Karenus Kristofer Thinn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Karenus Kristofer Thinn
Foto: S. Blom (red.): Den Kongelige Norske St. Olavs Orden (1934)

Karenus Kristofer Thinn (født 19. desember 1850 i Østre Toten, død 24. mars 1942) var jurist og dommer. Han var høyesterettsjustitiarius fra 1909 til 1920. Thinn, som også var formann i tilsynskomiteen for Akershus landsfengsel, ble utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden. Han gikk ofte under navnet K.K. Thinn.

Bakgrunn og familie

Han var sønn av res. kap. Bernt Anton Thinn (1819–1881) og Ottine Christine Ottesen (1823–1911). Også mora var av presteslekt, som datter av sokneprest Otto Christian Ottesen (1788-1870). Familien Thinn bodde noen år i Østre Toten, før faren på slutten av 1850-tallet ble sokneprest i Sarpsborg.

Karenus K. Thinn ble gift med Olga Thinn (1858–1943), datter av Larviks byfogd Johan Ludwig Wegner og Blanca f. Bretteville. Olga Thinn ble var en av kvinnesakens pionerer i Norge, og satt som formann i Hjemmenes Vel, i Moralforeningen og i Oslo Kvinneråd.

Karenus og Olga Thinn fikk barna Blanka (f. 1882), Jeanette Emilie (f. 1884), Otto Christian (f. 1889), Jacob (1890-1976), Johan Ludvig (1892-1968), Annar (f. 1894), Karen (f. 1896) og Bernt Anton (f. 1898).

Utdanning og yrkeskarriere

Thinn gikk ut fra Gjertsens latinskole i 1869. Han tok juridisk embetseksamen i 1874, og som nyutdanna arbeidde han som sorenskriverfullmektig. I 1878 ble han kontorsjef for Kristiania fattigkommune, før han i 1884 ble konstituert som assessor i Oslo byrett. I 1889 ble han utnevnt til statsadvokat i Trondheim, og i 1891 ble Thinn lagmann i Hålogaland. Da han var i Hålogaland, bodde Thinn og familien i Tromsø.

I 1901 ble han lagmann i Borgarting og Agder, og året etter ble han utnevnt til ekstraordinær assessor (høyesterettsdommer).

Justitiarius

Karenus Kristofer Thinn er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I 1909 overtok han embetet som høyesterettsjustitiarius etter Einar Løchen. I forbindelse med utnevnelsen skreiv Stavanger Aftenblad at «den nye justitiarius nyder stor anseelse som en dyktig og retsindig dommer og er vistnok for tiden vort lands mest fremragende strafferetsdommer». Familien Thinn bodde på denne tida i villaen Breidablikk på Vinderen i Vestre Aker.

Fra 1916 til 1920 var K.K. Thinn formann i voldgiftsrettene for arbeidstvister. I 1920 gikk han av som justitarius, 70 år gammal, men pensjonerte seg allikevel ikke. Fram til 1929 arbeidde han som fullmektig hos Riksadvokaten.

Thinn, som ble 91 år gammel, er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Høiesteretsjustitiarius står på gravminnet.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker