Jørgen Mathiesen (1725–1764)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jørgen Mathiesen (født 1725 i Bergen, død 21. november 1764 i Christiania) var lagmann i Christiania fra 1762 til 1764.

Embetskarriere

Mathiesen ble utnevnt ved kanselliresolusjon 12. februar 1762. Han fikk bestalling 2. juli 1764 til også tiltre Generalforstamtet i Norge.

Mathiesen ble student i Bergen i 1743 og cand. jur 24. juli 1745 (laud).

Den 15. april 1746 ble han sekretær i Danske kanselli. Den 10. mars 1747 ble han adjungeret i farens politimesterembete i Bergen. Den 13. april 1750 fikk han reisepass til utlandet. Han var sekretær hos visestattholderen fra 1751. Den 17. september 1756 ble Mathiesen assessor i Overhoffretten. Han ble utnevnt til også å være sorenskriver i Moss den 7. oktober 1757. Han innehadde dette embetet til 1762 da han ble lagmann.[1]

Mathiesen var virkelig kanselliråd fra 14. juli 1758.

Økonomi

Han fikk ved utnevnelsen 200 rd. i året i lønn.[2]

Familie

Mathiesen var født i 1725 og ble døpt 5. november 1725 i Bergen. Han døde 21. november 1764 i Kristiania. Foreldrene var politimester og magistratspresident i Bergen, kanselliråd Henrik Mathiesen (1696–1763) og Anna Greve (1697–1757).

Henrik var sønn av Jørgen Mathiesen, fogd på Helgeland, sønn av Henrik Mathiesen, kjøpmann i København. Hans bror, Poul Mathiesen, var justisråd og landsdommer på Lolland.[3]

Jørgen Mathiesen ble gift i Christiania 23. oktober 1758 med Karen Haagensdatter Nielsen, døpt 2. juni 1735 i Christiania og ble gravlagt 20. mars 1766 samme sted. Hun var datter av kjøpmann Haagen Nielsen (1687–1756) og Kirstine Olsdatter Holter (1697–1755).

En sønn var trelasthandler i Christiania, Haagen Mathiesen (1759–1842), cand.jur. 1780, som var gift med Beate Monsen. Hennes far eide Linderud gård.

Datteren Anne Henrikke Petronelle (1762–1825) ble gift med Envold de Falsen (1755–1808), norsk-dansk statsmann, bl.a. lagmann i Nordlandene 1788–1791 og høyesterettsjustitiarius i København.

Referanser

  1. Hans Eyvind Næss: For rett og rettferdighet i 400 år. Sorenskriverne i Norge 1591-1991, Justisdepartementet/Fabritius 1991.
  2. Langes embetskalender, i Riksarkivet.
  3. Henrik Mathiesen var gift med Maria Kloumann som etter hans død i 1668 ble gift i 1669 med Niels Sørensen Adeler, far til lagmann i Skien Søren Nielsen Adeler.

Litteratur

  • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 245.
  • Arild Falk-Jensen og H. Hjort-Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936, Candidati politices 1852-1936, Candidati actuarii 1922-1936, København 1954-1958.


Fiat-justitia medium.jpg Jørgen Mathiesen (1725–1764) er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.