Hansjordnesgata 12 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vi kan ennå se spor etter skiltet over døren fra den gang det var butikk i kjelleretasjen.
Foto: Einar Dahl, 2017

Hansjordnesgata 12 i Tromsø ligger på hjørnet mot J. Jensens gate. - Gammelt matr.nr. 568

Fisker Sørensen

Målebrev til Hans Peder Sørensen Grøtfjord, datert 16. feb., tinglyst 18. feb. 1875.

I 1875 bodde disse her: Fisker Hans Peder Sørensen med kona Anne Johanna og tre barn.

I 1885: Gårdsdreng (hos A. Ebeltoft) Hans Peder Sørensen med kona Anne Johanna, to barn og barnebarnet Alette Amalie Lystad.

Auksjonsskjøte til Lorents Korneliussen i 1896.

I 1900: Fhv. arbeidsformann Lorentz Korneliussen med kona Elisabeth og sønnen Peder. I september 1909 døde Lorents Korneliussen, han hadde vært kullmåler og formann hos Holmboe.

Kullformann Isaksen

Skjøte fra Lorents Korneliussens enke til Hans Isaksen i 1910.

I 1910: Kullformann Hans Isaksen med kona Hansine og to sønner.

I 1916: Kullformann Hans Peder, Hansine Olufine, løsarbeider Harald Ingvard og løsarbeider Sverre Odin Isaksen, tømmermann Edvard Andr. og Mikaline Emilie Myhre.

Isaksen var formann på Holmboes kullhandel og forulykket i 1925. Sønnen Sverre overtok formannsjobben.

Eid av Hansine Isaksen i 1932. Hun døde i 1939. - Huset ble kalt for ”Sinahjørnet”

Brødrene Isaksen

Erklæring fra Harald Ingvard og Sverre Odin Isaksen om at de, som eneste arvinger etter Hansine Isaksen, hadde overtatt eiendommen, i 1940.

Arbeider Harald og vaktmester Sverre Isaksen, (1940/1946).

Huset ble revet i 1951, oppført som hytte i Kroken, og endte sine dager som øvingsobjekt for Brannvesenet.

Sverre Isaksen

Skjøte fra Harald Isaksen til Sverre Odin Isaksen på hans ½-del av eiendommen, i 1952.

Harald Isaksen, (1957), formodentlig i nytt hus.

Ektepakt mellom Lisette Isaksen og Sverre Isaksen om at eiendommen skulle være hennes særeie, i 1964.

Arne Olsen & Co, kolonialforretning, skipsproviant, (A. O. og Birger Larsen), (1966).

Sverre Isaksen & co, kolonial, (1972), Lisette Isaksen, (1977), faglærer Sverre L. Isaksen, (1977).

Skifteattest fra Lyngen skifterett om at Lisette Isaksen døde i 1982. Hennes eneste arving var sønnen Sverre Lennart Isaksen.

Data Nord-Norge, (1982), Arctic Dykk & Co, (1986), Dykker-Sentret, (1986).

Skjøte til Gunnar Enoksen i 1989.

Rio Gjesteheim, (1990/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.