Tollbugata (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gata før mye av dagens bebyggelse, sett oppover fra krysset med Kongens gate og med nr. 22, 24 og 26 til venstre. Øvre Vollgate nr 15 fra 1860 i fonden.
Foto: Henry Rosling/Oslo Museum (ca 1863).
Tollbugata sett fra Akersgata i 1900-åra.
Foto: Ukjent / Oslo Museum

Tollbugata er ei gate i Kvadraturen i Oslo sentrum. Den strekker seg fra Tollboden, som den har navn etter, til Øvre Vollgate. Forlengelsen av gateløpet fra Tollboden mot øst heter fra 2008 Operagata.

Gata het på 1600-tallet Vaterstræde. Gata er en sentral og livlig gate, som har blitt omtalt i norsk litteratur i mange sammenhenger - for eksempel hos Peter Christen Asbjørnsens En gammeldags juleaften:

Med dette naive damers gammeldagse vesen stemte også huset de bodde i, godt overens. Det var en av disse gamle gårdene i Tollbodgaten, med dype vinduer, lange skumle ganger og trapper, mørke rom og lofter, hvor man uvilkårlig måtte tenke på nisser og spøkeri, nettopp en slik gård - kanskje det var den samme - som Mauritz Hansen har skildret i sin fortelling: "Den gamle med kysen". Mine vertinners omgangskrets var dessuten meget innskrenket; foruten en gift søster kom der aldri andre enn et par kjedelige madammer. Det eneste opplivende var en vakker søsterdatter, og noen muntre, livlige brorbarn, som jeg alltid måtte fortelle eventyr og nissehistorier.

Bygninger

Blant kjente bygninger i gata finner man:

Nr. Oppført Navn/beskrivelse Historie Bilde
1a 1896 Tollbygning Tollboden (oppført som Kristiania Sjøtoldsted), ark. Adolf Schirmer (1896). I Tollpakkhuset mot Prinsens gate: Norsk Tollmuseum siden 1915, tegnet av Johan Henrik Nebelong 1850. Tollbugata 1 Oslo.jpg
Tollbugata 1a Oslo.jpg
1b Forretningsgård Kontorer for Fred. Olsen & Co., brukes sammen med nabobygningen Treschowgården, adr. Fred. Olsens gate 2. Tollbugata 1B i Oslo.JPG
2 1829/1910 Børs Oslo Børs. Arkitekt Christian Heinrich Grosch (nordfløyen). Bygget om i 1910 med to sidefløyer og en sørfløy, arkitekt Carl Michalsen. Oslo børs 2012 2.jpg
3 Kontorbygg Fra 2003 hovedkontor for Kirkens Bymisjon Tollbugata 3 i Oslo Kirkens Bymisjon.JPG
4 1932 Hotell Tidl. Thomsegården, revet 1930. Nybygg oppført for Oslo Sjømannshjem, ark. Ragnar Nilsen. Solgt til hotellvirksomhet i 1995/1996. Tollbugata 4 i Oslo.JPG
6 1879 Forretningsgård Oppført for kjøpmann Ditlev K. Lexow, ark. Jacob Wilhelm Nordan. Tollbugata 6 i Oslo.JPG
8b 18971898 Forretningsgård Tidl. toetasjes empiregård oppført ca. 1800, eid av Peder Anker. Ny femetasjes gård oppført av og for arkitekt O.B.T. Johnsen. Original Pilsen fra gården var ny, nedlagt 2009. Tollbugata 8b i Oslo.JPG
10 1620-/1630-åra Bygård Kanslergården, oppført tidlig etter grunnleggelsen av Christiania for kansler Jens Bjelke. Ombygget i 1765 til dagens form av Caspar Herman von Storm og kalt Det stormske palé. Krigsskolen 1803-1898 og 19301969. I årene 19051911 holdt Vinterlandbruksskolen til her. Under okkupasjonen Rikshirdstaben. Nå Hærens representasjonshus, Forsvarets krigshistoriske avdeling og Forsvarets bibliotek. Overdratt i 2020 til Stiftelsen Den Gamle Krigsskolen. Gamle krigsskolen Tollbugata 10 Oslo.JPG
11 1896 Forretningsgård Ark. Ove Ekman. Pascal konditori, interiør fra gamle City konditori ca. 1900 bevart. Tollbugata 11 i Oslo.JPG
12 ca. 1900 Forretningsgård Tidl. Tollergården, oppført 1637 av Niels Toller d.e.. Elephant-Apotheket 1703 til gården ble revet 1874. Oppført for Christiania Handelsstands Forening, ark. Jacob Nordan. Solgt til Union Co. i 1914, nybarokk fasade oppført, ark. Einar Smith. Under okkupasjonen Sentrum lag av NS og Stor-Oslo kvinnehird. Tollbugata 12 i Oslo.JPG
Oslo. Tollbugt. 12B. Oslo handelstand forening - NB MS G4 0467.jpg
14 Tidl. Bokbindergården, oppført ca. 1660, påbygd til to etasjer 1700-tallet, revet 1915 og gjennoppført på Norsk Folkemuseum. Eneste fullt bevarte bygård i utmurt bindingsverk fra det opprinnelige Christiania. Tollbugata14.gatebilde.OB.F03036A.jpg
18 Oslo. Tollbugt. 18 - NB MS G4 0468.jpg
19 Før 16621687 Bygård Toetasjes bygning, opprinnelig av murverk i én etasje med påbygg av bindingsverk. Ankerjern med årstall 1687 daterer antagelig påbyggingen. På slutten av 1700-tallet eid av borgermester N.D. Osterhaus. P.F. Steensballes Bog- og Kunsthandel holdt lenge til her.

