Hans Olsen Rogstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
De tre Rogstadgarda i Gjerdrum i 1949. Til venstre er Arstun, i midten Sørgarden og til høgre Nordgarden. Både Nordgarden og Sørgarden tilhører fortsatt etterkommere av Hans Olsen Rogstad.
Foto: Akershusbasen/Digitalt Museum

Hans Olsen Rogstad (født 7. mars 1805 i Ullensaker, død 22. januar 1882 i Gjerdrum) var gardbruker på Rogstad i romeriksbygda Gjerdrum. Han vokste opp på Haug, Hovin sokn i Ullensaker, men kjøpte i 1834 Sørgarden Rogstad. I det meste av brukertida forpakta han òg presteenkesetet Nordgarden Rogstad, og fikk skjøte på eiendommen i 1865. Bygdebokforfatter Birger Kirkeby karakteriserer Hans Olsen på Rogstad som en «første klasses gardbruker og en framstegsmann». Rogstad-bonden var dessuten underoffiser, først korporal, seinere vaktmester.

Bakgrunn

Han var sønn av gardbruker Ole Jensen, som i likhet med sønnen òg var underoffiser. Mora, Cæcilia Maria f. Tisvilde, var datter av presten Rasmus Tisvilde (1726-77), som opprinnelig kom fra Nord-Sjælland i Danmark. Hans Olsen vokste opp på den store og sentrale garden Haug i Ullensaker. Eiendommen ligger like ved Raknehaugen og Hovin kirke, der Hans Olsen ble konfirmert i 1820.

Mens broren Jens overtok Haug, ble Hans Olsen bonde på Rogstad i nabobygda Gjerdrum, etter å ha gifta seg med Berte Olsdatter (1802-84) fra Nordby i Nordkisa (Ullensaker).

Gardsdrifta på Rogstad

Hans Olsen brukte alle husa på de to bruka på Rogstad, og hadde kuer i begge fjøsa. I 1865-folketellinga er det oppgitt at det var 18 kuer på garden. På denne tida gikk mesteparten av mjølka til eget bruk, for det var ennå ikke noe meieri i Gjerdrum. Hans Throndsen, født 1865 på plassen Rogstadlykkja, fortalte at «Dom hadde mjølk og fløyte nok, for det var itte meieri da, og dom leverde itte mjølk så lenge Olsen hadde garden.» Sammen var de to Rogstadgarda blant de største eiendommene i Gjerdrum, og det var mange i kosten.

Nordgarden var dobbelt så stor som Sørgarden, men da Olsen ga opp gardsdrifta, delte han opp eiendommen slik at det ble to like store bruk. Sørgarden ble altså større enn før og Nordgarden mindre. I 1874 fikk sønnen Hans Hansen Rogstad Nordgarden, mens dattera Maren Hansdatter og mannen Hans Sigvart Jensen ble brukere i Sørgarden. Hans Olsen og kona ble boende på Rogstad som vilkårsfolk, og ifølge 1875-folketellinga bodde de i Sørgarden.

Familie

Hans Olsen og Berte Olsdatter Rogstad hadde åtte barn. Hans og Maren fikk altså hver sin Rogstad-gard, mens de andre kjøpte eller ble gift til større jordbrukseiendommer i Gjerdrum og Ullensaker. Flere av etterkommerne ble sentrale i styre og stell på Øvre Romerike. I Ullensaker bygdebok (bind 3, s. 270) omtales familien som den «kjente og vidtforgrenede Rogstadslekten».

  • Ole (1826-1913), gift med Anne Regine Christiansdatter fra Sørgarden Sørum og kjøpte øvre Ramby i Ullensaker.
  • Lars (1829-1903), gift med Marte Gudbrandsdatter fra Store-Sørgarden Smedstad i Gjerdrum og bruker der.
  • Christian (1832-1902), gift med Lina Tronsdatter fra Hovin i Ullensaker. Kjøpte Trøgstad i Ullensaker og ble ordfører der i bygda.
  • Anne Sofie (1834-1891), gift med Kristen O. Elstad i Ullensaker og gardkone der.
  • Maren (1837-1906), gift med søskenbarnet Sigvart Jensen fra Haug i Ullensaker. De tok over Sørgarden. Sønnen Hans S. Rogstad var ordfører i Gjerdrum 1933-42.
  • Karen Sørine (1840-1928), gift med Jens Thori i Sørgarden Tori, Gjerdrum.
  • Hans (1842-99), gift med Kirstine Krogvold fra Sørgarden Kråkvål i Gjerdrum og bruker av Nordgarden. Sønnen Hans H. Rogstad var kommunekasserer i Gjerdrum 1900-40.
  • Anne Marie (1842-1920), gift med Karl Hermansen på Åmot i Gjerdrum.

Hans Olsen innleda tradisjonen med at odelsgutten i Nordgarden Rogstad har hett Hans. Hans Fredrik Rogstad (født 2009) er den sjette Hans-en på garden.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker