Kjeldearkiv:Brev frå Lesja til Amerika

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Brev frå Lesja til Amerika er avskrift av ei samling brev sendt til Lars Jøraandstad (1873–1941) i Nord-Amerika fra hans mor Anne (1846–1907), far Jakob (1824–1907), søsken Hans (1874–1965), Marit (1877–1951) og Johannes (1879–1918) og svoger Jonas Thøring (g.m. Marit, 1876–1950) på Lesja. Se Bygdebok for Lesja bd. 2 s. 214.

Lars Jøraandstad var tredje barn av Jacob og Anne Jøraandstad og den eldste av de seks som vokste opp. Han var født i 1873 og emigrerte som den første i søskenflokken til USA i 1897, bare 24 år gammel. I de etterfølgende år mottok han en rekke brev fra foreldre, søsken og en svoger i Norge. Noen av disse (kanskje de fleste, men neppe alle) tok han vare på, og det har også etterkommende generasjoner i to ledd gjort.

Astrid Einbu og Geir Arne Vorkinn besøkte hans barnebarn Kari Haas og familie for noen år siden. Etter dette besøket fikk Astrid tilsendt en kopi av de brevene som fremdeles fantes med ønske om at noen kanskje ville påta seg å oversette dem. Det å lese disse brevene er likevel en utfordring. Spesielt de eldste, skrevet før og rundt år 1900, er vanskelig å forstå. Ett eller to uforståelige ord i en setning kunne gjøre det umulig å fange opp meningen med hele setningen. Noen ganger er da hele setningen utelatt fordi jeg, John Einbu,[red. anm.] ble usikker også på andre ord i samme setning. Jeg har nå skrevet ut det jeg skjønner av dette.

Ordning av brevene

Brevene er ordnet kronologisk så langt mulig. Noen er uten dato eller årstall. De er plassert der de sannsynligvis hører heime, og brevenes enkelte artikkelnavn er satt opp som følger:

Lesjabrev <avsenders initialer> <år>-<måned>-<dato>
Et brev fra Jonas Thøring vil dermed ha artikkelnavnet Lesjabrev JT 1919-04-06, mens et udatert fra broren Hans vil være kalt
Lesjabrev HJ ca 1920-1925
Koderingen er som følger:
AJ - mor Anne Jøraandstad, JJ - far Jakob
HJ - bror Hans, MT - søster Marit (gift Thøring), JoJ - bror Johannes
JT - svoger Jonas Thøring
HiJ - nevø Hilmar Jørånstad
ON - Ole og Nettie Norsletten, Canton, Sør Dakota.

Riksarkivet har gitt ut tre bind med norske utvandrerbrev, Fra Amerika til Norge (med flere brev til Lesja) og Norsk Lokalhistorisk Institutt har gitt ut et bind med brev fra Norge til utvandrere, Brev hjemmefra (med ett brev fra Lesja).

Transkriberingsinformasjon

Under avskrivningen har jeg [John Einbu, red. anm.] behandlet brevene på samme måte som Norsk Lokalhistorisk Institutt. Fra innledning til instituttets bok sakser jeg:

… brevene er gjengitt så nøyaktig som mulig etter orginalen. De fleste brevene har vi kun kopier av, og lesbarheten varierer. Vi har derfor gjort noen forandringer for å lette lesbarheten. Komma, punktum og avsnitt er satt til i brev som er skrevet uten eller med sparsommelig tegnsetting. En del brevskrivere er ikke konsekvente i bruken av små og store bokstaver, og i en del brev kan det være vanskelig å avgjøre om ord eller navn er skrevet med stor eller liten bokstav. Vi har derfor valgt å skrive substantiv med liten bokstav og navn med stor bokstav. Der et ord eller navn er skrevet på forskjellig måte i samme brev har vi ikke forandret på dette. Opplagte skrivefeil har vi rettet opp.

[…] indikerer at et eller flere ord i teksten mangler eller er uleselige.

[?] viser at det er usikkerhet med tolkningen av foregående ord.

[!] er uttrykk for at det faktisk står slik i teksten.

[tekst] tekst innefor klammer er redaktørens tilføyelser (fra forordet i Riksarkivets bøker)

Overstrykninger i teksten er ikke tatt med. Ord i kursiv er forklaringer eller tilføyelser fra redaktørens side.

Jeg bruker i en del brev bokstavene PS for å angi tilføyelser på slutten av brevet eller margbemerkninger i selve brevet.

De originale brevkopiene er oppbevart på Lesja med kopi i Volda.

Avskriftene er gjort av John Einbu.

Brevene


0512 Lesja komm.png Brevsamlinga Brev frå Lesja til Amerika er avskrift av ei samling Amerikabrev sendt til Lars Jøraandstad (1873–1941) fra hans mor Anne (1846–1907), far Jakob (1824–1907), søsken Hans (1874–1965), Marit (1877–1951) og Johannes (1879–1918) og svoger Jonas Thøring. De originale brevkopiene er oppbevart på Lesja med kopi i Volda. Avskriftene er gjort av John Einbu.