Jaren (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jaren
Sokn: Bakke
Fylke: Buskerud
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 179
Postnummer: 3330 Skotselv

Jaren er en navne- og matrikkelgård med gårdsnummer 179 på Øvre Eiker i Bakke sogn og Ristvet fjerding omtrent fem kilometer nordvest for tettstedet Skotselv.

Gårdenes innmark ligger i dalføret Bingen, der Bingselva danner grense mot Modum i nord og øst. I sør og vest grenser gården mot Solli.

Gården er delt i to bruk, som til sammen har rundt 200 dekar dyrket mark og 850 dekar utmark.[1] Dessuten er det skilt ut noen mindre eiendommer, slik at gården i 2015 består av 5 bruksnummer.

Navnet

Beliggenhet og topografi

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Høymiddelalderen (1050-1350)

Seinmiddelalderen (1350-1500)

Tidlig nytid (1500-1650)

Øvre og Nedre Jahren

Se utdypende artikkel om bnr. 2.

Fra matrikler og panteregister

Matrikkel 1647 Ødegård med landskyld 10 lispund (1/2 skippund) eller 1½ riksdaler
Gammel matrikkel MN 68 Jahren med skyld 10 lispund
Matrikkel 1838 MN 68 Jaren (Jader): 8 bruk med samlet skyld 10 lispund eller 4 riksdaler 1 ort
Matrikkel 1887 Gnr.179: 8 bruk med samlet skyld 10 mark 6 øre
Areal og antall bruk 2009 Gnr.179: 5 bruk


Nyere historie (etter ca.1650)

Historien 1650-1800

I 1647 var Guldbrand Jaren oppsitter på gården. Han var leilending og skyldte 1/2 skippund korn til «Else hr.Laurses».


Historien etter ca.1800

Omkring 1800 var Jaren delt i fire bruk, med matrikkelløpenummer 578, 579, 580 og 581. I den trykte matrikkelen fra 1838 er gården oppført som matrikkelnummer 183 med landskyld 4 riksdaler og 4 ort, fordelt på fem eiendommer med løpenummer fra 578 til 581::[2]

 • LN 578: Jaren, med skyld 1 riksdaler, 3 ort 2 skilling - eier: Hans Olsen
 • LN 579: Jaren, med skyld 2 riksdaler, 2 ort 17 skilling - eier: Hans Larsen
 • LN 580a: Hytte-Broten, med skyld 21 skilling - eier: Christen Jacobsen
 • LN 580b: Hytte-Broten, med skyld 21 skilling - eier: Anne Mortensdatter
 • LN 581: Stuberud, med skyld 1 ort 11 skilling - eier: Christopher Herlofsen

Utover på 1800-tallet ble disse brukene delt i flere eiendommer, og historien for denne perioden er derfor behandlet under hvert enkelt bruk.

 • Bnr.1: Jaren er et gårdsbruk som fikk løpenummer 578, med en landskyld på 4 1/2 lispund eller 1 riksdaler, 3 ort og 2 skilling.
 • Bnr.2: Jaren er et gårdsbruk som hadde løpenummer 579, med en landskyld på 5 1/2 lispund, og som etter en delingsforretning i 1839 fikk løpenummer 539a med skyld på 2 riksdaler og 15 skilling.
 • Bnr.3: Jaren er en eiendom som ble utskilt i 1839 med løpenummer 579b og en landskyld på 1 ort og 2 skilling. Bruksnummer 4 ble seinere skilt ut herfra.
 • Bnr.4: Jaren er en eiendom som ble utskilt i 1877 med løpenummer 579b og en landskyld på 1 ort. Den ble seinere slått sammen med bruksnummer 5 og er nå et underbruk av bruksnummer 2.
 • Bnr.5: Hyttebråten er en eiendom som ble utskilt i 1823 som løpenummer 580a, med en landskyld på 21 skilling eller 90 øre. Den ble seinere slått sammen med bruksnummer 6 og ble da skyldsatt til 1 mark 65 øre.
 • Bnr.6: Hyttebråten er en eiendom som ble utskilt i 1823 som løpenummer 580b, med en landskyld på 21 skilling eller 66 øre. Seinere ble den underbruk av bruksummer 2.
 • Bnr.7: Stuvsrud var en eiendom som ble utskilt i 1877 med bruksnummer 581a og en landskyld på 17 skilling eller 30 øre.
 • Bnr.8: Stuvsrud var en eiendom som ble utskilt i 1877 med bruksnummer 581b og en landskyld på 18 skilling eller 32 øre.
 • Bnr.9: Bråten er en eiendom som ble utskilt fra bnr.5 i 1913 med en landskyld på 55 øre.

Referanser


Kilder


Koordinater: 59.87209° N 9.81815° ØEiker Leksikons logo.jpeg Jaren (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!