Hjelp:Gjenbruk av materiale fra Lokalhistoriewiki

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
CC-BY-SA enkelt forklart
 
  • Du må kreditere opphavspersonen(e).
  • Du må bruke samme eller tilsvarende lisens.
  • Du kan fritt endre materialet.
  • Du kan bruke det kommersielt, men pass på personvernet!
  • Du må bruke respektere opphavspersonenes integritet.
  • Du kan lese mer hos Creative Commons.

Gjenbruk av materiale gir veiledning til hvordan artikler og bilder fra lokalhistoriewiki.no kan brukes andre steder. Det meste av innholdet på wikien er fritt lisensiert. Det betyr at du kan bruke det til et hvilket som helst formål uten vederlag og uten å måtte innhente tillatelse. Vi krever likevel kreditering for gjenbrukt innhold. Nedenfor viser vi deg hvordan du gjør det.

Artikler og bilder fra Norsk historisk leksikon er opphavsrettsbelagt og kan ikke gjenbrukes.

Gjenbruk av artikler

Artikler i allmenningen

Bruk permanent lenke når du gjenbruker materiale - så sikrer du at alle bidragsytere blir kreditert.

Artikler i Allmenningen, det vil si i wikiens hoveddel, er lisensiert som CC-BY-SA 3.0. Hovedpunktene i lisensen finner du i faktaboksen øverst på denne sida.

Å kreditere opphavspersoner kan bli komplisert når det er mange som har bidratt. Du kan da gjøre det litt enklere for deg selv:

  • Kreditér Lokalhistoriewiki - og legg inn ei lenke til artikkelen. Der er alle bidragsytere kreditert i historikken.
  • Bruk aller helst en permanent lenke til artikkelen - da spiller det ingen rolle om vi flytter den eller om den blir skrevet om senere.
  • Permanent lenke kan du klikke på fra venstremargen, og kopiere det som kommer opp i adresselinja i nettleseren. Se bilde til høyre.

Artikler i Kjeldearkivet

Artikler i Kjeldearkivet er også lisensiert som CC-BY-SA 3.0. Disse artiklene blir låst etter at de er lagt inn, fordi det dreier seg om primærkilder som mister sin verdi som kilde dersom de redigeres.

Artikler fra Norsk historisk leksikon

Alle artikler fra Norsk historisk leksikon er beskyttet av opphavsrett og brukt på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen forlag. Det er ikke tillatt å kopiere og/eller gjenbruke materialet uten avtale med forlaget, utover det sitatretten gir anledning til.

Gjenbruk av bilder

Klikk på bildet du vil bruke. Du finner da lisensen et stykke ned på bildesida.

Den generelle regelen er at bilder på lokalhistoriewiki.no skal være fritt lisensiert. Det finnes en rekke forskjellige lisenser, og hvert bilde skal være merket med hvilke(n) lisens(er) som gjelder. Bildet nederst til høyre viser hvor du finner lisensen til et bilde.

Når du skal kreditere bilder hentet fra lokalhistoriewiki.no må du oppgi opphavsperson og lisens, helst også år og kilde. For bildet nederst til høyre, kan det se slik ut: "Ukjent fotograf, 1948-1949. Nasjonalbiblioteket/Lokalhistoriewiki, cc-by-sa".

Vær spesielt oppmerksom på om bilder er markert med lisens som ikke tillater kommersiell bruk og/eller endringer. Dette er beskrevet i lisensmalen, og lisensnavnet inneholder bokstavene NC (non-commercial) og/eller ND (non-derivative). Slike lisenser er nødvendige på bilder av offentlig utstilte kunstverk som ikke har falt i det fri. Dessuten bruker flere institusjoner vi henter bilder fra, som en del arkiv og museer, denne lisensen.

Se også oversikt over bildelisensmaler.

Noen ting du må passe på

Lisensene kan ikke oppheve norsk lov, de gir bare rettigheter innafor lovverket. Derfor må du passe på at du ikke kommer i konflikt med andre bestemmelser. Det er særlg to ting det er spesielt viktig å passe på: Bidragsyternes integritet og personvernet.

Respekt for opphavspersonen

Åndsverksloven presiserer (§3) at man ikke kan bruke andres materiale på en måte som krenker deres integritet. Dette gjelder uansett om materialet er frigitt for bruk. Opphavspersonen kan ikke fraskrive seg denne rettigheten. Det er den som gjenbruker materialet som har ansvar for å sikre at opphavspersonen ikke krenkes. Dette gjelder både tekst og bilder.

Personvern

Også personvernhensyn må vurderes. Til hvilket formål bildet skal gjenbrukes er her avgjørende. Generelt kan man anta at bilder brukt på lokalhistoriewiki.no også kan brukes i andre lokalhistoriske sammenhenger.

Sitater

Det er i henhold til åndsverksloven § 22 tillatt å sitere fra offentliggjorte verk «i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger». I praksis betyr dette at man kan bruke mindre utdrag fra artikler der det er relevant, og at sitatet må krediteres.

Se også