Jonas Levin (1663–1718)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jonas Levin eide en kort tid fra 1703 Tollergården, den lyse bygningen med trappegavl. Den ble revet i 1874.
Foto: S.B. Mejdell (1870–1874).

Jonas Levin (født 1663 i Falun, død 27. mai 1718) kom til Norge rundt 1700, og slo seg ned som kjøpmann i Christiania. Navnet Levin kan tyde på at han var av jødisk avstamming. Det var på 16-og 1700-tallet ikke tillatt for jøder å oppholde seg i Danmark-Norge, og han må eventuelt ha latt seg døpe før eller kort tid etter han kom hit. Han kan også komme fra en familie som tidligere hadde konvertert. Vi vet sikkert at han døpte sitt første barn i Christiania i 1703.

Navnet hans blir også skrevet Liwyn, Lywin og Levyn. Særlig Liwyn går igjen, og sønnen Isak brukte mest den formen. I kirkebøkene (se kilder nedafor) finner vi for Jonas' del i de fleste tilfeller formen Levin, og bruker dette navnet på ham selv om han ble stamfar til slekta Liwyn.

Levin ble den 21. april 1702 gift med Birgitte Isaksdotter Cold, som var datter av sokneprest til Romedal Isak Andersson Cold og hans første kone Mette Nielsdotter Hofer. De fikk fem barn:

I 1703 kjøpte han Tolllergården, Tollbugata 12, av apoteker Johan Jacob Wilster. Han pantsatte den samme år til James Collett for som garanti for et lån på 500 riksdaler. Collett tok ikke lenge etter over gården, så Levins forretninger kan ikke ha gått så bra.[1]

Jonas Levin døde i 1718. Omkring 1721 finner vi at hans enke Birgitte Isaksdotter overtok gården Harstad i Romedal etter sin halvsøster Mette Isaksdotter Cold og hennes mann, og at hun solgte den videre.

Referanser

  1. Roede 2001: 115.

Litteratur og kilder