Indikasjoner på udokumenterte kirker i Aust-Agder

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dokumenterte kirker skal være påvist enten arkeologisk, ved bevarte bygningsrester, eller ved skriftlig omtale av kirkested eller kirkebygning fra den tid kirken fremdeles eksisterte. I lokalhistoriske kilder er det i nyere tid nedskrevet opplysninger som har vært muntlig overlevert i generasjoner og som inneholder en rekke indikasjoner på kirker som ikke tilfredsstiller de nevnte dokumentasjonskravene. Slike kirkeindikasjoner kan sorteres i fire hovedgrupper: Kirketradisjoner, kirkesagn, kirkeindikerende stedsnavn og andre kirkeindikasjoner. De listene som er gjengitt nedenfor må kommenteres, suppleres og korrigeres av lokalhistoriske eksperter.

Kirketradisjoner

Den siste messa på Kyrkjeholmen i Finndalen i Setesdal, 1962. Her forteller tradisjonen at det har stått ei kirke, og stedsnavnet antyder jo også det.
Foto: Ukjent

Dette er konkrete påstander om at kirker skal ha eksistert, gjerne med stedsangivelse og omtale av bygningsrester eller rester etter kirkegård. Ofte vil det også være kirkeindikerende stedsnavn knyttet til de aktuelle lokalitetene.

 • Solem i Gjerstad: Kirke og kirkegård omtalt på Solem, en seter under Mo
 • Sandnes i Risør: Kirkegård omtalt ved Kjerkeneset øst for Hope
 • Lauvåsen i Tvedestrand: Kirke og fundamenter omtalt ved Lauvåsen nord for Tvedestrand, Kirkebakken i nærheten
 • Bjorvatn i Vegårshei: Kirke omtalt ved Kirkeåkeren på Kostøl ved Brattekleiv, spor etter graver fantes, flyttesagn for Vegårshei
 • Tveit i Åmli: Kirke omtalt ved Kjørkevollen nord for Tveit østre øst for Åmli kirke, flyttesagn angis
 • Øvre Ramse i Åmli: Tradisjon om kirke ved Steinkjørke ved Øvre Ramse, lysestake av gull skal være bevart, en stor stein finnes på stedet
 • Austenå i Åmli: Kirke omtalt på Vestenå vest for elven ved Austenå i Tovdal, gammel kirkegård synlig, men ikke undersøkt
 • Tangen i Arendal: Nonnekloster omtalt på Tangen sørvest på Hisøya
 • Rødshaugen i Arendal: Munkekloster omtalt ved Rødshaugen på Rød, Munkestø angitt mot vest
 • Hesnesøy i Grimstad: Kirke omtalt ved Kapellvika, angitt på hollandske kart, kirkegård påvist, men ikke datert
 • Odde i Evje: Kirke omtalt på Odde 800 m øst for Evje kirke
 • Gautestad i Evje: Kirke omtalt på Gautestad nord for Høvringsvatnet
 • Åvesland i Evje: Kirke omtalt ved Åvesland 5 km øst for Evje, Kjørkeliåsen mot sørøst
 • Rosseland i Evje: Kirke omtalt på Rosseland 4 km sør for Evje
 • Morstøl i Bygland: Kirke omtalt ved Morstøl øverst i Skomedalen [1]
 • Træltveit i Bygland: Kirketuft og graver omtalt på Træltveit ovenfor Kleivgrend
 • Saurbu i Bygland: Kirke omtalt ved Saurbu i Heglandsheia [2]
 • Hægestøl i Bygland: Kirke omtalt ved Hægestøl i Heglandsheia
 • Langeid i Bygland: Kirke omtalt på Kyrkjedekkan ved Hækneberget
 • Haugen i Valle: Kapell og kors omtalt ved Munkehaug på gården Haugen nord for Bjørgum/Hylestad
 • Kyrkjeholmen i Valle: Kirketuft og graver omtalt på Kyrkjeholmen i Raudvatnet/Fisstøylvatnet i Finndalen mellom Valle og Fyresdal i Telemark [3]
 • Krossekra i Bykle: Gravlegging omtalt på Krossekra 100 m nord for Utistog Bykle
 • Dvolo i Bykle: Kirke omtalt på Dvolo 3-4 km sør for Hoslemo
 • Vatnedal i Bykle: Herberge og kapell for pilegrimer på vei til Røldal omtalt i Vatnedal
 • Bjåen i Bykle: Kirke omtalt på Kyrkjemoen sør for Sæssvatn på grensen mot Telemark

