Haugsholen (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Haugsholen
Først nevnt: 1594
Sted: Skjetten
Kommune: Lillestrøm
Fylke: Viken
Gnr.: 68
Type: Matrikkelgard

Haugsholen (gårdsnummer 68) er en matrikkelgård i Lillestrøm kommune.

Navnet

Det kan være mannsnavnet Hauk som ligger i førsteleddet. Sisteleddet kan komme av norrønt hóll som betyr isolert rund haug eller høyde. Navnet ble skrevet Haugshoel i 1594, Hagissholl i 1617, Hoxholl i 1647 og Hoxhorn i 1666.

Fra gårdshistorien

I skattemanntallet 1594, i skattematriklene 1647 og 1666 og i matrikkelforarbeidet 1723 er Haugsholen oppført som ødegård. Brukeren er leilending ifølge bygnings- og kvegmanntallet og leilendingsmanntallet 1629.

Matrikkelen 1666 opplyser at bonden sådde 1 ½ tønne blandkorn og fire tønner havre, og at han hadde en hest, 4 fire kyr, to ungfe og fire sauer. Hundre år senere blir det opplyst i et skifte at besetningen hadde økt til fire hester, fem kuer, tre kviger, en kalv, fire sauer og en gris. De mange hestene kan tyde på at bonden var engasjert i tømmer- og plankekjøringen på vinterstid.

Et skattemanntall 1717 opplyser at Haugsholen er odelsgods.

Bruket hadde skog til ved og gjerder på 1600- og 1700-tallet.

Fra midten av 1600-tallet og et par hundre år framover hadde gården flere eiere. Her vises det til andre bind av Halvor Haavelmos bok: Skedsmo. Bygdens historie. Bind II.. Oslo 1950-1952. Digital utgave finnes på denne adressen: Digital versjonNettbiblioteket. Se side 739-742.

I matrikkelen 1666 er det oppført en bekkekvern hvor en malte korn til eget bruk. I matrikkelforarbeidet 1723 er det opplyst at kverna har forfalt. Den lå ved bekken som rant over eiendommen.

Takstprotokollen 1802 opplyser at Haugsholen var selveiergods. Her er bekkekverna nevnt som en flomkvern.

I folketellinga 1865 opplyses det at Haugsholen er ubebodd, men at det under bruket er en husmannsplass som heter Haugsholbråten. Gården ble lagt under Hellerud. I matriklene 1886 og 1904 er gården oppført som et selvstendig bruk igjen.

Husmannsplass

  • Haugsholbråten er oppført i folketellinga som husmannsplass med jord. Den samme husmannen bodde på plassen ifølge folketellingen 1875.


Kilder og litteratur

  • Rygh, Oluf: Norske Gaardnavne: Oplysninger samlede til brug ved Matrikelens Revision: Forord og indledning. Kristiania 1899. Digital versjonNettbiblioteket.