Havsivaks i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Havsivaks
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Starrfamilien
Havsivaks BH.JPG
I fjæra, Guttormsvauen på Hvaler. Dato: 27.6.2007

Foto: Bård Haugsrud

Kart og graf oppdatert: 5.11.2023
57 av 228 5x5 km-ruter
306 av 4680 km-ruter
480 av 445013 0,1 km-ruter
Først funnet: 1842
Sist funnet: 2023

Havsivaks er en art som vokser i store matter på strandeng og brakkvann slik som utenfor elveutløp i Østfold. Det blir meterhøyt.

Hyppighet og utbredelse

Havsivaks er spontan og er ganske sjelden i 5x5 kmskalaen og ganske vanlig i 1x1 km-skalaen. Den er utbredt langs hele kysten og med noen funn langs Iddefjorden[1].

Økologi

Havsivaks vokser på strandeng, strandsump, brakkvann og sjelden i ferskvann[2].

Oppdagelseshistorikk

Robert Collett skriver i 1868 at havsivaks (Scipus maritiumus) er ”hyppig pa de fleste af Øerne”  på Hvaler[3]. Det eldste belegget er samlet av Hans Christian PrintzKirkøyHvaler og er datert den 1.1.1842.

Utviklingstrekk, endringer i tid og rom

Havsivaks er stabil på sine vokseplasser. Flere funn i senere tid henger sammen med økt innsats i florakartlegging. Øivind Johansen omtaler havsivaks i Onsøy[4]. Videre er den listet opp i artslistene på Kråkerøy[5]. På Søndre Asmaløy er havsivaks vanlig i strandsonen[6]. I Bohuslän er havsivaks mycket vanlig vid havet och fjordarna[7].

Forvaltningsstatus

Arten regnes som livskraftig (LC) i Norge[8].

Kilder og litteratur

  1. Stabbetorp, Odd. Havsivaks i Østfold, kart, grafer og nøkkeltall. Nettsiden Østfoldbotanikk.
  2. Elven, Reidar, Charlotte S. Bjorå, Eli Fremstad, Hanne Hegre & Heidi Solstad 2022. Norsk flora, 8. utgåva. - Det norske samlaget, Oslo. 1255 s.
  3. Collett, Robert 1868. Zoologiske botaniske Observationer fra Hvaløerne. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 15: 1-84. Christiania. Digital versjonNettbiblioteket.
  4. Johansen, Øivind 1981. Onsøy's flora. - Østfold-Natur 11. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  5. Hanssen, Ole Jørgen 1982. Kråkerøy's natur - flora og fauna. - Østfold-Natur 14. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  6. Viker, Morten G, Rune G. Bosy & Per R. Viker 1990. Flora på S. Asmaløy, s. 61-78, i: Fauna og flora på søndre Asmaløy, Hvaler. - Østfold-Natur 31. 81 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  7. Blomgren, Evastina, Eva Falk & Birgitta Herloff (red.) 2011. Bohusläns Flora. - Föreningen Bohusläns Flora, 731 s.
  8. Artsdatabankens ekspertkomité, rødlistede karplanter. Vurdering av havsivaks Bolboschoenus maritimus for Norge. Rødlista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.

Eksterne lenker