Heibergs gate (Larvik)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Heibergs gate sett østover fra Greveveien.
Foto: Roy Olsen (2014).
Heibergs gate sett nordover fra krysset med Byskogveien.
Foto: Roy Olsen (2014).
Heibergs gate sett nordover fra krysset med Byfogd Bryns vei.
Foto: Roy Olsen (2014).
Heibergs gate sett nordover fra Dr Holms vei.
Foto: Roy Olsen (2013).
En kort, isolert stubb av Parkveien endte fram til desember 2017 i Heibergs gate, eiendommene ble da omnummerert til Heibergs gate 47-53.
Foto: Roy Olsen (2015).
Heibergs gate sett sørover fra krysset med Fresjeveien.
Foto: Roy Olsen (2014).

Heibergs gate i Larvik kommune går fra Greveveien i Hovedbyen til Skogveien i Byskogen.

Gata er oppkalt etter doktor og grosserer Peter Heiberg (1778–1849), som eide store løkkeområder øst for Greveveien. Gatenavnet ble vedtatt i bystyret 6. juni 1910.

Tidligere endret delen av Heibergs gate som lå i Hedrum benevnelse til vei, men nummerrekkefølgen på eiendommene fortsatte ubrutt. Fra 5. februar 2013 opphørte navnet Heibergs vei, og Heibergs gate ble navnet på hele ferdselsåren. Veien i Hedrum het først Statsminister Michelsens vei. At den ble døpt om, skyldtes nok at den var tenkt som en fortsettelse av Heibergs gate lenger nede. Det ble det imidlertid ikke noe av.

På grunn av at gata var brutt av Borgejordet med bebyggelse, ble nordre del av gata lagt til Bergheimveien 4. desember 2017. Samtidig ble en kort, isolert stubb av Parkveien som endte i Heibergs gate, lagt til denne som en stikkvei vestover. De fire eiendommene ble omnummerert til Heibergs gate 47-53.

Eiendommer

Nr. Bilde Om eiendommen
1
Foto: Roy Olsen (2018)
Gnr. 3020/695.
2
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/2690.
2 A
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/696.
3
Foto: Roy Olsen (2018)
Gnr. 3020/697.
4
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/698.
5
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/699.

Oppført i 1903.

6
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/700.
6 A
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/701.

Sverre Larsen drev bakeri og utsalg her fra 1939 til godt utpå 1960-tallet.

7
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/702.
8
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/703.
9
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/704.
11
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/705.

Oppført i 1934.

12
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/706.
13
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/707.
14
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/708.
15
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/709.
16
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/710, «Soltun».
17
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/711.

Tidligere kolonialbutikk. (Ifølge nabo)

18
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/712.

Her drev Astrid Rasmussen frukt- og tobakksforretning i underetasjen. (Adressebok for Vestfold fylke og Drammen 1956)

19
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/712.
20
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/714.
21
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/715.
22
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/716.
23
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/717.
24
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/718.

Oppført i 1922.

25
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/2663.
26
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/719.
27
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/720.
28
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/721.
29 A
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/723.
29 B
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/724.
30
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/725.
31
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/726.
32
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/727.
33
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/728.
36
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/731.
37
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/732.

Endret adresse 4. desember 2017 fra nr. 37 A.

38
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/733, «Heimvang».
39
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/2778.

Endret adresse 4. desember 2017 fra nr. 37 B.

40
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/735, «Elfheim».
41
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/734.

Bygd i 1953 av LABO.
Endret adresse 4. desember 2017 fra nr. 39 A.

42
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/737.
43
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/734.

Bygd i 1953 av LABO.
Endret adresse 4. desember 2017 fra nr. 39 B.

44
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/738, «Åsheim».
45
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2011/328, «Furutun».

Oppført 1940.

46
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2011/424 og 3220/740, «Tryggheim».

Eiendommen har to gårds- og bruksnummer da den er delt av den tidligere kommunegrensa mellom Hedrum og Larvik.

47
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2011/329, «Furumo».

Endret adresse 4. desember 2017 fra Parkveien 24. Samtidig fikk tidligere nr. 47 nytt nr. 55.

48
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2011/662.
49
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2011/311, «Nordhaug».

Endret adresse 4. desember 2017 fra Parkveien 22. Samtidig fikk tidligere nr. 49 nytt nr. 55.

51
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2011/582.

Oppført 1979-1980. Eiendommen er utskilt fra Fresjeveien 14 («Gavelstad»).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Parkveien 23.

52
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2011/367, «Renbo».
53
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2011/394, «Granum».

Endret adresse 4. desember 2017 fra Parkveien 25.

55
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2011/392, «Engseth».

Endret adresse 4. desember 2017 fra nr. 47.

59
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2011/375, «Corner».

Endret adresse 4. desember 2017 fra nr. 49.

Kilder

  • Nyhus, Per: Larvik A-Å, Larvik 1999. Digital versjonNettbiblioteket, s. 223.
  • F. M. Hesselberg: Kjøpstaden Larviks Kommunalpolitik 1896-1910. Utg. 1921, s. 195.
  • Kartverket: Norgeskart
  • Endringslogg omadressering nye larvik, Excel-ark fra Larvik kommune, 2017.


Koordinater: 59.05194° N 10.03527° Ø