Johanne Cathrine Feilberg (1864–1951)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Johanne Feilberg)
Hopp til navigering Hopp til søk

Johanne Cathrine Feilberg f. Hwallmann (født 7. juli 1864 i Bergen, død 4. juli 1951 i Oslo) var den andre kvinna som ble uteksaminert som lege i Norge. Hun drev legepraksis i Bergen og Oslo.

Slekt og familie

Hun var datter av telefrafinspektør Carl Johan Hwallmann (1827–1895) og Edvardine Magdalene Margrehte Daae (1837–1917). Mora var fra slekta Daae, og var tremenning av historikeren Ludvig Ludvigsen Daae.

Den 20. august 1896 ble hun gift med lege Sverre Feilberg (1870–1898), som var sønn av grosserer Daniel Hansen og Eleonora Amanda Feilberg (1833–1883).

Liv og virke

I 1889 tok Johanne Hwallmann examen artium ved Bergen katedralskole. Hun ble medisinsk kandidat i desember 1896. På det tidspunktet var det svært få kvinnelige studenter. Mellom 1890 og 1894 var det bare rundt tre prosent av studentene som var kvinner. Medisinstudiet var et av de vanligste for kvinner å søke seg til, men like fullt var det som nevnt bare ei kvinne som hadde blitt uteksaminsert som lege før henne.

Som kandidat vikarierte hun ved Bergens sykehus. Høsten 1896 reiste hun som nygift til Berlin, der hun studerte kvinnesykdommer i et par måneder. Hennes mann studerte øre-nese-halssykdommer samme sted. Fra november 1896 til mai 1897 hadde hun egen praksis i Bergen. At hun hadde den så kort tid skyldtes at Sverre Feilberg fikk tuberkulose, og hun valgte å følge ham til Falkenstein kuranstalt i Tyskland. Sverre Feilberg døde på Bestum i Aker året etter, og etterlot seg kona og dattera Sigrid på ett år.

Etter å ha blitt enke flytta Johanne Feilberg inn til Kristiania, der hun et års tid var kandidat ved Rikshospitalet og Fødselsstiftelsen. I desember 1899 åpna hun så egen praksis i Kristiania. Hun var særlig opptatt av kvinne- og barnesykdommer. Fra 1913 til 1935 var hun ved siden av sin praksis lege ved Den kvinnelige industriskole, og fra 1917 til 1939 også ved Kong Carl Johans tilsynshjem, en stiftelse for fattige kvinner. Hun var gjennom flere år medlem av Statens tilsynskomité for barnehjem.

I folketellingene finner vi Johanne Feilberg på forskjellige adresser i Kristiania: I 1900 i Wergelandsveien 3, i 1910 i nr. 7 i samme vei og i den kommunale tellinga fra 1923 i Odins gate 28. På de to første adressene er husene revet og erstatta av nyere forretningsbygg. Bygården i Odins gate ble reist i 1917, og står fremdeles i 2017.

I perioden 1905–1907 satt Feilberg i Kristiania bystyre.

Det finnes også en dansk lege ved navn Johanne Feilberg, egentlig Karen Johanne Boertmann Feilberg (1878–1960), og ettersom begge var kvinnepionerer innen faget, levde i samme periode og studerte i Berlin er det verdt å merke seg faren for sammenblanding. Den danske Johanne Feilberg var en fjern slektning av Sverre Feilberg.

Litteratur og kilder