Kirkegatens skole (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Elever og lærere ved Kirkegatens skole 1904.
Foto: Akershusbasen.

Kirkegatens skole i Lillestrøm sto ferdig i 1887. Skolen hadde to etasjer med tre klasserom, to lærerleiligheter og den kostet 12 600 kroner.

Fram til skolen sto ferdig, gikk alle barna på Lillestrøm Brugsskole. Eierne av Brandvalsaga og Tandbergsaga bygde og drev bruksskolen som sto ferdig i 1863. Den skulle bare ha elever fra sagbruksarbeidernes familier, men siden Skedsmo kommune ikke ønsket å bygge skole her, gikk alle barna på bruksskolen. Kommunen betalte i stedet en lav årlig avgift til brukseierne.

Overfylt skole

Allerede i 1892 var Kirkegatens skole for liten, og grunnen var den sterke folkeøkningen i Lillestrøm. Fra 1875 til 1900 steg folketallet fra 1245 til 3728. I 1896 hadde skolen 236 elever, og det største antall elever i klassene var 52. På dette tidspunktet hadde skolen tre lærere.

Sjøl om skolen var for liten, bevilget ikke Skedsmo Herredsstyre penger til ny skole. I 1899 påbød Kirkedepartementet kommunen å bygge ny skole i det tettbygde området på Nesa. Den fikk navnet Sørum skole, og ble tatt i bruk i 1902.

Kirkegatens skole i 2010.

Skolebygningen er i bruk

Kirkegatens skole var i bruk som folkeskole inntil Volla skole sto ferdig i 1922. Senere ble lokalene brukt til realskole, posthus, legevakt og kontorer for politiet og flere av de politiske partiene i Skedsmo.

Bygningen som ligger like overfor Lillestrøm stasjon, kalles i dag Lillestrøm gamle skole. I 2011 er første etasje leid ut til Kulturpuben Gamle Lillestrøm, mens andre etasje huser kunstnere, atelierer og kontorer til Skedsmo viseklubb og Nedre Romerike – Human-Etisk Forbund.

Lærere

Andre skoler i Skedsmo

Se Skoler i Skedsmo

Kilder og litteratur