Paul Kjølseth (1853–1905)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Paul Kjølseth (1853-1905)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Det staselige gravminnet til Kjølseth, Totenvika kirkegard.
Foto: Inger Lise Willerud (2007)

Paul Kjølseth (født 9. desember 1853 i Østre Toten, død 31. desember 1905) var gardbruker og offiser. Kjølseth tjenestegjorde blant annet i Steinkjer-området (Steinkjersannan?), men flytta rundt 1895 tilbake til Toten og tok over hjemgarden Kjølset. Da han døde, hadde Paul Kjølseth tittelen oberstløytnant.

Bakgrunn og familie

Kjølseth vokste opp på storgarden Kjølset, like ovafor der tettstedet Skreia seinere vokste fram. Han var del av en søskenflokk på åtte, barna til Kristian Paulsen og Olave Klara Kjølseth.

Paul Kjølseth utdanna seg på 1870-tallet til offiser ved Krigsskolen i Kristiania, og seinere tok flere i familien høgere utdanning. Veslesøstera Aasta Kjølseth studerte på 1880-tallet ved Universitetet i Oslo og ble seinere bestyrer for middelskolen i Østre Toten. Ei anna søster, Marie (1870-1923), tok legeutdanning, mens broren Haakon Kjølseth ble sjef for Totens Bryggeri. Sjøl om de var flere søsken som studerte, evna faren å hjelpe dem økonomisk. I 1875-tellinga opplyses det at både Haakon og Paul er skolelever, og at de "forsørges af Faderen".

Kjølseth var gift med den 18 år yngre Julie Schjøll (1871-1955). Paul Kjølseth døde i 1905, og Julie var enke i hele 50 år. De hadde sønnene Kristian (1893-?), Carl (1896-1986), Pål (1898-1984) og Bjørn (1901-73). Julie Kjølseth og guttene bodde i 1910 i Kristiania og leide bort garden på Toten, men seinere tok eldstesønnen Kristian over Kjølset.

Kilder og litteratur