Hjelp:Utforming av artikler

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Etter at du har opprettet en ny artikkel, trenger du kanskje noen tips om hvordan du utformer den. (Se egen artikkel for grunnleggende innholdstips).

Tittelen

Første gang du bruker tittelen på artikkelen i artikkelteksten (helst som det eller de første ordene i artikkelen) skal tittelen stå i fet skrift og lenkes. Slik gjør du det:

  • Merk hele tittelen. Klikk så på ikonet for fet skrift Button-bold.png i skrivevinduet. Merk hele tittelen på nytt og klikk deretter på ikonet for lenke Vector toolbar insert link button.png. Du vil da få opp et hjelpevindu. Klikk på knappen Sett inn lenke nederst til høyre eller – om du bruker visuell redigeringFerdig øverst til høyre.

Grunnen til at vi lenker tittelen, er at det skal være lett å klikke seg inn på artikkelen fra eventuelle forsider (se også neste avsnitt).

Når du skal velge tittel, tenk på hvilket oppslagsord du selv ville lett etter i et leksikon!

Ingressen

Start artikkelen med en ingress eller innledning, der du i korte trekk forteller hva artikkelen handler om og hva som gjør det du skriver om interessant. Poenget med innledningen er at den skal lokke folk til å lese artikkelen.

Innledningen bør være fire–seks setninger lang, og kan bestå av ett eller to avsnitt. For å kunne bruke den som smakebit på forsider, må den kodes som artikkelutdrag (onlyinclude).

Overskrifter

I lengre artikler som behandler flere temaer, kan det være lurt å sette inn overskrifter eller mellomtitler mellom temaene. Da blir artiklene også lettere å lese. Slik gjør du det:

  • Skriv en overskrift, for eksempel Liv og virke, og merk den. Under fanen Avansert over skrivevinduet finner du Overskrift (helt til venstre). Klikk på pilen og velg Nivå 2 for vanlig overskrift og Nivå 3 for underoverskrifter. Den siste typen brukes normalt bare i lange artikler, der det er nødvendig å dele tekstbolker i flere nivåer. I visuell redigering velger du henholdsvis Overskrift og Underoverskrift 1.

Når en artikkel inneholder minst fire avsnitt, kommer det automatisk opp en innholdsfortegnelse.

Kilder og litteratur

Alle artikler skal ha kilde- eller litteraturhenvisninger. Disse plasserer du rett etter artikkelen under overskriften Kilder og litteratur. Kildehenvisninger er viktige, for at andre skal kunne vite hvor vi har en opplysning fra. Hvis du skriver en artikkel som bygger på mange ulike kilder, må du føre opp alle kildene.

For kilder hentet fra enkelte typer nettsteder og databaser, særlig i bibliotek-, arkiv- og museumssektoren, kan det være aktuelt å bruke kildemaler. Ikke fortvil om du ikke får til dette! NLI og wikiens administratorer er her for å hjelpe deg!

Les mer om hvordan du utformer kilde- og litteraturhenvisninger.

Fotnoter

Hvis du skriver en lang og kompleks artikkel, kan det være vanskelig for leseren å se hvor du har hentet de ulike opplysningene fra. Da kan du supplere kilde- og litteraturoversikten med fotnoter. Slik gjør du det:

  • Klikk i artikkelen der du vil sette inn fotnoten og deretter på boksymbolet (over skrivevinduet) eller – i visuell redigeringAngi kilde. Da vil du få opp et hjelpevindu. Skriv inn teksten som skal stå i fotnoten, f.eks. Ringdal s. 241, og klikk Sett inn.
  • Skriv deretter inn overskriften Fotnoter (nedenfor Kilder og litteratur-bolken) og legg inn koden , som du finner under skrivevinduet. I visuell redigering velger du i stedet Sett inn (over skrivevinduet) og Referanseliste.

Les mer om hvordan du bruker fotnoter.

Eksterne ressurser

Hvis du vil vise til kilder og litteratur som du ikke har brukt i artikkelen, men vil gjøre andre oppmerksomme på, kan du legge dem under overskriften Eksterne ressurser.

Kategorier

Alle artikler skal ha kategorier, som forteller hvilke emner artikkelen handler om. Kategorisystemet sørger for å samle artikler som handler om det samme. Kategoriene for en artikkel legger du inn etter kildehenvisningene. Slik gjør du det:

  • Klikk på koden for kategori Button category03.png over skrivevinduet. Etter kolonet skriver du inn navnet på kategorien, for eksempel et kommunenavn. I visuell redigering finner du koden for kategori under symbolet med tre streker (over skrivevinduet til høyre).
  • Vi forventer ikke av du skal være en kløpper på kategorisering med en gang. Hvis du er usikker på hvilke kategorier du skal velge, er NLI og wikiens administratorer her for å hjelpe deg! Du kan også lese mer om kategorier i wikien.

Se også