Isak Andersson Cold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Slik så Romedal kirke der Isak Cold var sokneprest, ut da Gerhard Schøning tegna den i 1770-åra.

Isak Andersson Cold (f. omkr. 1649 i Øyer, død 1730) var sokneprest i Romedal og prost på Hedmarken.

Han var sønn av Anders Madsson Cold (omkr. 1605–1683), som gjerne har vært regna som stamfar til slekta Cold, og Sara Frantzdatter Hummer, datter av Frantz Nielsen Riber. Både Anders Cold og Frantz Riber var sokneprest i Øyer.

I juni 1674 ble Isak Cold kapellan i Romedal, og kort tid senere fikk han bekreftelse på at han ville etterfølge Johan Buchardsen Madfeldt i embetet. Da Burchardsen døde allerede samme år ble Cold sokneprest i september 1674, og han gjorde tjeneste i Romedal helt til 1724. Han hadde magistergrad, en tittel han gjerne brukte. I 1706 ble han også prost, et embete han også satt i til 1724.

Isak Cold var gift to ganger. Hans første kone var Mette Nielsdotter Hofer (d. 1701). Hun var datter av sokneprest Niels Christensen Hofer, og hadde vært gift med Johan Buchardsen. Hennes mors foreldre var sokneprest Kjell Torgeirsson og Brynhild Hummer, så hun hadde røtter i Romedal. At en ny sokneprest gifta seg med enka etter den forrige var temmelig vanlig. Mette Hofer hadde med seg fire barn fra sitt første ekteskap: Niels Johansson og Ingeborg, Anne og Marthe Johansdøtre. Med Isak Cold fikk hun sju barn:

Skiftet etter Mette Hofer ble holdt i august 1701. Det nevner elleve barn, de fire med Johan Buchardsen og sju med Isak Cold. Bruttoformuen etter henne var på 2124 riksdaler og 19 skilling, netto 1200 riksdaler 1 ort 7 skilling. Eiendommene som nevnes i skiftet var tre huder i Granberg, 2 skippund rugmel og kvernhus i Horne, en hud i Evenrud og jord kjøpt for 10 rdl. i Jølstad.

Etter Mette Hofers død gifta Isak Cold seg med Maren Hasberg. Fra dette ekteskapet er det kjent to barn:

Isak Cold døde i 1730, 81 år gammel. Han ble etterfulgt av Peter Christian Jenssen Grüner, som i 1719 hadde gifta seg med Colds yngste datter Mette (f. omkr. 1702).

Kilder

Eksterne lenker