Indikasjoner på udokumenterte kirker i Rogaland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dokumenterte kirker skal være påvist enten arkeologisk, ved bevarte bygningsrester, eller ved skriftlig omtale av kirkested eller kirkebygning fra den tid kirken fremdeles eksisterte. I lokalhistoriske kilder er det i nyere tid nedskrevet opplysninger som har vært muntlig overlevert i generasjoner og som inneholder en rekke indikasjoner på kirker som ikke tilfredsstiller de nevnte dokumentasjonskravene. Slike kirkeindikasjoner kan sorteres i fire hovedgrupper: Kirketradisjoner, kirkesagn, kirkeindikerende stedsnavn og andre kirkeindikasjoner. De listene som er gjengitt nedenfor må kommenteres, suppleres og korrigeres av lokalhistoriske eksperter.

Kirketradisjoner

Dette er konkrete påstander om at kirker skal ha eksistert, gjerne med stedsangivelse og omtale av bygningsrester eller rester etter kirkegård. Ofte vil det også være kirkeindikerende stedsnavn knyttet til de aktuelle lokalitetene.

 • Kjørkjeskaret i Sokndal: Kirke omtalt i fjellhhule ved Kjørkjeskaret sør for Guddalsvatnet
 • Krossvollen i Eigersund: Kirke omtalt like øst for Krossakjellå ved Krossvollen på Eigerøya (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F34228)
 • Tengesdal søre i Bjerkreim: Kirke omtalt ved fergested nord for Tengesdal, tingsted på Tengesdal nordre
 • Eikeland i bygda i Bjerkreim: Kirke omtalt på Liknes ved Hofreiste, gammelt gårdstun påvist i 1930
 • Hå i : Kirke omtalt på Hå som var prestegård også før reformasjonen
 • Obrestad i : Tradisjon om kirke ved Kyrkjehaugen, nevnt i Hå kallsbok fra 1843, flyttesagn for Njærheim kirke
 • Vasshus i Klepp: Kirke omtalt ved Njolebråtet på Vasshus som tilhørte prestebolet, flyttesagn for Bore kirke
 • Pedersgjerdet i Stavanger: St. Pers kloster omtalt ved Pedersgjerdet i 1745
 • Breiabakken i Stavanger: Kirke øst for Breiavatnet skal ha blitt tatt av ras, kan ha vært Martinskirken
 • Lura i Sandnes: Kirke omtalt ved Kjørkjevollen ved Lura, Kjørkjeholen i nærheten
 • Hove/Lunde i Sandnes: Forløper til kirken på Høyland omtalt ved Hove eller Lunde
 • Levang i Sandnes: Kirke omtalt ved Kjørkjeleet på Levang/Leikvam nord for Skjelbreitjørna
 • Myklebust i Sandnes: Kirke og kirkegård omtalt ved Pålsberget på Myklebust
 • Rott i Sola: Kirkegård omtalt i utskiftning i 1821, navnet Kyrkjesteinane angitt
 • Skei i Gjesdal: Kirke omtalt ved Kyrkjeneset på ødegården Skei vest for Skeisfjellet
 • Barka i Strand: Kirke og gravplass omtalt ved Barka, skal ha vært i bruk ved svartedauden
 • Vaula i Strand: Kirke omtalt ved Kyrkjesponen i Vaulalia, prestebolet eide gården, flyttesagn for Strand kirke
 • Vastveit i Strand: Kapell omtalt på Vastveit i Bjørheimsbygda, gården var eid av prestebolet
 • Gard i Finnøy: Kloster omtalt like ved Talgje kirke, ruin angitt i 1841
 • Norheim i Finnøy: Kirke omtalt på Norheim på Sjernarøy
 • Vele i Suldal: Kirke omtalt på Vela øst for Sandsfjorden
 • Bakbergskyrkja i Vindafjord: Kirke omtalt i fjellhule øst for Helgeland
 • Husøy i Vindafjord: Kirke omtalt på Husøy ved Utbjoa
 • Nordbø i Vindafjord: Undersøkelser foretatt på antatt kirketuft på Nordbø nord for Vatsvatnet i 1970
 • Romsaland i Tysvær: Kirke omtalt ved Kyrkjefloten på Romsaland (bruk 3.7 i tidligere Skjold kommune)
 • Steinbru i Tysvær: Kirke og kirkegård omtalt i Orlogshabn ved Steinbru sørøst for Grindafjorden (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/54554)
 • Tjøstheim i Karmøy: Tradisjon om kirke ved Kyrkjehaugen på Tjøstheim som forløper til kirken på Alveberg
 • Selvåg i Karmøy: Tradisjon om kirke i Selvåg som forløper til kirken på Alveberg
 • Sandve i Karmøy: Kirke omtalt på Sandve sør for Ferkingstad
 • Liknes i Karmøy: Kirke omtalt ved Krosshaug under Liknes, her skal også ha vært samlingssted for folk i området (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F65526)
 • Spelekirka i Utsira: Kirke omtalt i fjellhule sørvest på Utsira

