Jens Rennord Schreiner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Portrett av Jens Rennord Schreiner
Foto: 1925

Jens Rennord Schreiner (født 4. august 1858 i Christiania, død 18. februar 1949) var filolog, rektor og politiker i Moss. Han begynte i Venstre og representerte partiet som varamann på Stortinget, gikk så med i Arbeiderpartiet i 1907 og befant seg i Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti mellom 1921 og 1927.

Lærer og redaktør i Moss

Han var sønn av Peter Andreas Schreiner og Margareta Maria Rennord. Etter eksamen artium i 1876 tok han språklig-historisk lærereksamen i 1886 og kom til Moss i 1889 som adjunkt ved Moss middelskole.

I Norges filologer og realister står det at han skreiv «En del journalistikk» på si. Dette er en kraftig underdrivelse. Som ekstrajobb ved siden av skolen tok han over som redaktør av Moss Avis i 1889. Raskt kom det klager over at hans sammenblanding av redaktørjobben i ei venstreavis, og jobben som lærer, hadde «vakt anstøt». I Moss bys historie er dette kalt for en liten «lærerstrid», men Schreiner overlevde angrepene på «et møte blant skolens forstandere» i desember 1890. Bjørn Kristensen overtok som redaktør i 1892. Schreiner skreiv for øvrig også boka Moss. Bidrag til byens historie 1814-1914, som helt til 1990-tallet var en autoritativ byhistoriekilde.

Politiker

Schreiner ble vararepresentant til Stortinget for Venstre i periodene 1895–1897, 1898–1900 og 1900–1903. Han gikk så gradvis vekk fra partiet. I 1904 støttet han et «demokratisk parti» ved kommunevalget, som bidro til å splitte topartisystemet i byen. I 1907 meldte han seg inn i Moss Arbeiderparti. «[S]traks nærmest tok [han] tøylene», heter det i Moss bys historie. Han stilte også til stortingsvalget i 1906, og vant stemmene i Moss. Da Moss var i valgkrets med Drøbak, og Schreiner tapte klart der, kom han ikke inn på Stortinget i denne omgang.

Etter kommunevalget i 1916 fikk Arbeiderpartiet reint flertall i Moss, og Schreiner ble ordfører (1917–1919) med Arne Magnussen som varaordfører. De var ikke industriarbeidere, og heller ikke revolusjonære, og ingen av dem «var velegnet til å bringe revolusjonsspøkelset frem i mosseborgernes fantasier».

Det var delte meninger om revolusjonen i Moss Arbeiderparti, og da også om medlemskapet i Komintern fra 1919. I november 1920 rykka Carl Svendsen, Anna Hagman og Josef Litschi ut i Moss Socialdemokrat for å danne en direkte opposisjon mot den Komintern-vennlige partiledelsen. De stabla på beinet en egen avis, Ekstrabladet, og redaktør Arne Magnussen gikk over fra Moss Socialdemokrat til dette. Med 109 av 216 stemmer ble disse fire samt Jens R. Schreiner ekskludert fra Moss Arbeiderparti i mars 1921, og gikk inn i Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti så lenge det eksisterte, altså til 1927.

Rektor

Schreiner var overlærer og bestyrer ved skolen fra 1910, og rektor fra 1920 til 1928 (skolen hadde blitt utvida til Moss høiere almenskole, siden 1976 Kirkeparken videregående skole).

Han var gift med Margrethe Nitter, og fikk fire sønner. Kona døde i november 1929, og kun to av sønnene overlevde til voksen alder. En av dem, Kaare Schreiner, gikk i Jens' fotspor i skolen. Den andre, Vidkun Nitter Schreiner, var redaktør av den nazifiserte Bergens Tidende under krigen.

Litteratur

  • Lindstøl, Tallak (1914). Bind 2 av Stortinget og statsraadet, s. 768
  • Studentene fra 1876: biografiske oplysninger samlet til femtiaarsjubileet (1926), s. 135-136
  • Ekrheim, Helga Sverdrup og Olav Ekrheim: Norges filologer og realister (første utgave), Dreyers forlag, Stavanger 1933. Digital versjonNettbiblioteket, s. 453.
  • Hvem er hvem? 1948, s. 470
  • Ringdal, Nils Johan (1994). Bind 3 av Moss bys historie, særlig s. 36-37, 122-123, 146, 228-230, også s. 139, 192
  • Norske aviser 1763–1969: en bibliografi, s. 316-317
  • «NS-redaktørane dømde», Firda Folkeblad 21. juni 1946 s. 2
  • Dødsannonse, Moss Avis 19. februar 1949 s. 5
  • Moss Byleksikon
  • Jens Rennord Schreiner i Historisk befolkningsregister.