I 1874 ble gården ervervet av grosserer Hagbarth Rudolph Gulbranson, sønn av grosserer Hans Gulbranson. Gulbranson skjøtet gården over til sin bror godseier og senere formann i Novemberforeningen, Carl August Gulbranson i 1878. I 1895 solgte Gulbranson gården til gjørtler C.P. Larsen. som i 1918 videresolgte til Gunda B. Ellingsen. Restaurant Arcandia holdt til i gårdens 1. etasje i hennes tid som eier. Wennegren Cappelen AS overtok gården i 1954 og skjøtet eiendommen over til J.W. Cappelens Forlag AS i 1958. I 1982 overtok Det Norske Garantiselskap AS Selskapet overdro eiendommen til Krogh Stabell i 1994.

20 19011905 Forretningsgård Tidl. bygning tilhørte handelshuset Heftye, senere Ths.Joh. Heftye & Søn. Opprinnelig oppført for Centralbanken for Norge, også adr. Kirkegata 14-18. Ark. Waldemar Hansteen. Rederiet Wilh. Wilhelmsen 19291960. Forsikringsselskapet Samvirke hadde kontorer her en tid. Tollbugata 20 i Oslo.JPG
Oslo. Tollbugt. 20 - NB MS G4 0469.jpg
21-23 19651966 Forretningsbygg Telegrafbygningen. Nr. 21 tidl. Svaneapotekets gård 16891896. Revet, Telegrafbygningen oppført 1964–1965 med adr. Kongens gate 21.
24 1898 Forretningsgård Hotel Augustin, et av byens første misjonshoteller, ark. Karl Høie. Schüsselers barbersalong etablert 1910. Tollbugata 24 Oslo ny.jpg
27 Trykkeriet Grøndahl & Søn 18181935, bygningen revet og ny oppført.
28 Kontorbygg Musikkens hus, med kontorer for en rekke musikkorganisasjoner.
30 ca. 1900 Forretningsgård Tidl. bygning oppført 1689, ankerjern flytta til dagens bygning: «Gud være 1689 med os». Ark. Ivar Cock. Høyesterettsadvokat, senere statsminister Otto Bahr Halvorsen (1872-1923) hadde advokatkontor her. Fra 2016 del av kulturhuset Sentralen. Tollbugata 30 Oslo.JPG
31 1898 Forretningsbygg Oppført for Alb. Cammermeyers Forlag og Centraltrykkeriet, ark. Kristen Rivertz. Også andre trykkeribedrifter og tidsskrifter Farmand. Fra 1973 kontorer for Olje- og energidepartementet og NORAD, i 1999 kjøpt av Stortinget. Andvord og Cappelens Antikvariat i butikklokalene. I tidl. bygning på tomta forskjellige forretninger. Tollbugata 31 i Oslo.JPG
Akersgata, på hjørnet Tollbugata 31, Oslo - Riksantikvaren-T001 04 0928.jpg
32 Tollbugata 32 i Oslo.JPG
35 1899 Forretningsgård J.L. Nerliens kjemisk-tekniske aksjeselskap inn under første verdenskrig, Kodak Norge tok over fra 1960-åra til 1980-åra. Tollbugata 35 i Oslo.JPG

Litteratur

  • «Tollbugata (Oslo)», Wikipedia
  • Asbjørnsen; Peter Christen og Moe, Jørgen 1845: "En gammeldags juleaften", i: Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn fortalte av P. Chr. Asbjørnsen. Første Samling.
  • Tvedt, Knut Are (red.): Oslo byleksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo 2010.


Koordinater: 59.9104285° N 10.7420702° Ø