Jon Øgaard

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jon Hallvard Øgaard (født 3. juni 1903 i Vardal, død 1979) var lærer.

Han var sønn av Emma f. Søberg og Adolf Øgård. Faren var, da Jon ble født, lærer ved Haug skole og klokker. Jon gikk også lærerveien som flere av sine brødre og svogere, og tok middelskole, handelsskole, Statens husflidsskole og i 1925 Holmestrand lærerskole. Han jobbet på folkeskoler i Sørum, Blaker, Botne, Nesodden og Gjøvik, delvis under studietida, var også ved Hartmanns pensjonatskole i Asker samt Holmestrand offentlige døveskole.

Øgårds liv ble viet til spesialskoler, et felt han mente å ha lært gjennom selvstudium. Han grunnla Hunn offentlige skole i Gjøvik i 1934, og styrte den til 1947 da han grunnla og styrte Solheim offentlige skole. Han bodde i Fridtjof Nansens veg 1 i Gjøvik-perioden, og var områdesjef for Milorg 14320.

I 1949 dro han videre for å grunnlegge Ekne offentlige skole, som han styrte til 1958, og fortsatte ved Norstumoen offentlige framhalds- og yrkesskole for «evneveike» jenter i Stor-Elvdal.

Øgård var aktiv i statskirka hvor enn han bodde, og var medlem av menighetsrådene i Hunn og Skogn og formann i Stor-Elvdal menighetsråd. Da han døde i 1979 ble han gravlagt i hjembyen, på Hunn gravlund.

Litteratur og kilder