Kirkesagn

Kirkesagn inneholder, i motsetning til kirketradisjoner, enkelte overnaturlige elementer. Den mest interessante sagntypen i jakten på udokumenterte kirker er såkalte flyttesagn som beretter at kirken var planlagt bygget ett sted, men forhold gjorde at kirken måtte bygges et annet sted, som regel der den dokumenterte kirken ble bygget. Kirkeflyttingssagnene forekommer ofte sammen med kirketradisjoner og er også ofte ledsaget av kirkeindikerende stedsnavn. Dette gjør at en del fagfolk nå tror at flyttesagnene meget vel kan inneholde indikasjoner på udokumenterte kirker.

 • Hellemork i Lund: Sagn om kirke under heller ved Hellemork, Kjørkeli angitt mot vest, Kjerheia mot nordvest
 • Handeland i Lund: Kirke planlagt ved Kirkevollen på Handeland ble flyttet via Hove til Lund
 • Hove i Lund: Kirke planlagt ved Kirkevollen på Handeland ble flyttet via Hove til Lund
 • Skår i Eigersund: Kirke planlagt på Skår ble fullført i Egersund
 • Helgåa i : Kirke planlagt ved Helgåa ble fullført ved Ogna
 • Lye i Time: Kirke planlagt på prestegården Lye, ble fullført ved eksisterende kirke på Time (Kilde: Middelalderske kirkesteder i Rogaland fylke; Riksantikvaren 2016)
 • Oltedal i Gjesdal: Sagn om kirke kalt Ragskyrkja under heller på Nedre Oltedal
 • Forsandmoen i Forsand: Kirke planlagt ved Steinberget på Forsandmoen ble fullført ved Høle
 • Kyrkjeflota i Finnøy: Kirke planlagt ved Kyrkjeflota ble fullført på Sjernarøy
 • Lunde i Hjelmeland: Kirke planlagt på Lunde ble fullført i Årdal
 • Lovra i Suldal: Sagn om at tømmer til en kirke skal ha blitt hugget ved Sponeflota på Lovra
 • Vik i Suldal: Kirke planlagt på Vik ble fullført i Suldal
 • Fattnes i Suldal: Kirke planlagt ved Hovehaugen på Fattnes ble fullført ved Sand, Kyrkjehaugen angitt i nærheten
 • Hellandsbygd i Sauda: Kirke planlagt ved Hellandshaugen ble fullført ved Suldalshaugen
 • Eidehompen i Vindafjord: Kirke planlagt ved Eidehompen ble fullført ved Nerheimshompen tvers over Eiodalen i Ølen
 • Vårånes i Tysvær: Kirke planlagt på Vårånes ble fullført på Skjold
 • Ferkingstadtunet i Karmøy: Kirke planlagt ved Ferkingstadtunet ble fullført ved Himmelberget

Kirkeindikerende stedsnavn

Rundt mange dokumenterte kirkesteder, også der kirken forlengst er forsvunnet, forekommer mange navn med førsteledd Kirke-, Prest- eller lignende. Slike navn forekommer også mange steder der det er tradisjoner eller sagn om udokumenterte kirker. Da er det nærliggende å tenke seg at slike navn kan være indikasjoner kirker selv der det ikke lenger finnes kjente tradisjoner eller sagn. Noen navn som Kirkevollen, Kirkeåkeren, Kirkehaugen, Presthus o.l. er blant dem som inneholder de sterkeste indikasjonene på glemte kirker. Det er neppe riktig når det hevdes at de aller fleste av disse navnene har med eiendomsforhold, kirkeveg eller kirkelignende terrengformasjoner å gjøre.