Kirkesagn

Kirkesagn inneholder, i motsetning til kirketradisjoner, enkelte overnaturlige elementer. Den mest interessante sagntypen i jakten på udokumenterte kirker er såkalte flyttesagn som beretter at kirken var planlagt bygget ett sted, men forhold gjorde at kirken måtte bygges et annet sted, som regel der den dokumenterte kirken ble bygget. Kirkeflyttingssagnene forekommer ofte sammen med kirketradisjoner og er også ofte ledsaget av kirkeindikerende stedsnavn. Dette gjør at en del fagfolk nå tror at flyttesagnene meget vel kan inneholde indikasjoner på udokumenterte kirker.

 • Mostad i Gjerstad: Kirke planlagt ved Asgjerdsmonen ble fullført på Gjerstad, gammel gravplass angitt på Tjuvestykket
 • Reinsfjell i Tvedestrand: Kirke planlagt ved Kjerkemyr på Reinsfjell ble fullført ved Dypvåg
 • Sandøya i Tvedestrand: Kirke planlagt på Sandøya ble fullført ved Dypvåg, Kjerkegrunnen mot øst
 • Nesgrenda i Tvedestrand: Kirke planlagt ved Kirkeåkeren under Lillegård ble fullført ved Holt
 • Espeland i Vegårshei: Kirke planlagt ved Espeland ble fullført på Vegårshei
 • Risdal i Froland: Kirke planlagt ved Risdal 5 km øst for Dølamo ble fullført på Mykland
 • Askland i Froland: Kirke planlagt ved Kjørkjegardshaugen på Askland ved Skjærsæ ble fullført på Mykland
 • Skallemoen i Froland: Kirke planlagt på Skalleland ble fullført på Froland
 • Mjølhus i Froland: Kirke planlagt på Mjølhus vest for Nidelven ble fullført på Froland
 • Brekke i Arendal: Kirke planlagt i Kirkedalen på Brekke ble fullført på Moland
 • Mørlandsmoen i Arendal: Kirke planlagt på Mørlandsmoen ble fullført ved Moland
 • Omholt i Arendal: Kirke planlagt ved Kirkemyr på Store Omholt ble fullført ved Øyestad
 • Kjekstad i Grimstad: Kirke planlagt ved Helle nord for Kjekstad, ble fullført ved Eide, lokaliteten Kjerkesteina angitt ved Helle
 • Fossdal i Grimstad: Kirke planlagt ved Fossdal ble fullført ved Eide
 • Hove i Grimstad: Kirke planlagt på Hove ble fullført ved Eide, Prestholmen angitt øst for Hove, Hombornes sogn omtalt i diplom fra 1491
 • Kjøstveit i Lillesand: Sagn om kirkeklokke plassert på Gausvollen ble flyttet til Høvåg der det ble bygget kirke
 • Hekkleiv i Lillesand: Kirke planlagt på Hekkleiv nord for Ulvøysund ble fullført på Høvåg
 • Stoveland i Birkenes: Sagn om gudehov med etterfølgende kirke på Torsbumoen
 • Frøyså i Iveland: Kirke planlagt ved Frøyså ble fullført på Iveland
 • Kyrkjekleiv i Bygland: Sagn om kirke planlagt ved Kyrkjekleiv for folk på Tveitan og i Trældalen
 • Sorlandsmoen i Bygland: Sagn om kirke og kirkegård på Sorlandsmoen nordøst for Bygland
 • Nomeland i Valle: Kirke planlagt på Nomeland ved Brokke ble fullført ved Hylestad
 • Åkrisneset i Valle: Kirke planlagt på Åkrisneset ble fullført ved Valle
 • Homme i Valle: Kirke planlagt ved Kyrkjeli på Homme ble fullført ved Valle
 • Skarg i Bykle: Kirke planlagt ved Skarg ble fullført ved Valle

Kirkeindikerende stedsnavn

Rundt mange dokumenterte kirkesteder, også der kirken forlengst er forsvunnet, forekommer mange navn med førsteledd Kirke-, Prest- eller lignende. Slike navn forekommer også mange steder der det er tradisjoner eller sagn om udokumenterte kirker. Da er det nærliggende å tenke seg at slike navn kan være indikasjoner kirker selv der det ikke lenger finnes kjente tradisjoner eller sagn. Noen navn som Kirkevollen, Kirkeåkeren, Kirkehaugen, Presthus o.l. er blant dem som kan inneholde de sterkeste indikasjonene på glemte kirker. Men spesielt i sogn der dagens kirkebygning er fra middelalderen (1100-tallet), finner vi svært mange stedsnavn som forteller gammel kirkehistorie uten at de kan tas til inntekt for en eventuell glemt kirke. F. eks. er det i Høvåg og Vestre Moland registrert mer enn 30 navn med 'kjerke' i førsteleddet.

 • Prestfoss i Gjerstad: Navn angitt nord for Lundevatnet øst for Valle, Prestsvea i nærheten
 • Klosteret i Gjerstad: Navn angitt 2-3 km øst for Digerdal, Klosterdalen i nærheten
 • Fone i Gjerstad: Navnet Kjørkehaugane angitt på Fone sør for Gjerstadvatnet
 • Kjørkeheia i Gjerstad: Navn angitt nordvest for Gryting
 • Fiane i Gjerstad: Navnet Kjørkeliheia angitt øst for riksvegen ved Fiane
 • Prestholmene i Risør: Navn angitt 3 km sørøst for Søndeled kirke
 • Prestodden i Risør: Navn angitt på vestre Ranviktangen, sies å ligne på prest med kappe
 • Avreid i Risør: Navnet Kjerkebukta angitt innerst i Ytre Avreidkilen
 • Kirkefjellet i Tvedestrand: Navn angitt nordøst for Dypvåg kirke
 • Hanto i Tvedestrand: Navnet Kjerkeknollen angitt øst for Hanto sør i Tvedestrandsfjorden
 • Kjerkeliene i Tvedetstrand: Navn angitt nordøst for Øynesvatn
 • Solberg i Tvedestrand: Navnet Prestekra angitt på bruk nr. 8 av Solberg nord for Holt kirke
 • Skeimo i Vegårshei: Navnet Kjørkegårdsknatten angitt ved Skeimo vest for Nipfjell, Kjørrfetmyra og Kjørkemyra lenger nord
 • Mjåvatn i Vegårshei: Navnene Kjørkemyr og Kjørkemyrsheia angitt øst for Mjåvatn
 • Selås i Vegårshei: Navnet Kjørkeholtkjerrene angitt nord for Selåsfjell
 • Uberg i Vegårshei: Navnet Kjørkeheia angitt nordøst for Ubergsvann
 • Nelaug i Åmli: Navnet Kjerkegårdsmyrane angitt øst for Nelaug
 • Kyrkjeheia i Åmli: Navn angitt mellom Mjonevatn og Borvatn nord for Simonstad
 • Prestehagen i Åmli: Navn angitt på engstykke ved Østre Hagetjønn på Rislandsfeta 2 km sør for Åmli kirke, tilhørte prestebolet
 • Vehusheia i Åmli: Navnene Kjerkemyr, Kjerkemyrlia og Kjerkeheia angitt 3 km sørsøst for Dølemo
 • Kjerkehagen i Froland: Navn angitt vest for Blakstad
 • Kjørketjern i Froland: Navn angitt 2 km nordøst for Mykland der det ble bygget kirke 1683
 • Lauvrak i Froland: Navnet Kjørketjern angitt sørvest for Lauvrak 4 km nordvest for Mykland
 • Kjerkevollen i Arendal: Navn angitt sør for Jorstadvatn, Kyrkjekleiva mot sørvest
 • Vatnebu i Arendal: Navnet Kirkedalen angitt ved Vatnebu, Kirkebukten angitt i Vatnebuvatnet
