Hedemarken fogderi

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hedemarken fogderi ble oppretta i 1634, da Hedemarken og Østerdalens fogderi ble delt. Det besto av det meste av dagens Hamar, Stange, Løten og Ringsaker kommuner, det vil si distriktet Hedmarken.

I 1662 ble fogderiet lagt under Akershus stiftamt. I 1757 kom det under Oplandenes amt, og da dette ble delt i 1781 ble fogderiet en del av Hedemarkens amt.

Hamar kjøpstad ble skilt ut i 1849, men fogden på Hedmarken skulle også fungere som magistrat, byfogd og politimester på Hamar. I 1853 ba han seg fritatt for dette, noe som ble innvilga slik at Hamar fikk egen byfogd.

Fogderiene i Hedmark ble nedlagt 23. mars 1901.

Prestegjeld og kommuner

Prestegjeldene som tilhørte fogderiet var:

Kommunene som inngikk i fogderiet, slik kommuneinndelinga var mens fogderiet eksisterte, var:

Kilder