Johan Grundt Tanum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Grundt Tanum fotografert rundt 1935.
Foto: Ukjent/Oslo Museum.

Johan Grundt Tanum (født 12. april 1891 i Kristiania, død 25. februar 1978 i Oslo) var bokhandler og forlegger, en av de mest markante skikkelser i bokbransjen på 1900-tallet. I 1928 overtok han Aschehougs Boghandel i Oslo, som han under sitt eget navn utviklet til å bli blant landets ledende bokhandlere. I tillegg drev Tanum en betydelig forleggervirksomhet, senere kjent under forlagsnavnene Tanum-Norli og Tano Aschehoug, fra 2000 en del av Universitetsforlaget.

Familie

Johan Grundt Tanum, født Pedersen, var sønn av bokhandler Sigurd Pedersen (1859- 1936) og Elida Marie Elisabeth Grundt (1864–1938), og ble gift i 1921 i med Ingrid Wiel Nilsen (1893–1986). Han var far til bokhandler Ingar Tanum (1924–2006), som etterfulgte ham, og farfar til bokhandler Anne Carine Tanum (f. 1954). Søsteren Inger Grundt Pedersen (1898-1966) var fra 1935 den første rektoren ved Barnevernsakademiet, landets første utdanningsinstitusjon for førskolelærere. Navneendring til Tanum (etter farsslektens gård i Bærum) ble foretatt i 1924.

Liv og virke

Faksimile fra Aftenposten 1. desember 1928: Meddelelse om at Johan Grundt Tanum har overtatt Aschehougs Boghandel etter Lambrechts.

Johan Grundt Tanum vokste opp i et bokhandlermiljø i Kristiania. Han tok examen artium i 1909 og fikk deretter en bred utdannelse som bokhandler og forlegger i Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland og Østerrike.

1912–1913 var Tanum kontorsjef i Gyldendalske Boghandels avdeling i Kristiania og 1914–1915 var han knyttet til Aschehougs filial i København. I 1917 ble han prokurist i Cammermeyers Boghandel, som faren var tilknyttet. I 1923 ble han soussjef i forlaget H. Aschehoug & Co.

Aschehougs Boghandel i Karl Johans gate 43 i Oslo hadde siden delingen av Aschehoug-firmaet i 1900 vært drevet av Thorstein Lambrechts (1856-1933), men fikk etterhvert økonomiske problemer. Aschehougs forlagssjef William Nygaard ønsket å redde bokhandelen, grep inn overfor sin tidligere kompanjong, og sørget for at Johan Grundt Tanum i 1928 fikk overta virksomheten på gunstige vilkår. Tanum var for øvrig gift med Nygaards kones niese. Tanum ga bokhandelen navn etter seg selv. Han la om driften på en slik måte at den fikk solid vekst, og Tanum bokhandel ble en av landets ledende. Hovedbutikken har hele tiden siden ligget i Karl Johans gate 43.

Tanum begynte omtrent på samme tid med også med forlagsdrift. I 1931 kjøpte han Marius Lund forlag, kjent for lærebokutgivelser, og i 1933 etablerte han Johan Grundt Tanum Forlag. I 1959 begynte Tanum en gradvis overtakelse av Olaf Norlis forlag, som i 1976 ble sammenslått til Forlaget Tanum-Norli A/S, fra 1982 et heleid datterselskap under H. Aschehoug & Co, senere under navnet TANO A/S og Tano Aschehoug. I 1964 ble Cammermeyers Boghandel, der Tanums far hadde vært medeier, fusjonert inn i Tanum bokhandel.

Johan Grundt Tanum var aktiv i flere av bokhandler- og forleggerbransjens foreninger, blant annet i Den norske Bokhandlerforening (som fram til 1956 omfattet både bokhandlere og forleggere), hvor han var formann 1939-1946. I denne rollen framsto han som en av bransjens fremste representanter i kampen mot okkupasjonsmakten.

Sønnen Ingar Tanum (1924-2006) ble kompanjong i firmaet Tanum i 1956, og eier og daglig leder i 1971. Ingar Tanums datter, Anne Carine Tanum (f. 1954), overtok firmaet i 1991. I 2006 ble firmaet Tanum solgt til forlaget N.W. Damm & Søn AS, som i 2007 fusjonerte med Cappelen forlag.

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1900 er den gang Johan Grundt Pedersen oppført sammen med foreldrene og to søstre på adressen Pilestredet 81b. Ved folketellingen for 1910 er familien oppført på samme adresse. For Johans vedkommende er følgende påført: Student. Opholder sig i utlandet for at utdanne sig for boghandelen.

I adresseboka for Oslo for 1927 er Johan Grundt Tanum oppført på adressen Bygdøy allé 27. I adresseboka samme sted for 1939 er han oppført på adressen Slemdalsveien 61, og den samme adressen er han oppført med i adresseboka for 1965/66.

Ettermæle

Johan Grundt Tanum er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en nekrolog over Johan Grundt Tanum i Aftenposten 4. mars 1978, skrevet av Harald L. Tveterås, ble han beskrevet slik (utdrag):

Når det har vært mulig å bygge opp en bokhandel av slike dimensjoner i et lite land som Norge, skyldes det først og fremst Johan Grundt Tanums rolige målbevissthet, hans faglige styrke og vide horisont, hans generøse personlighet som kom alle som møtte ham til gode, ikke minst hans daglige medarbeidere. Johan Grundt Tanum fikk et langt og usedvanlig rikt liv. … Selv i sine senere år virket han som det vi kan kalle en lykkelig mann. Han var personlig beskjeden og uten ytre prestisje, men det må allikevel ha vært en tilfredstillelse for ham å ha bygget opp fra grunnen av det omfattende Tanum-firma, med et dyktig og flittig personale, og med hans sønn, Ingar Tanum, som øverste leder.

Johan Grundt Tanum er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Kilder og referanser