 • Skarpenes i Sokndal: Navnene Kjerkeholmen og Kjerkesundet angitt ved Skarpenes
 • Midtbø i Sokndal: Navnet Kjerkedalen angitt ved Midtbø
 • Mål i Sokndal: Navnet Presteskjæret angitt ved Mål
 • Løyning i Sokndal: Navnet Mikkjelskyrkja angitt ved Løyning
 • Lille Presteskjæret i Sokndal: Navn angitt på fyr ved innseilingen til Sokndal
 • Brombu i Sokndal: Navnet Kjørkjeli angitt sørvest for Guddalsvatnet
 • Sandbekk i Sokndal: Navnet Kjørkjeknuten angitt nordvest for Sandbekk
 • Årstad i Sokndal: Navnet Kirketeigen angitt på Årstad, antydet som gammelt kirkested
 • Reke i Sokndal: Navnet Kjørkjeskarfjellet angitt sørvest for Reke
 • Hamre i Lund: Navnet Kjørkesletta angitt på Hamre nord for Lundevatnet
 • Eikeland i Lund: Navnet Kjerkevollen angitt øst for Eidsvatnet
 • Kyrkjenes i Eigersund: Navn angitt vest for Holevatnet nær grensen mot Lund
 • Åmdal i Eigersund: Kjerketjørna angitt som navn på vann 200 m vest for Åmdal
 • Kjerkjetjørna i Eigersund: Navn angitt på ett av vannbassengene øst for Egersund
 • Årrestad i Eigersund: Husmannsplassen Kirkebakken fantes i 1875 på Årrestad nordøst for Helleland
 • Sleveland i Eigersund: Navnet Kirkeberget angitt på Sleveland under utskifting i 1830
 • Kjerval i Eigersund: Bruk under Egersund prestegård på 1600-tallet, Kjervallvatnet og Kjerdalsfjellet i nærheten
 • Helland i Bjerkreim: Navnet Kjørkjefjell angitt 2 km nord for Tengesdal
 • Eikeland på heia i Bjerkreim: Navnet Kjørkjeberget angitt 200 meter øst for gammelt klyngetun
 • Røysland nordre i Bjerkreim: Eiendommen Kjørkjebråten angitt ved Stegatjørn sør for Røyslandsvatn
 • Byrkjeland i Bjerkreim: Eiendommene Kjørkjebø og Kjørkjehagen angitt på bruk 2 under Kjørkjefjellet vest for Byrkjelandsvatnet
 • Espeland i Bjerkreim: Navnet Kyrkjeknuten angitt ved Espeland nordøst for Byrkjelandsvatnet
 • Veen i Bjerkreim: Navnet Kjørkjehauen angitt vest for tunet på Veen, her skal "barna ha tatt imot folket som kom fra kirke"
 • Hegelstad i Bjerkreim: Navnet Kjørkjerægja angitt sør for gårdstunet, skal ha vært starten på kirkevegen til Bjerkreim
 • Vigesdal i Bjerkreim: Navnet Kyrkjetufta angitt på ødegården Liknes
 • Vigeså i Bjerkreim: Husmannsplassen Kyrkjevollen omtalt under bruk 2 i 1835, angitt også på utskiftingskart
 • Odland i Bjerkreim: Navnet Kyrkjevollbakkan angitt på Odland ved vestenden av Ørsdalsvatnet
 • Eikeland i : Navnet Kjørkjeberget angitt nord for Ogna
 • Fuglestad i : Navnet Kyrkjeneset angitt, Kyrkjevadet i nærheten
 • Kvalbein i : Navnene Kyrkjeneset, Kyrkjetangen og Krossen angitt nord for Raunen
 • Husvegg i : Navnet Kyrkjeholen angitt på Husvegg 1 km nordvest for nåværende Varhaug kirke
 • Preste-Fedå i : Navn angitt øst for Garborg
 • Skrudland i Time: Navnet Kirkebakken angitt på bruk under Skrudland sørøst for Time
 • Haugland i Time: Navnet Kyrkjeholen angitt på Øvre Haugland
 • Åsen i Time: Navnet Kyrkjeberget angitt 3 km øst for Time
 • Line i Time: Navnet Kyrkjehaug angitt på gravhaug sørvest for Time (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F34797)
 • Sør-Braut i Klepp: Navnet Kirkhaug angitt på gravhaug på Sør-Braut
 • Anda i Klepp: Navnene Kyrkjetrøna og Krosshaug angitt ved gammelt skipreidetingsted på Anda
 • Gruda i Klepp: Kjørberget angitt som navn på gammel gravhaug på Gruda (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F24441)
 • Sele i Klepp: Kiervold angitt som navnt på ødegård under Sele, var eid av Utstein kloster
 • Hellestø i Sola: Navnet Kyrkjebakken angitt på bruk under Hellestø
