Hjelp:Hvordan skrive kommuneartikler?

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Namsos by, som har gitt navn til Namsos kommune. I forbindelse med kommunereformen 2014-2018 vil nabokommunene Namdalseid og Fosnes gå inn i Namsos, og artikkelen om Namsos kommune må oppdateres.
Foto: Sven McCullough (2005).

Hjelp:Hvordan skrive kommuneartikler? Gjeldende kommuneinndeling er et grunnleggende topografisk ordningskriterium for artikkelmassen i wikien. Derfor har alle eksisterende kommuner fått sin egen forside som inngang til stoff som er relatert til vedkommende kommune, i tillegg til at alle tidligere og eksisterende kommuner har sin egen artikkel under tittelen X kommune. Mange av disse artiklene er svært korte, og bør utvides. I tillegg må de med jevne mellomrom oppdateres.

Men alle kommunenavn er samtidig stedsnavn som betegner andre fenomener enn kommunen i streng forstand. Det kan være et sogn, et dalføre, ei øy, ei grend, en gard osv. Derfor trengs det retningslinjer for hvordan man forholder seg til artikler om steder som er eller har vært kommuner, jfr. her Hjelp:Hvordan skrive stedsartikler?

Artikkeltittel

Artikler som handler om en eksisterende eller tidligere kommune skal ha tittelen X kommune. Tittelen innebærer at artikkelen skal handle om kommunens historie som administrativ og politisk enhet (etter 1837). Det skal ikke være en generell stedsartikkel.

Kommunenavn som brukes flere steder trenger formen X kommune (fylke), eks. Våler kommune (Østfold).

For tidligere kommuner er det viktig å huske på at de kan trenge parentesformen, f.eks. Vang kommune (Hedmark).

Hva skriver vi om?

Innledningen i artikkelen om Valle kommune i Setesdal.

En slik kommuneartikkel bør som et minstemål inneholde opplysninger om følgende:

  • Historikk: Når ble kommunen opprettet, evt. nedlagt eller endret i utstrekning?
  • Kort karakteristikk av kommunen for eksempel etter dominerende næringsveier eller geografiske trekk: «industrikommune», «jord- og skogbrukskommune», «fjord- og kystkommune», «omfatter byen og industristedet X og bygdelagene Y og Z» eller liknende.
  • Hva er bakgrunnen for kommunenavnet?
  • Beliggenhet (fylke, evt. vanlig brukte distriktsnavn, tilgrensende kommuner/fylker.)
  • Kommunesenter? (Evt. bare i faktarammen, se nedenfor.)
  • Folketall pr. dato (evt. bare i faktarammen), gjerne med en historisk oversikt over befolkningsutvikling i kommunens eksistensperiode.
  • Kommunevåpen og kort forklaring av symbolikken i dette.
  • Kulturminner som kommunen er særlig kjent for eller framhever

I kortform bør disse opplysningene konsentreres i en ingress som kan egne seg som innledning til kommunens forside. Det er selvfølgelig ønskelig med utdyping av disse og andre temaer som gjelder kommunen i hoveddelen av artikkelen.

NB! Det er ingenting i vegen for å la en generell stedsartikkel (altså uten «kommune» i tittelen) inkludere også kommunehistorien og kommunedata i snevrere forstand.

Nåværende og tidligere kommuner - kategorisering

Skriv gjerne artiklar både om nåværende og tidligere kommuner, begge deler med tittel X kommune. Med tidligere kommuner mener vi enheter som ikke lenger eksisterer, men er slått sammen med eller innlemmet i annen kommune eller delt. Det er ikke naturlig med flere artikler om kommuner som fortsatt eksisterer dersom det er en åpenbar kontinuitet etter grenseendringen.

Eksisterende kommuner skal kategoriseres under Kategori:Kommuner i (fylke). Tidligere kommuner skal kategoriseres både under nåværende kommune (evt. under flere kommuner, dersom den gamle er delt på flere nye) og som Kategori:Tidligere kommune i (fylke).

Faktaramme (infoboks)

Kommuneartiklene (i utgangspunktet kun nåværende kommuner) er utstyrt med en infoboks der det gis grunnleggende fakta om kommunen. I tillegg til denne har de i innledningen noen koder som plukker ut deler av teksten og eventuelt et bilde til forsider. De har derfor en masse koder som for nye brukere kan virke uforståelig på starten.

For den som bare skal inn og redigere i selve artikkelen fungerer alt som vanlig, så lenge man lar all kodingen ligge i fred. Teksten kan redigeres som normalt. Bare pass på at når du endrer noe mellom merkingen <onlyinclude>...</onlyinclude>, vil dette påvirke utplukket. Skriver du veldig mye eller legger inn bildet mellom disse merkene blir de med i utplukk, som da kan bli for langt. En hjelpeside for dette ligger på Hjelp:Transklusjon, eller du kan spørre en erfaren bruker. Skulle det bli galt vil andre hjelpe til med å rette det opp – ingenting går tapt og ingenting slutter å fungere, det er bare forsidene som kan bli seende litt rare ut en kort stund.

Vil man legge inn en infoboks i en ny kommuneartikkel, finnes det en forklaring på malsiden. Der kan man merke, kopiere og så lime inn kodene som trengs.

Skal du endre innhold i infoboksen, gjøres dette som all annen redigering. Pass på at ingen av de spesielle tegnene som |, =, { og } blir fjernet, for da fungerer ikke boksen. Rediger kun det som står sist på linja etter =-tegnet.

NB!Data for areal og folketall hentes inn automatisk fra ei liste, som oppdateres årlig med nye tall. Disse kan du altså ikke redigere i boksen.

Kart og bilder

Vardøhus festning - Vardø kommunes «signalbygg».
Foto: Timo Noko

Prøv å få med minst ett karakteristisk bilde fra kommunen. Et kart som viser kommunens plassering i fylket/landet er ønskelig. [foreløpig fra Wikimedia Commons?]

Målform

Kommuneartikler bør skrives på den målformen kommunen bruker. Man kan se på Wikipedia eller lnk.no hvilke kommuner det er som har nynorskvedtak. Dersom kommunen er nøytral, bør man sjekke hvilken form som foretrekkes, for eksempel ved å se på kommunens egen hjemmeside.