 • Kirkegrunnen i Arendal: Navn angitt nordøst for Flostaøya
 • Kirkefjell i Arendal: Navn angitt nord for Havstad
 • Kjørvik i Arendal: Navnet Kirkegården angitt nord på Tromøya, forliste sjøfolk skal ha blitt gravlagt her
 • Marikov i Arendal: Navn angitt på Tromøya, antydning om herberge og kapell
 • Rød i Arendal: Navnet Kirkebakken angitt på østre Rød
 • Nersten i Arendal: Navnet Kjerkedalen angitt på Nersten øst for Øyestad kirke
 • Gjennestad i Arendal: Navnet Kjerkeleet angitt sør for Lauvåsen på Gjennestad
 • Steine i Arendal: Navnet Kjerråsen angitt på Steine nordvest for Øyestad (Kilde: Sentralt stedsnavnsregister)
 • Valøyene i Grimstad: Navnet Kjerkegrunnen angitt øst for Valøyene
 • Moy i Grimstad: Navnene Kjekåger og Kjerkebakken angitt på Moy øst for Fjære, gammel gravplass omtalt
 • Moåsen i Grimstad: Navnene Kjerekvollen og Kjerkeledet angitt vest for Moåsen
 • Bringsvær i Grimstad: Navnene Kirkeegra og Kirkeledegra angitt, gravplass med tre steinkister avdekket
 • Molland i Grimstad: Navnene Munkehavn, Munkemyra, Kjerråsen, Kjørrvika og Tingvoll angitt ved Molland
 • Bakken i Grimstad: Navnet Kjerkåsen angitt sør for Bakken ved Roresanden
 • Beisland i Grimstad: Navnet Kjerkheia angitt 1 km øst for Beisland
 • Stalleland i Grimstad: Navnene Kjørketjern, Kjørkemyra, Kjørkebrodet, og Kjørkjesteinen angitt ved Stalleland
 • Valborgland i Grimstad: Navnet Kjørkeåkeren angitt på Valborgland 1 km sør for Kilandsvatn
 • Kiland i Grimstad: Navnene Kjørkebrodet og Kjørkevegen angitt ved Kiland
 • Igland i Grimstad: Navnene Kjørkemyr og Kjørkemyrtjønna angitt 500 m sør for Igland
 • Kjervika i Grimstad: Navn angitt på gård på vestsiden av Bufjorden
 • Kirkemoen i Lillesand: Navn angitt nord for Lillesand by
 • Heldal i Lillesand: Kirkemyr angitt som plassnavn 1,5 km sørvest for Kaldvell, Kirkemyra 200 m mot sør
 • Kjerkeholmen i Lillesand: Navn angitt på holme i Grimevatnet 2 km vest for Gitmark
 • Kjørketjønn i Lillesand: Navn angitt 1 km sør for Vestre Grimevatn
 • Kirkeheia i Lillesand: Navn angitt 1,5 km vest for Skuggevik
 • Bjelland i Lillesand: Navnet Kirkeheia angitt øst for Fjelldalselva
 • Haugevik i Lillesand: Navnet Kjerkemyr angitt to steder ved Haugevik nord for Høvåg kirke
 • Øresland i Lillesand: Navnet Kjerkemyr angitt øst for østre Øresland
 • Erviga i Lillesand: Navnene Kjerkefjellet og Presteheia angitt ved Erviga vest for Isefjærfjorden
 • Kirkemyr i Lillesand: Navn angitt vest for Vesterhus og riksvegen
 • Haugland i Birkenes: Navnet Kjørkemyr angitt vest for Haugland vest for Oggevatn stasjon
 • Løland i Birkenes: Navnet Kjørkeknuten angitt vest for Lølandsfjorden/Ogge
 • Kjørketjønn i Birkenes: Navn angitt 1 km øst for Lølandsfjorden/Ogge, flere avledede navn i nærheten
 • Løland i Birkenes: Navnet Kyrkjekjerr angitt vest for Lille Heimdalsvatn
 • Ramselia i Birkenes: Navnene Kjørketjønn og Kjørkemyra angitt 2 km sørvest for Ramselia, ligger ved gammel kirkeveg
 • Svaland i Birkenes: Navnene Kyrkjetjønn og Kyrkjetjønnåsen angitt ved Svaland 2 km vest for Birkenes kirke
 • Kjørkedalen i Birkenes: Navn angitt 1 km nord for Steane ved Bjorvann, gammel kirkeveg gikk her
 • Øvre Birkeland i Birkenes: Navnet Kjørkedugen angitt på Øvre Birkeland, gammel kirkeveg skal ha gått forbi her
 • Skore i Birkenes: Navnet Kjerkemoen angitt 1,5 km nordvest for den gamle kirken i Vegusdal
 • Bergervatn i Birkenes: Navnet Kyrkjeholmen angitt i Bergervatn
 • Mjåland i Iveland: Navnet Kyrkjedalen angitt på begge sider av Livatn nord for Mjåland
 • Horne i Iveland: Navnet Kyrkjeekra angitt på Horne øst for Otra
 • Landås i Iveland: Navnet Kjørkækra angitt i innmarken på Landås, Kjørkeknutten på nabogården Åmdal
 • Ljosland i Iveland: Navnet Kjørkåkeren angitt i innmarken på øvre Ljosland
 • Hiltveit i Iveland: Navnet Kjørkjeknutten angitt i innmarken på Hiltveit
 • Fossli i Iveland: Navnet Kjørkåsen angitt øst for Fossli nord for Iveland
 • Gautestad i Iveland: Navnene Kyrkjelonmyra og Kjørkelifjellane angitt på Gautestad norvest for Iveland
 • Prestøygarden i Evje: Navn angitt 2-3 km sør for Høvringsvatn
 • Kleveland i Evje: Navnet Kjørkeliheia angitt ved Kleveland
 • Abusland i Evje: Navnet Kjørkefjella angitt nord for Abusland
 • Bø i Bygland: Navnet Prestneset angitt på Bø 5 km nord for Sines
 • Hekne i Bygland: Navnet Kyrkjedekkan angitt på gravminne vest for Otra like sør for grensen mot Valle (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F70316)
 • Åmli i Valle: Navnet Kovehagen angitt på Åmli, nabogården Berg var tingsted og eid av prestebolet
 • Santolav i Valle: Navn angitt vest Otra nord for Valle, gammel plass for leik og dans
 • Tveitebø i Valle: Navnet Kyrkjegarden angitt der vegen går opp til Espetveit
 • Dale i Valle: Navnet Kyrkjeleet angitt der vegen gikk til kirken på Nomeland
 • Kyrkjenostjørn i Valle: Navn angitt i Urvassheii sørøst for Rosskreppfjorden
 • Geiskeli i Bykle: Navnet Kyrkjegarden angitt på myr øst for Geiskeli

Andre kirkeindikasjoner

Også andre indikasjoner på udokumenterte kirkesteder kan forekomme, f.eks. spor etter kristen gravlegging, eiendomsforhold og antydninger på gammelt kartmateriale. Antallet indikasjoner av denne typen vil normalt være beskjedent i forhold til de som er omtalt foran.

 • Askerøy i Tvedestrand: Gammel kirkegård på Askerøy omtalt på 1800-tallet
 • Flåstøyl i Åmli: Ødegården Flåstøyl 5 km øst for Dølamo ble brukt som seter av prestebolet, presteløa angitt
 • Hove i Arendal: Hove på Tromøya omtalt som sannsynlig sted for den første kirken i området
 • Merdøy i Arendal: Gammel gravplass fantes i 1640, tuft etter kapell omtalt
 • Malløya i Grimstad: Spor etter gamle graver omtalt på Ytre Malløya

Kilder

 • Bertelsen, Dag: Kirker i glemselens slør, 2016
 • Bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur

Referanser