Hjelp:Utforming av artikler

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Etter at du har opprettet en ny artikkel, trenger du kanskje noen tips om hvordan du utformer den.

Tittelen

Første gang du bruker tittelen på artikkelen i artikkelteksten (helst som første ord i artikkelen!) skal tittelen stå i fet skrift og lenkes. Slik gjør du det:

  • Merk hele tittelen. Klikk så på ikonet for fet skrift Button-bold.png i skrivevinduet. Merk hele tittelen på nytt og klikk deretter på ikonet for lenke Vector toolbar insert link button.png. Du vil da få opp et hjelpevindu. Klikk på knappen Sett inn lenke nederst til høyre.

Grunnen til at vi lenker tittelen, er at det skal være lett å klikke seg inn på artikkelen fra eventuelle forsider (se også neste avsnitt).

Når du skal velge tittel, tenk på hvilket oppslagsord du selv ville lett etter i et leksikon!

Ingressen

Start artikkelen med en ingress eller innledning, der du i korte trekk forteller hva artikkelen handler om og hva som gjør det du skriver om interessant. Poenget med innledningen er at den skal lokke folk til å lese artikkelen.

Ingressen skal helst ikke være spekka med faktaopplysninger om f.eks. familie (personartikler), men heller være en essens av emnet artikkelen behandler, om det er et lokalsamfunn, en forening, en bedrift eller en person. I motsetning til andre sjangre, som skjønnlitteratur, essay og tidsskriftartikler, skal det alt i innledningen til wikiartikler stå hvordan det gikk til slutt! Artikler om personer og bedrifter skal altså ha en ingress der det står om både oppstart og eventuell nedlegging, mens artikler om personer skal ha opplysninger om dødsår og være et resyme av hele livsløpet.

Innledningen bør være fire-seks setninger lang, og kan bestå av ett eller to avsnitt. For å kunne bruke den som smakebit på forsider, må den kodes som artikkelutdrag (onlyinclude).

Overskrifter

I litt lange artikler som behandler flere temaer, kan det være lurt å sette inn overskrifter eller mellomtitler mellom temaene. På denne måten blir artiklene også lettere å lese. Slik gjør du det:

  • Skriv en overskrift og merk den. Under fanen Avansert over skrivevinduet finner du Overskrift (helt til venstre). Klikk på pilen og velg Nivå 2 for vanlig overskrift og Nivå 3 for underoverskrifter. Underoverskrifter brukes normalt bare i lange artikler, der det er nødvendig å dele tekstbolker i flere nivåer.

Når en artikkel inneholder minst fire avsnitt, lages det automatisk en innholdsfortegnelse.

Kilder og litteratur

Alle artikler skal ha kilde- eller litteraturhenvisninger. Disse plasserer du rett etter artikkelen under overskriften Kilder og litteratur. Kildehenvisninger er viktige, for at andre skal kunne vite hvor vi har en opplysning fra. Hvis du skriver en artikkel som bygger på mange ulike kilder, må du føre opp alle kildene.

For enkelte nettsteder og databaser – for eksempel i bibliotek-, arkiv- og museumssektoren – kan det være aktuelt å bruke kildemaler. Les mer om utforming av kilde- og litteraturhenvisninger.

Fotnoter

Hvis du skriver en kompleks og lang artikkel, der det er vanskelig for leseren å se hvor du har hentet de ulike opplysningene fra, er det nødvendig å supplere kilde- og litteraturoversikten med fotnoter. Slik gjør du det:

  • Klikk i artikkelen der du vil sette inn fotnoten og deretter på boksymbolet (over skrivevinduet). Da vil du få opp et hjelpevindu. Skriv inn teksten som skal stå i fotnote, f.eks. Ringdal s. 241.
  • Legg deretter inn overskriften Fotnoter (under Kilder og litteratur) og legg inn koden , som du finner under skrivevinduet.

Les mer om bruk av fotnoter.

Eksterne ressurser

Hvis du vil vise til kilder og litteratur som du ikke har brukt i artikkelen, men vil gjøre andre oppmerksomme på, kan du legge dem under denne overskriften.

Kategorier

Alle artikler skal ha kategorier, som forteller hvilke emner artikkelen handler om. Kategorisystemet sørger for å samle artikler som handler om det samme. Kategoriene for en artikkel plasserer du etter kildehenvisningene. Slik gjør du det:

  • Klikk på koden for kategori Button category03.png over skrivevinduet. Etter kolonet skriver du inn navnet på kategorien, for eksempel et kommunenavn.
  • Vi forventer ikke av du skal være en kløpper på kategorisering med en gang. Hvis du er usikker på hva slags kategorier du skal velge, ta kontakt med NLI, så skal vi hjelpe deg! Du kan også lese mer om kategorier i wikien.

Se også