 • Helleland i Sola: Navnet Kirkehaug angitt på gravhaug på Helleland (Kilde: Lokalitet 54314 i http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Rogaland/Sola/Hedland7)
 • Skadberg i Sola: Navnet Kjerrhaugen angitt øst for Skadberg (Kilde: Sentralt stedsnavnsregister)
 • Prestaberget i Sola: Navn angitt nord for Sola flyplass
 • Håstein i Sola: Navnet Kirkefluene angitt 1 km sør for Håstein
 • Jåsund i Sola: Navn angitt nord for Jåsund som var eid av prestebolet
 • Håland i Randaberg: Navnet Kirkeberget angitt i nord mot Austre Goa
 • Rygg i Randaberg: Navnet Kyrkjeberget angitt på søndre del av gården Rygg
 • Vestbø i Rennesøy: Navnet Kyrkjeleitet angitt på Vestbø på Rennesøy
 • St. Hansvollen i Stavanger: Dette og andre navn samt et kleberstensbrudd kan indikere kirke eller kloster
 • Jåttå i Stavanger: Navnet Kyrkjehaugen angitt ved Fv 44 på Jåttå/Boganes i Stavanger
 • Gausel i Sandnes: Navnet Kyrkjehaugen angitt ved Gauselvågen
 • Folkvord i Sandnes: Navnet Kjørkjeholen angitt øst for husene på Folkvord
 • Stokkaland i Sandnes: Navnet Kirkeholen angitt sør for det utdrenerte Stokkavatnet
 • Håland i Sandnes: Navnet Kirkebakken angitt på bruk under Håland ved Figgjo, Krossfjell i nærheten
 • Espeland i Sandnes: Kyrkjehaugen angitt som navn på haug i et større gravfelt vest for Espeland (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F65909)
 • Riska i Sandnes: Navnene Kyrkjebakken og Kyrkjevoll angitt ved Riska
 • Ådnøya i Sandnes: Navnet Prestasetet angitt på Ådnøya
 • Nordland i Sandnes: Navnet Kjørkjeberget angitt nord for Seldalsvatnet
 • Kyrkjeberget i Gjesdal: Navn angitt nordvest for Ålgård, Prestberget og Prestholen mot sør
 • Retland i Gjesdal: Navnet Kjørkjebakken angitt på Retland
 • Kyrkjestadvatnet i Gjesdal: Navn angitt 3 km nord for Madland
 • Byrkjedal i Gjesdal: Navnet Kyrkjeberget angitt vest for Byrkjedal
 • Hetleskog i Forsand: Navnet Kjørkjeleet angitt nord for Lysefjorden
 • Bergsholmen i Forsand: Navnene Kjørkjeneset og Kjørkjegrunnen angitt ved Bergsholmen
 • Oaland i Forsand: Navnet Kyrkjeleet angitt på Oaland
 • Kjølevig i Strand: Navnet Kyrkjesletta angitt ved Kjølevig
 • Ugeli i Strand: Navnet Kyrkjemyra angitt ved Ugelia
 • Hidle i Strand: Navnet Kirkeflua angitt, sagn om båt som satt fast på veg til kirken ved Strand, Prestholmen vest for Hidle
 • Kyrkjeskjæret i Finnøy: Navn angitt 2 km sørvest for Fogn kirke fra 1991
 • Nærland i Finnøy: Navnene Presteåkeren og Presteparten angitt på Nærland øst på Finnøy
 • Kingestad i Finnøy: Navnet Kirkebråten angitt ved eiendomsgrensen i nord, navnet Tingstad på nabogården
 • Vatland i Finnøy: Navnet Kyrkjeleitet angitt nordvest for gården
 • Skartveit i Finnøy: Navnet Kyrkjehaugen angitt på Skartveit nord på Halsnøya
 • Bergaland i Finnøy: Navnet Kyrkjehaugen angitt nær tunene på Bergaland nord på Ombo
 • Vestersjø i Hjelmeland: Navnet Prestavika angitt på Vestersjø på Ombo, Kyrdalsvatnet mot nordøst
 • Kyrkjegardsheia Hjelmeland: Navn angitt øst for Funningsland sør for Jøsenfjorden
 • Hellestølskjørka i Suldal: Navn angitt på heller i utmarka under Tveit i Hålandsdalen
 • Tveit i Suldal: Navnene Kjørkjebruna og Gravbakken angitt i kanten av innmarka på Tveit (Kilde: Ernst Berge Drange: Erfjord: Gardar og folk, Bind 2 2004)
 • Håland i Suldal: Navnet Kyrkjehaugen angitt tvers over elven for Erfjord kirke fra 1877
 • Kyrkjefjellet i Suldal: Navn angitt mellom Økstrafjorden og Bogsfjorden
 • Hebnes i Suldal: Navnet Prestestuen angitt på Hebnes
