Jørgen Mosgaard

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Jørgen Mosgaard (født rundt 1749, død 1816) var offiser og kommandant ved Blaker skanse 1805-1811.

Virke

Mosgaard ser ut til å ha blitt født i Skien. Han kom i militær tjeneste rundt 1763, og var sekondløytnant ved Danske Livregiment til fots. Der ble han fram til 11. september 1776, da han ble forsatt til Norge som premierløytnant ved 2. Akershusiske nasjonale infanteriregiments Hølandske kompani. Han fikk kapteins karakter 3. desember 1790 med ansiennitet fra 11. desember 1789, og ble ved Hølandske kompani til 17. mai 1793, da han ble virkelig kaptein og sjef for Akerske kompani.

Mosgaard fikk avskjed 31. juli 1795 med 144 riksdaler årlig pensjon, og 14. desember 1809 ble denne avskjeden som kaptein ble omgjort til avskjed som major. Like fullt var han kommandant ved Blaker skanse fra 22. november 1805 til 1811.[1] Fra iallfall midten av 1780-åra var han også bosatt i de indre bygdene på nedre Romerike. Han kjøpte garden Øvre Kollerud i Høland i 1786, og kan ha flyttet dit alt tidligere.[2] Fra 1792 bygslet han garden Nordre Bokstad (gnr 26) i Aurskog, og han bodde der fram til han døde i 1816.

Familie

Mosgaard ble gift tre ganger. Første ekteskapet hans ble inngått 2. juli 1777 med Berthe Heyerdahl (1760-1779), datter av klokker i Høland Erik Heyerdahl (1728-1801) og Maren Kristoffersdatter Skattum (1719-1784). De fikk ei datter:

 1. Cecilie, født 1778, død ung.[3]

Andre gang ble han gift 1781 med Barbra Lemmich (1745-1805), datter av Søren Hansen Lemmich (1714-1782), sokneprest i Høland 1777-1782.[4] De fikk iallfall ei datter og to sønner:

 1. Severine Dorothea Mosgaard, født 4. mars 1784 i Aurskog, død 1834 i Fredrikstad. Hun ble gift med løytnant Johan Christian FleischerRevetal i Våle (1782-1818).[5]
 2. Christian Mosgaard, født ca 1784.
 3. Peter Mosgaard, født ca 1785.

Tredje gang ble han gift 1806 med Mathea Thams Oppen (1767-1850), datter av major Hans Oppen (1736-1808) og Cathrine Thams.[6] De fikk to døtre:

 1. Cecilie Cathrine Barbara Jørgensdatter, født 1807. Gift 1825 med Hans Petersen Nordre Berger (1806-1882), som overtok Bokstad. Garden ble siden delt, og etterslekta satt fortsatt på den østre halvdelen (bnr 3) i 1961.[7]
 2. Karen Bolette Jørgensdatter, født 1809, død 14. juli 1903. Gift 1826 med Ole Larsen Nordby (født 1798), som var ordfører i Aurskog 1839-1840. De fikk ni barn.[8] I 1865 bodde de på bruket Skorkedalen i Hof sokn, Østre Toten.

Fotnoter

 1. Ovenstad nevner ham som «inspeksjonsoffiser». Ovenstad, side 184.
 2. Wennemo og Ottesen 2007, side 628.
 3. Wennemo og Ottesen 2007, side 628.
 4. Myrheim, side 60.
 5. Wennemo og Ottesen 2007, side 628; Ovenstad 1948, side 301.
 6. Heyerdahl oppgir at hun var datter av «General Jørgen Oppen». Heyerdahl 1890, side 130.
 7. Lillevold 1961, side 551-552.
 8. Lillevold 1961, side 329 og 552.

Litteratur

 • Anders Heyerdahl. Urskogs Beskrivelse. Kristiania, Cammermeyer, 1882. Digital utgaveNettbiblioteket.
 • Anders Heyerdahl. Genealogiske optegnelser om slægtlinierne "Heyerdahl", samlet og ordnet i slægtregisterform. Lillestrøm, 1890. Digital utgaveNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Aurskog og Blaker, bind 1. Hamar Stiftstidendes trykkeri A/S, 1961. Digital utgaveNettbiblioteket.
 • Frode Myrheim. Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, bind 6.2. Aurskog-Høland kommune, 2013.
 • Olai Ovenstad. Militærbiografier: Den norske hærs officerer, bind 1. Norsk slektshistorisk forening, Oslo, 1948.
 • Olai Ovenstad. Militærbiografier: Den norske hærs officerer, bind 2. Norsk slektshistorisk forening, Oslo, 1949.
 • Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen. Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, bind 5. Aurskog-Høland kommune, 2007.

Kilder