flyttet til Lillestrøm Brugsskoles lokaler. Lærerpersonalet fortsatte med Krogsrud som bestyrer.

Krogsrud var elev ved Lillestrøm middelskole fra 1886 til 1888, og var deretter huslærer hos fyrvokteren på Homborsund fyr. I 1892 tok han artium på Hamar, og ble samme år lærer ved Lillestrøm middelskole. I 1898 ble han cand. philos. ved Universitetet i Oslo. I 1939 søkte han avskjed, og samme år ble han tildelt Kongens fortjenestmedalje for sitt arbeid i skolen.

Krogsrud hadde flere tillitsverv i Lillestrøm kommune, som leder av overformynderiet, leder i Lillestrøm menighetsråd og medlem av bibliotekstyret.

Krogsrud var gift med Marie Ljungberg Krogsrud (1868-1939) fra Ringsaker. Hun var lærer ved Lillestrøm Brugsskole. Lektor Johannes Krogsrud (1900-86) var en av sønnene deres.

Kilder og litteratur