Kjeldearkiv:Brev frå Lesja til Amerika/1926-1930

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Brev sendt fra Lesja og Sør Dakota til Lars Jøraandstad fra juli 1926 - november 1926

Fra Hilmar Jørånstad. 18 juli 1926

Kjære onkel. Jeg har nu tenkt å skrive litt til dig, så kanskje jeg kunde få høre lit fra det store land der vest. Jeg har nemlig tenkt så smått på å reise dit, hvis forholdene er slike at det lar sig gjøre. Derfor har jeg tenkt at du onkel Lars kunde være den rette til å gi mig råd. Tror du det vilde være nogen fremtid for mig og komme dit over? Jeg var 17 år den 9de april. Du kjender sikkert litt til forholdene i Kanada også du, hvorledes tror du det er der? Bedre eller dårligere enn i Statene?

Her i Norge er det dårlige tider nu, intet arbeid i gang, og aldeles overbefolket, dyrt alt man skal ha til mat og klær, og ingen pris på noget som jordbrukerne skal selge, om de har noget. Men en ting har vi overflod på her i Norge, sundt, frisk klima og herlig godt vand. Kun skade at man ikke kan greie sig med disse to ting. Hvis du vil være så venlig å skrive litt til mig med det aller første, så var det svært bra. Vi holder nu på med slottonna og har utmerket godt veir.

Så skal jeg hilse dig og din familie så flittig fra mor og far og oss alle her på Stuen. Din Hilmar Jørånstad.


Fra Ole og Nettie Norsletten, Canton, Sør Dakota. 1. november 1926

Kjære Jøraandstads.

Da vi ikke fikk treffe eder og sige tak for hva I sendte os før vi reiste, saa vil vi gjøre det nu om det blev lidt lenge før vi skrev. Det vil bli saa traadt med at komme til rette efter flytningen. Vi er ukjente her enda, saa vi ved ikke hvorledes vi vil like os her. Det er meget norske folk, og det tales norsk en hel del i byen, men det er norsk gudstjeneste kun hver tredje søndag, men saa er der oppbyggelse i kirkens basement hver tirsdag og der kommer ikke saa faa, helst ældre folk.

Vi lever tæt ved jernbanelinjen og her gaar 10 pasagertog for dagen foruten fragt-tren om natten, men naar man blir vant med det saa gjør det ikke noget større forstyrrelser. Byen har ca 3000 indbyggere, hovedparten norske. Du Lars kan ta dig en tur til fællesmøtet i Northwood, som du vil ha seet omtalt i V.J.B. Jeg maa gaa dit, da jeg er sekretær for dette møtet.

Her er fint veir, men noksaa koldt allerede. Man er nu i kornhøstens dage her omkring, og længere syd blir det meget corn (mais). En stærk storm en 6 mil syd ødelagde avlinge og rev ned en del huse paa en strekning av nogle mil, men intet menneske kom til skade.

Saa faar I leve vel og det gjør man kun helt i fulleste menig ved at leve i og for Herren.

Med kjærlig hilsen til eder alle fra os. Eders Ole og Nettie Norsletten.

Brev sendt
Forklaring
Brev sendt
1920-1925
Introduksjon til brevene
Ingen nyere


0512 Lesja komm.png Brevsamlinga Brev frå Lesja til Amerika er avskrift av ei samling Amerikabrev sendt til Lars Jøraandstad (1873–1941) fra hans mor Anne (1846–1907), far Jakob (1824–1907), søsken Hans (1874–1965), Marit (1877–1951) og Johannes (1879–1918) og svoger Jonas Thøring. De originale brevkopiene er oppbevart på Lesja med kopi i Volda. Avskriftene er gjort av John Einbu.