Kjølset (Østre Toten gnr. 53)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Kjølset (Østre Toten)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjølset
Kjølset Toten hovedbygning.png
Hovedbygningen på østre Kjølset.
Foto: Sigurd Røisli (1930-åra).
Alt. navn: Kjølseth
Først nevnt: Ca. 1390 (Raudeboka)
Sted: Skreia
Sokn: Balke
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 53

Kjølset er en matrikkelgard (gnr. 53) i Østre Toten. Hovedbølet (bnr. 7 mfl.) ligger rett sør for tettstedet Skreia, og utmarka strekker seg oppover mot Totenåsen. I 1904 var det sju bruksnummer, men i første halvdel av 1900-tallet økte oppdelinga kraftig, slik at Matrikkelutkastet av 1950 har 46 bruksnummer på Kjølset. Mesteparten av de fradelte eiendommene lå i stasjonsbyen Skreia, som vokste fram etter ca. 1900, men i mellomkrigsåra ble det også delt fra noen bureisingsbruk opp mot åsen. Pr. 2020 er det 114 bruksnummer under Kjølset, som har gitt navn til Kjølsetvegen.

Hovedbølet består av ca. 327 mål dyrka jord, 386 mål skau og 21 mål annet areal. Garden har lenge vært i samme slekt. Av eierne kan nevnes oberstløytnant Paul Kjølseth (1853-1905), som var gift med Julie f. Schjøll. Paul Kjølseth hadde også to veslesøstre som ble kjente kvinnepionerer. Aasta (1867-1942) ble bestyrer for Østre Toten middelskole og den første kvinnelige kommunestyrerepresentanten i Østre Toten, mens Marie (1870-1923) var en av Norges første kvinnelige leger. Seinere staudeprodusent og gardbruker på Skaugerud, Gudbrand Kjølseth (1875–1955), var yngst i søskenflokken.

Under andre verdenskrig holdt Arbeidstjenesten til på Kjølset. På den tida var det to garder (søndre og østre Kjølset), men Tove Taralrud (f. Kjølseth) fikk i 1966 kjøpt den østre garden (bnr. 44 og 46) av farbroren Paul, etter at hun i 1961 hadde overtatt den søndre (bnr. 7 mfl.) etter faren Carl.

Kjølseth brenneri ble grunnlagt i 1847 på eiendommen Kjølsetholmen, som tidligere hadde ligget under nabogarden Dulsrud. Etter nedlegginga av brenneriet i 1959 ble bedriften Opplandchips etablert her; dette var forløperen til den nåværende snacksprodusenten KiMs.

Gardsnavnet

Gardsnavnet går ifølge Norske Gaardnavne tilbake på norrønt *Kjalarsetr, en sammensetning «med kjǫlr, Kjøl i Fartøier, og overført: Fjeldryg, især en saadan, hvorover der gaar Færselsvei mellem to ved den adskilte Bygder [...]. Gaarden ligger, hvor Veien over "Kjølen" mellem Hurdalen og Toten kommer ned.»

Uttalen er /ᶄø:`łset/.

Bruk

Bnr. Navn Fradelt Merknader
3 ? Skogeiendom på ca. 194 mål.
5 ? Skog som tilhører Øvre Rognstad (gnr. 57/40).
6 Kjølsetbrenna Småbruk
7 Kjølset Eiendommen består også av bnr. 44 og 46 («Østre Kjølset»), som i 1966 ble kjøpt innåt. Bnr. 1, 2, 4, 43 og 78 ser ut til å ha være sammenslått med bnr. 7.
8 Lausenga Eiendommen består også av bnr. 29 (Kjølsetsvea).
10 Julsrud Småbruk/herskapelig boligeiendom. Eier i 1950: Bjørn Schjøll Kjølseth, seinere Kai Taralrud. Firmaet Peter Aas kjøpte eiendommen i 1976.
11 Lausenga Småbruk.
28 Sørås Småbruk (bureisingsbruk).
30 Nordås Gard, opprinnelig bureisingsbruk. Ei lang rekke eiendommer er kjøpt innåt: Grøna (gnr. 37/1 og 2), Brustuggua (gnr. 54/2), Elvesveen (gnr. 59/6) og Håkenstad med Balkeenga (gnr. 93/19, 94/26 og 59/4) . Nordås gårdsmeieri ble etablert i 1995, som en av de første konkurrentene til Tine. Nåværende virksomhet kalles Nordås gårdskjøtt.
31 Solås Gardsbruk (bureisingsbruk).

Kilder og litteratur

Se også