Indikasjoner på udokumenterte kirker i Finnmark

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dokumenterte kirker skal være påvist enten arkeologisk, ved bevarte bygningsrester, eller ved skriftlig omtale av kirkested eller kirkebygning fra den tid kirken fremdeles eksisterte. I lokalhistoriske kilder er det i nyere tid nedskrevet opplysninger som har vært muntlig overlevert i generasjoner og som inneholder en rekke indikasjoner på kirker som ikke tilfredsstiller de nevnte dokumentasjonskravene. Slike kirkeindikasjoner kan sorteres i fire hovedgrupper: Kirketradisjoner, kirkesagn, kirkeindikerende stedsnavn og andre kirkeindikasjoner. De listene som er gjengitt nedenfor må kommenteres, suppleres og korrigeres av lokalhistoriske eksperter.

Kirketradisjoner

Dette er konkrete påstander om at kirker skal ha eksistert, gjerne med stedsangivelse og omtale av bygningsrester eller rester etter kirkegård. Ofte vil det også være kirkeindikerende stedsnavn knyttet til de aktuelle lokalitetene.

 • Mevær i Loppa: Kirke omtalt i Mevær på Loppa
 • Gammelværet i Loppa: Kirke og kirkegård omtalt i Gammelværet sør på Loppa
 • Gammelvær i Loppa: Tradisjon om kirke i Gammelvær ytterst i Ullsfjorden
 • Nuvsvåg i Loppa: Kirke omtalt ved Nuvsvåg i Nuvsfjord, skal ha blitt brent av karelene
 • Bøle i Hasvik: Kirke omtalt på Hatteneset ved Bøle nordvest på Sørøya
 • Bøksanden i Hasvik: Kirke omtalt ved Bøksanden i Bøkfjorden, nærmere lokalisering uklar
 • Sandøy i Hammerfest: Kirke omtalt på Sandøy i Sandøyfjorden, hadde gått ut av bruk før 1694
 • Vestrestraumen i Hammerfest: Kirke og kirkegård omtalt mellom Brummelnes og Salomonnes på Sørøya
 • Langstrand i Hammerfest: Kirketuft og kirkegård omtalt ved Langstrand på Sørøya, hadde gått ut av bruk før 1725
 • Forsøl i Hammerfest: Kirketradisjon angitt allerede på 1600-tallet ved Kjerkegårdsbukt i Ytre Forsøl
 • Tufjord i Måsøy: Tradisjon om forløper til den kirken som sto i Tufjord på Rolvsøy fra 1601 til 1668
 • Litlefjord Måsøy: Kirketuft og graver omtalt på Grasholmen i Litlefjord
 • Vannfjord i Nordkapp: Kirke omtalt i Vannfjord sørvest på Magerøya
 • Gjesvær i Nordkapp: Kirke omtalt i Gjesvær nordvest på Magerøya
 • Kamøya i Nordkapp: Kirke omtalt på Kamøya øst for Magerøya
 • Nordvågen i Nordkapp: Kirke, kirkegård og benrester omtalt på Kjerkeholmen i Nordvågen
 • Balhopen i Nordkapp: Kirke omtalt i Balhopen sør for Honningsvåg
 • Altsula i Nordkapp: Kirke omtalt på Altsula sør for Magerøya
 • Finnkongkeila i Gamvik: Kirke omtalt i Finnkongkeila øst for Gamvik, tidspunkt uklart
 • Hop i Gamvik: Herlig kirke med tre tårn omtalt ved Hop i 1620, likeledes kirkegård og benrester
 • Syltevik i Båtsfjord: To kirke fra middelalderen omtalt i Ytre Syltevik, Kristenvatnet mot sørøst
 • Varangerbotn i Sør-Varanger: Kirke ved Vesterelven omtalt, skal ha blitt avløst av kirke på Angsnes i 1722
 • Trifonshula i Sør-Varanger: Kapell for skoltesamene omtalt i hule 1 km nord for Elvenes

Kirkeindikerende stedsnavn

Rundt mange dokumenterte kirkesteder, også der kirken forlengst er forsvunnet, forekommer mange navn med førsteledd Kirke-, Prest- eller lignende. Slike navn forekommer også mange steder der det er tradisjoner eller sagn om udokumenterte kirker. Da er det nærliggende å tenke seg at slike navn kan være indikasjoner kirker selv der det ikke lenger finnes kjente tradisjoner eller sagn. Noen navn som Kirkevollen, Kirkeåkeren, Kirkehaugen, Presthus o.l. er blant dem som inneholder de sterkeste indikasjonene på glemte kirker. Det er neppe riktig når det hevdes at de aller fleste av disse navnene har med eiendomsforhold, kirkeveg eller kirkelignende terrengformasjoner å gjøre.

 • Langstrand i Loppa: Navnet Prestlia angitt 1,5 km sør for Langstrand i Frakfjorden
 • Sandland i Loppa: Navnene Prestelva og Prestlifjellet angitt ved Sandald i Søre Bergsfjorden
 • Prestberget i Hasvik: Navn angitt sør for Markeila ved Sørvær
 • Langøy i Porsanger: Navnet Kirkegård angitt sørvest på Langøy, Prestøya 2 km mot nordøst
 • Prestvatnet i Porsanger: Navn angitt 5 km sørvest for Kistrand
 • Reinøya i Porsanger: Navnet Kjerkefjellet angitt på Reinøya i Porsangerfjorden
 • Kjerkeberget i Porsanger: Navn angitt ved Kjerringvikneset på østsiden av Porsangerfjorden
 • Grøtnes i Kvalsund: Navnet Prestesalen angitt 1 km øst for Grøtnes på Kvaløya
 • Rypefjord i Hammerfest: Navnene Kjerkøya og Kjerkegardsøya angitt vest for Rypefjord, graver fra 1400-tallet påvist
 • Presteslåtten i Måsøy: Navn angitt ved Kroknes på Rolvsøya
 • Kjerkeråsa i Måsøy: Navn angitt 3 km vest for Trollsundet
 • Finnes Måsøy: Navnet Prestholmen angitt vest for Finnes på Ingøya
 • Kjerkegrunnen i Måsøy: Navn angitt 5 km vest for Havøysund
 • Kabelneset i Måsøy: Navn angitt nord for Kabelbukta i Kulfjorden
 • Sarnes i Nordkapp: Navnet Prestlifjellet angitt 1 km nord for Sarnes
 • Ifjord i Lebesby: Navnene Prestelva og Prestbakken angitt nord for dagens kirke i Ifjord
 • Lebesby i Lebesby: Navnet Kjerkneset angitt 1 km vest for Lebesby, Prestvatnet i nærheten
 • Koifjorden i Gamvik: Navnet Prestbakktuva angitt nord for Kiofjordvatnet
 • Berlevåg i Berlevåg: Navnene Kjerkesletten og Kjerkegardssletten angitt ved Berlevåg
 • Kjerkehaugen i Berlevåg: Navn angitt 3 km nordøst for Divgacearru på Varangerhalvøya
 • Skovik i Båtsfjord: Navnene Prestelva og Presthøgda angitt ved Skovik øst for Båtsfjord
 • Prestnæringen i Vardø: Navn angitt øst for Persfjorden
 • Prestvatn i Sør-Varanger: Navn angitt 4,5 km nord for Myrland i Neiden
 • Munkefjorden i Sør-Varanger: Navnene Munkebakken, Munkelva og Korsdalen angitt sør for Munkefjorden
 • Prestbukta i Sør-Varanger: Navn angitt vest på Kjelmøya nord for Kirkenes
 • Klerkfjellet i Sør-Varanger: Navn angitt nord for Elvenes
 • Kjerkegårdshøgda i Sør-Varanger: Navn angitt 2 km nordvest for Svanvik

Andre kirkeindikasjoner

Også andre indikasjoner på udokumenterte kirkesteder kan forekomme, f.eks. spor etter kristen gravlegging, eiendomsforhold og antydninger på gammelt kartmateriale. Antallet indikasjoner av denne typen vil normalt være beskjedent i forhold til de som er omtalt foran.

 • Bergsfjord i Loppa: Kirkegårdslokalitet av ukjent alder registrert på Langholmen like vest for Bergsfjord
 • Hellefjord i Hammerfest: Tuft er påvist etter kirke som gikk ut av bruk før 1668, alder ukjent
 • Låtret i Hammerfestl: Kirkegård av ukjent alder omtalt vest for Langstrandfjorden
 • Fugleneset i Hammerfest: Gammel gravplass omtalt, Galgeneset var rettersted på 1600-tallet
 • Knarvik i Måsøy: Kirke i Knarvik omtalt 1750, tuft angitt, kan ha hatt forløper
 • Sværholt i Lebesbyl: Kirke ved Sværholt revet 1739, her kan ha vært kirke også i middelalderen
 • Brattholmen i Lebesby: Kapell og kirkegård av ulkent alder omtalt på Brattholmen innerst i Laksefjorden
 • Hopseidet i Gamvik: Tuft etter korskirke påvist ved Hopseidet, her kan ha vært kirke i middelalderen
 • Fastlandsbukt i Tana: Kirketuft og gravplass påvist på Gullholmen ved vestbredden av Tana, alder ukjent

Kilder

 • Bertelsen, Dag: Kirker i glemselens slør, 2016
 • Vidar Trædal: Kirkesteder og kirkebygninger i Troms og Finnmark før 1800, 2008
 • Bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur