Jørstad Arbeiderkor

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jørstad Arbeiderkor i 1937. Klikk på bildet og få fram navna

Jørstad Arbeiderkor var et mannskor i Vestbygda i Snåsa kommune som ble etablert i 1936. Den direkte foranledning til korets tilblivelse er dog ikke kjent. Jørstad Arbeiderkor holdt det gående til omkring 1950.

Forløpet

Brigadens musikkskole i Trondheim har øvet en ikke ubetydelig innvirkning på sang- og musikklivet i Snåsa. I perioden fra 1907 til 1912 fikk fem Snåsa-ungdommer musikkopplæring på den militære musikkskolen i Trondheim. Et av de korpsa som kom ut av denne opplæringa; Kjenstad Hornmusikklag, ble stifta i 1920 og spilte blant annet på arbeiderstevner både på Vonheim og Agleåsen like før krigen. Først på 1930-tallet stifta Olav Aadde et blandakor som var tilknyttet avholdslaget på Vestbygden. Dette koret øvde i gangen på Jørstad skole, og holdt det gående i fire - fem år.

Arbeiderkoret stiftet

Jørstad Arbeiderkor ble stiftet søndag 10. mai 1936. Sammenholder vi mannsnavna fra blandakoret med arbeiderkorets første medlemmer, finner vi igjen flere av dem der. I og for seg ingen overraskelse i dette; at det var samstemmighet mellom avholdslosje og arbeiderbevegelsestilhørighet. Men hvorfor mannssangerne ikke ville ha – eller fikk kvinner med seg, forteller ikke historiene noe om.

Konserter

Øvelsene ble avviklet i kafélokalet til Berthe Brønstad. Jørstad Arbeiderkor ble flittig benyttet til underholdning på fester og tilstelninger. Første gang koret opptrådte var 2. august 1936, og da under ledelse av korets første dirigent Carsten Gifstad. Et av korets største oppdrag var da de deltok under emigrasjonsjubileet i 1937. I programmet for dette jubileet står anført at Kristian Nastad – som for øvrig var tenor – var oppsatt som solist i Sigurd Islandsmoens «Det lysnede i skogen» med Jørgen Moes tekst. Korets siste dirigent, Fridtjof Jørstad forteller ellers at repertoaret var allsidig med mange av de kjente, kjære mannskorsangene.

Dirigenter

Carsten Gifstad dirigerte dem fra starten i 1936 til 1943, da Fridtjof Jørstad overtok og førte dem fram til ved inngangen til 1950.

Slutt

Helt eksakt kan vi ikke angi hvor lenge dette mannskoret varte, men siste styremøte ble avviklet 23. mars 1950. Det kan se ut som om sangkoret Ekko overtok den rollen mannskoret til da hadde hatt.

Kilder

  • Jørstad, Fridtjof: «Sang og musikklivet på Vestbygda (II)» i KUMUR, årsskrift nr. 9 for Snåsa historielag, Steinkjer 1988
  • Kjenstad, Nik. K.: «Song og musikklivet på Vestbygden (I)» i KUMUR, årsskrift nr. 9 for Snåsa historielag, Steinkjer 1988
  • Kristiansen, Gunnar E.: «Med sangen som våpen – Arbeiderkorene i Nord-Trøndelag gjennom et århundre» del I i Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 2008, Steinkjer 2008