 • Tjelmeland i Suldal: Navnet Kyrkjeåkermyra angitt på Tjelmeland
 • Kyrkjestølen i Suldal: Navn angitt i fjellet nord for Tengesdal
 • Kyrkjenuten i Suldal: Navn angitt nordøst for Slettedalen
 • Sukka i Suldal: Navnet Kyrkjehaugen angitt på Sukka sørøst for Suldalsvatn, setegård for Sukkaætten
 • Brekke i Sauda: Navnet Kyrkjeflåtå angitt på teig under Brekke vest for Storelva
 • Fløgstad i Sauda: Navnet Kyrkjeeker angitt på teig under Fløgstad, Kyrkjedalen på nabogården Hølland
 • Hustveit i Sauda: Navnet Kyrkjebakkjen angitt på Hustveit vest for Saudafjorden
 • Kyrkjeteigen i Vindafjord: Navn angitt øst for Sagelva ved Langelandsvika øst for Skjoldafjorden
 • Oppheim i Vindafjord: Navnet Kjørkjeskansen angitt 4 km øst for Ølen
 • Roa i Vindafjord: Navnet Klosteråkeren angitt på Roa i Ølen
 • Stumo i Vindafjord: Navnet Kyrkjehaugen angitt på Nordre Stumo i Ølen
 • Innbjoa i Vindafjord: Navnet Klostergropa angitt på Innbjoa
 • Svolland i Vindafjord: Navnet Kjørkjebråte angitt på Svolland vest for Bjoaneset
 • Skatland i Vindafjord: Navnet Kyrkjehaugen angitt på Skatland nord for Austre Vikebygd
 • Bjordal i Vindafjord: Navnene Kjørkjegarden, Kjørkjeberget og Kjørkjele angitt ved Bjordal i Vikebygd
 • Voll i Tysvær: Navnet Kyrkjeåsene angitt vest for Voll vest for Hervikfjorden
 • Lervik Tysvær: Navnet Kyrkjeneset angitt nord for Leirvik øst for utløpet av Førlandsfjorden
 • Sundfør i Tysvær: Navnene Kyrkjemyro og Kyrkjeberga angitt øst for Glette ved Sundførvågen
 • Dalsbygda i Tysvær: Navnene Krosshaugen og Munkhus angitt i Dalsbygda vest for Skjoldastraumen, var klostergods
 • Sandvik i Tysvær: Navnet Kyrkjelia angitt ved Sanvik øst for Borgøya
 • Bakkevik i Tysvær: Navnene Likvika, Munkaneset og Munkholmen angitt i Bakkevik øst for Hervikfjorden, var klostergods
 • Landråk i Tysvær: Navnet Kyrkjehaugen på Landråk 3-4 km vest for Nedstrand kirke
 • Helle i Tysvær: Navnet Kyrkjebakken angitt på Øvre Helle 1 km nordvest for Nedstrand kirke
 • Risdal i Karmøy: Navnet Kjerkehaugen angitt i Risdal øst for Syre
 • Syre i Karmøy: Navnet Kirkeleite angitt på Syre sørvest på Karmøy
 • Ådland i Karmøy: Navnet Kjerkjebakken angitt på Ådland 1 km sør for Åkra kirke, sørøst under Ådland ligger Presthammar
 • Munkajord i Karmøy: Gårdsnavnet Munkajord med avledede navn angitt ved dagens Veavåg kirke
 • Ytre Eide i Karmøy: Stedsnavnet Stoplehaug angitt på Ytre Eide sør for Veavågen
 • Helgenes i Karmøy: Kyrkjeflua angitt nord for flyplassen
 • Feøy i Karmøy: Navnet Kyrkjesundet angitt øst for Feøy, Likvika i nærheten
 • Gunnarshaug i Karmøy: Navnet Kyrkjehaugen angitt på gravhaug ved Gunnarshaug, Likstøa og Likvika i nærheten
 • Dale i Karmøy: Navnet Kyrkjebakken angitt på Dale sør for Tjøstheim
 • Vårå i Karmøy: Navnene Kjerkjebakken og Kjerkehaugen angitt på Vårå vest for Karmøy aluminium
 • Norheim i Karmøy: Navnet Kyrkjehaugen angitt på fastlandet øst for Salhusstraumen
 • Spanne i Karmøy: Navnet Kyrkjehaugen angitt på Spanne nord for Spannevatnet
 • Aksnes i Karmøy: Navnet Kyrkjehaugen angitt på Aksnes vest for Førdesfjorden
 • Døle i Karmøy: Navnet Kyrkjeleite angitt vest for Dyrafjellet ved grensen til Haugesund
 • Raglamyr i Haugesund: Kjerkehaugen på Raglamyr ble sprengt bort i 2011, angitt som et sted på en gammel kirkevei der en kunne se spiret på Avaldsnes kirke
 • Rossabø i Haugesund: Navnet Kjerkehaugen angitt et stykke nord for Rossabø kirke
 • Vikse i Haugesund: Navnene Kyrkjedalen og Kyrkjeleite angitt ved Vikse sør for Viksefjorden, eid av prestebolet

Andre kirkeindikasjoner

Også andre indikasjoner på udokumenterte kirkesteder kan forekomme, f.eks. spor etter kristen gravlegging, eiendomsforhold og antydninger på gammelt kartmateriale. Antallet indikasjoner av denne typen vil normalt være beskjedent i forhold til de som er omtalt foran.

 • Hauge i Time: Kors er omtalt på Krosshaug på Hauge, Tinghaug i nærheten, Hauge var en sentral gård som ga navn til Haug skipreide. (Kilde: Angunn Skeiseid masteroppgave 2007: Seks kyrkjestader i Rogaland)
 • Ørsdalen i Bjerkreim: Bygdeboken peker på Eikanes som mulig kirkested i Ørsdalen, Kirken var stor jordeier i dalen
 • Eime i Kvitsøy: En St. Clementis kirke omtalt på øyen Aumas i 1146, neppe identisk med steinkirken på Kviting (Kilde: Middelalderske kirkesteder i Rogaland fylke, Riksantikvaren 2016)
 • Naustvoll i Kvitsøy: Kirke på den største av øyene omtalt i 1620, det har trolig stått kirke her også i middelalderen (Kilde: Middelalderske kirkesteder i Rogaland fylke, Riksantikvaren 2016)
 • Ulsnes i Stavanger: Rester etter kirkefundamenter omtalt på Ulsnes på Hundvågøy
 • Hana i Sandnes: Diakon omtalt på Hana i 1299, særegne planter skal være funnet
 • Rolighedå i Sandnes: Tradisjon om gammel gravplass sør for Likstø under Selvik ved Høle (Kilde: https://www.kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F65921)
 • Idse i Strand: Tingplass og gravplass av ukjent alder omtalt på storgård eid av bispesetet)
 • Holla i Finnøy: Tingsted og gammel gravplass omtalt, gården var kirkegods
 • Jøsenfjord i Hjelmeland: Gammel gravplass omtalt i området ved Hauga og Valla nord for Jøsenfjorden
 • Stokkaland i Vindafjord: Sagn om graver som skulle være fra svartedauden, fjernet i 1927 (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F24884)
 • Leirhammar i Vindafjord: Gravplass av ukjent alder omtalt sør for Austre Vikebygd
 • Utsira i Utsira: Eldste omtale av kirkestedet er fra 1613, men det har høyst sannsynlig vært kirke her lenge før det. Gammel kirkegård finnes og utenlandske kilder forteller at irske munker skal ha bygget et kapell her tidlig i middelalderen

Kilder

 • Bertelsen, Dag: Kirker i glemselens slør, 2016
 • Statens kartverk: Sentralt stedsnavnregister
 • Bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur