Kjeldearkiv:Brev frå Lesja til Amerika/1911-1915

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brev sendt
Forklaring
Brev sendt
1906-1910
Introduksjon til brevene
1916-1920
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Brev sendt fra Lesja til Lars Jøraandstad fra mars 1912 - desember 1913

Fra Jonas Thøring. 10 mars 1912

Kjære svoger.

Deres brev har vi faar en tre ugers tid siden modtaget, gleder os at høre fra kjente trakter en og anden gang, ligeledes at høre at alle er friske og alt vel i saa maade, det er dog trist at høre at I fik en daarlig avling sidste høst, men vaaren staar nu igjen faar døren og da bliver det igjen at tage fadt med godt mod og haabe bedre udbytte neste høst. Faaresten tror jeg at Vårherre har vandt eder der oppe ved Souris forgodt, I har nu haft at sige udmerkede aar hele tiden siden 1900, langt annerledes har det været paa mange andre steder i Nordvesten. Hva os angaar saa er vi friske og strever hvær med sit, det samme kjaak aar ut og aar ind, men jeg tror at ens skjebne paa faarhaand er beskikket, at somme folk kommer saa let igjennom værden, alting ligesom falder i henderne paa dem. Andre stræver og stræver, men blir aligevel staaende paa samme plet aar efter aar, ja, maa slutte omtrent hvor de begynte. Sidste sommer var meget tør og høiavlingen, som faar os jo er den vesentligste, blev paa grund deraf liden, og saa er det da den elendige fornøa om vaaren. I aar begynte det at kjøpe høi fra høsten faar ca kr 200 pr vaag, men det ser nu ikke ut til at blive værst aligevel, nesten alle realiserte en stor del av besetningen i høst da de var […] som man siger. Det er ikke slik nu som faar en del aar tilbage da det nesten ikke var tanke paa at selge et eneste kreatur paa andre tider end om vaaren naar sogningene kom. Nu reiser det forhandlere som kjøber og sender til byerne nesten hver uge. Tidlig paa høsten var priserne noksaa smaa, thi mange vilde selge, nu maa de betale mer skal de faa noget. En stor del av produkter som kan avstaaes saasom smør, ost, kjød, flesk og høi gaar nu til jernbaneanlegget Otta-Domaas og Dovrefjeld. Den besluttede Raumabanen er fremdeles regjeringens stedbarn, den maatte ogsaa faar denne termin nøie sig med stakkels 300.000 kroner, knabt nok til den evindelige stikking og beregning som nu flere ingeniører og 15-30 mand har holdt paa med i over 1½ aar og enda er vel ikke paa langt nær færdig Mest besvær vaalder nok øvre del af Romsdalen dem, da stigningen er saa stor at det falder vanskelig at komme op. De gaar først oppover til Ormheim eller Kylling og saa en sving nedover igjen, den er nu stikket saa paa begge sider af elven, men er endnu ikke bestemt hvilken linje de velger. Banen Otta-Domaas skal være ferdig for trafikk neste høst og naar det ikke havde været Trondhjemmerne med den elendige fjeldbane saa kunne vi kanskje om et aar eller to faaet set den rulle her forbi ogsaa. Ja, det koster at bygge baner her til lands bare planleggingen til stationstomt ved Domaas kosted mangfoldige hundrede tusinder, men saa skall den da ogsaa blive den kostbareste og smukkeste i Norges land. Den ligger høit op under fjeldet bent ovenfor Bondegaarden.

Hva tiderne her nu nettopp angaar, saa er de noksaa trange, alt er en gru, korn og mel som vi faar et aars tid siden betalte 12-14 kroner faar, maa vi nu betale med 20-22 kr. og kaffe, sukker, tobak og kort sagt al ting er steget paa samme maade. Dette ser mig du faar at være en jobbe- eller spekulant tid, der spekuleres i sten, jord, vand og nesten all ting. Fra Stueflotten og sydover faarbi Bøvermoen har grundeierne det sidste aar solgt baade elven og langt rundt den og til høie priser ogsaa faar sligt som før har været betraktet som omtrent verdiløst. Det er vel mellemmend som ved hva fremtiden vil bringe. Tanken skal være den at dæmme op nede ved Bøvren og saaledes sette den nordre del af Lesjaskogen under vand. De vil saaledes regulere vandet i Rauma faar at frembringe elektrisk kraft til et eller andet stort industrielt anlæg. Nok er det jeg tror vi faar en meget rummere tid ialfald saa lenge arbeiderne faaregaar, hva faardel bygden faar i lengden vil tiden vise.

Vi har haft en udmerket fin vinter, aldeles enestaaende faar os her, mildt, pent vær hele tiden, ikke en eneste dag snestorm. Det er ikke faldt over to fod sne alt i hele vinter, nu er det bare saa vidt vi har godt sledeføre. Lille Kristine er nu stor, svær jente, blir 5 aar i juni. Hun har nu baade ski og kjælke som hun har det ganske travelt med. Marit driver i fjøset meget av tiden, hun har nu 9 kjør, 5 kalve og 3 sauer, som alle skryder af en god matmor. Vi har ogsaa tjenestejente, som hedder Marit Kristine Ranem fra Nordland. Hendes mor er eders søskendebarn. Ja, nu roter jeg om saa meget tull at brevet kommer sikkert til at kjede dig. Jeg faar slutte med en flittig hilsen til dig og dine fra os paa Bjølverud. Lev vel fra Jonas Thøring.

PS. Hils Ole og Johan Sveen fra os. Johannes har nylig været her, nu er han vist paa reise. Vi modtog faar et par dage siden et kort fra ham, han var da i Kristiania. Hos Hans var vi strags efter jul, alt var vel hos ham. Mine foreldre lever, men tar nu til at blive gamle. Fader er meget daarlig til at gaa, kan ikke komme over gulvet uden to stave. Marit undres paa om du ikke kan finde en fin calender og sende hende.


Fra Jonas Thøring. 23 februar 1913

Kjære svoger med familie!

Tusin tak faar brevet som jeg faar en stund siden har modtaget. Gleder os at se at alt er vel med eder og det samme kan berettes fra os. Dere har vel hørt at Marit har været i Kristiania i vinter under doktorbehandling. Hun kom tilbage faar en uge siden og er over al forventning bra frisk. Nu har vi uvær af værste slag, en mængde sne er faldt de sidste dage, mer end vi har haft paa flere aar saa det er noksaa tungvint at komme frem uden vei. Her lever folk omtrent som fra gammelt, det fornemste arbeide faaar os mandfolk er at kjøre ved og hugge sundt, lidt timbertrafik i blant. Maasaaen er det omtrent slut med. Til sommerne har vi tenkt at bygge stall og laave, men nu blir det saa tungvindt at det blir vel vanskelig at skaffe til maaterialer. Det er kostbart at bygge her ogsaa nu. Arbeidshjelpen er dyrere og dyrere faar hver tid. Faar nogle aar tilbage fik man snikker faar 80 øre a 1 kr pr dag, nu tar de baade 3 kr og mer, og det svarer langt fra ikke til bøndenes indtekt. Kreaturene er rigtinok i meget god pris, men det blir saa rent forlidet man kan faa til salgs faar aaret, en bra ko betales nu med kr 150 pr stk, og mer faar de beste. Vi har 13 kreaturer småt og stort og 2 heste og nogle saue.

Sidste aars avling blev god, hvilket trenges, da al gronvare er meget dyr, 20 kr og mer faar en tønde korn, og saa al kunstjødselen som nu kjøbes faar hvert aar. Ja, bare Lesjeskogen kjøber faar flere tusin kroner, det ser rart ut, men ved faarsøg viser det sig at det lønner sig, jorden her kan ved tilsetning af de faarskjellige slag kvælstoffe og surstoffe frembringe dobbelt avling.

Arbeidet paa Raumabanen har nu saa smaat begynt, omtrent 100 mand driver nu paa i nedre del af Romsdalen og en del synst paa Lesje, men det bliver nok flere aar før hele banen blir ferdig. I Romsdalen blir det et arbeide uden lige, med svinger, tuneller og overbygninger. Her bliver det intet arbeide før om et aar og kanskje lengere. Ser af dit brev at mange bygger svært derover, det samme er tilfelle her, de bygger og bygger og ser aldrig du til at bli tret. Faar mig synes det at være et av det minst lønsomme nu, da alt er saa dyrt, det vil sige naar man ikke er aldeles nødt dertil. Jeg mødte Marit paa Otta nu sidste uge, over Dovre ser nu alt til at gaa til ro efter det store kav med at faa banen i stand. Arbeidet der er nu faar det meste indstilt, det er kun sjenelegging og pudsing igjen. Butikkene og restourantene langs banen staar tomme, slusken er reist og jentene staar saargfulde igjen med en liden enten paa armen eller i barmen. Det blir nu vist bare tull jeg skriver saa det er best jeg slutter. Med en flittig hilsen til dig og dine fra os her paa Bjølverud. Jonas Thøring.

PS. Kristine er stor, frisk jente, hun snakker meget om […] Jøraandstad. ”Hels en fraa me” siger hun. De hilses fra din broder Johannes, han er her hos os nu. Du siger at du vil vil sende mig et blad hvis jeg ønsker. Tusind tak. Ved Endre Stavem faar jeg tilsendt Decorah Posten, hvis ikke vilde jeg vært meget glad over at faa Skandinaven. Et av eders engelske county blade vilde glede mig at faa. Jeg faar ogsaa et county blad fra en av mine søskendebørn i Iova og det synes jeg er morsomt at faa. Faarresten hvilken som helst blad modtages med tak.


Fra Hans Jøraandstad. 27. april 1913

Kjære broder med familie!

Mange tak for Skandinaven som jeg nu har begynt at modtage. Det er meget interesant at se et og andet derfra. Tak ogsaa for pengene du sendte: 280 kroner, og du kan vite det var kjærkommet at faa dem nu til sommeren. Vi er friske og alt er vel med os. I gaar paa basar, talte jeg med Karl Stavheim, han bragte hilsen fra dig. Karl var gammel at se paa syntes vi, men det var kanske ikke saa meget rart heller, men noksaa kvek var han. Vi har haft enkelte gode dag vad veiret angaar nu i vaar, men nu er det surt og koldt igjen, ingen her i Lesje har begyndt med voronnen endnu, men nedover Romsdal og flere andre steder her i Norge har det været blomster lenge. Snebart er det paa gaardene, men liene er her dekket af sne endnu. Jeg skal ikke hefte dig med at lese mere vaas nu da jeg ikke har noget at skrive om som kan være af nogen interesse for dig, men saa vidt du for høre at vi er til og at vi har fot pengene. Hermed en venlig hilsen til eder fra os alle. Din broder Hans Jøraandstad.


Fra Johannes Jøraandstad. 3. desember 1913

Kjære bror!

Deres brev av november har jeg med tak modtaget. Jeg er særdeles glad over at faa brev fra dig af og til – og naar alt er vel er det særdeles glædeligt. Det har vært en bra sommer her hos os, og rigtig god avling blev det. Høsten var særdeles god, milt veir og bar mark til over mitten av november. Nu er det meget sne kommet, jeg er f.t. paa Bjølverud. Jeg saa du skrev til onkel. Nei, noget sammenhengende brev fik du nok dessverre ikke fra ham nu. I den senere tid har hans kone forestaaet correspondansen. Med onkel forholder det sig saa: Hukommelsen svikter ham aldeles, hans tanker er kaos. Da os kom fra Kaalaadalen og til Bjølverud, kjente han sig ikke igjen paa stedet, da var det kun 8 dage siden os forlot det i forveien. Thøring og mig var som regel den samme for ham. Her har du et lite eksempel hvordan han var. Men saa mild og taknemlig var han bestandig. Jeg spurte ham: ”Har du spist godt?” Ja tak, utmerket. Drukket to kopper kaffe? ”Kaffe, har jeg drukket kaffe da, jeg skal se efter, ja, det var grut i koppen.” Ja, så var han. Han var glad og forundret over hvor god vi alle var mod ham, jeg fortalte hvor glad vi alle var, naar onkel kom til Jøraandstad, og mot far var han hjelpsom bestandig – det kunde han naturligvis ikke huske, men han gjorde sig saa godt af det jeg fortalte ham. Han var saa glad i sit Jøraandstad folk. Det er nok saa, at onkel lever ikke under lyse livsvilkår, alt han kostet paa sine barn – og nu ser det nesten ut som de barn slaar hånden av sin far. Ole er for mange aar siden gift med Cecilie Pedersen, har tre barn, bor i Kr.ania. Han var kontorsjef i Norsk Kredit Bank med en løn kr 9500.00 aarlig. Nu er han vist i Central Banken for Norge. Ole er en gnier av reneste van, hans far har fremholdt sin stilling til ham, til svar har han fåt: det var saa dyrt at oppholde sig for ham i Kr.ania osv., ingen hjelp.

Hans reiser til sjøs, sender af og til lit hjem, men det kan ofte gaa aar mellom. Han er ugift. Margit skal være bra gift. Kristine har studert til nyle, hun var hjemme. Hva som plaget onkel mest var en gammel gjeld, stor kr 250 – 300.00. Det beløp lånte han for flere aar siden, uten sin kones viden, i den tro at faa kunde arbeide i banken lengre end han maktet. Nu var det overdrat til sakfører og det spøkte for at hans kone kunde faa vite det, han fryktet da for, at hun vilde selge af møblementet heller en være skyldig. Angaaende dette, gjorde jeg ham mange forslag, jeg vilde han skulde gaa til sine sønner osv., men han svaret: ”heller til en fremmed hvem det en var”. Ikke syntes jeg at kunde dække det for ham heller (han spurgte mig aldrig om det heller). For mig gikk mange kroner den tid jeg fulkte ham til heste skys opover Romsdal, automobil skys og hoteller, naar vi var paa setrene. Jeg sparet intet som kunde være koselig for ham. Jeg gav ham ogsaa reisepenger hjem, til tobak og frimerker. Du forstaar han var jo som et barn.

4. desember. Det sner fremdeles. Hvad jeg har skrevet i ovenstaaende linjer, er lite utførlig, saa du vil vist ha vanskelig at faa noget ut af det. Jeg er glad over at du omfatter onkel med saan sympati, hva vi søsken her ogsa gjør. Om du hadde utkomme at sende ham lit, var det velkommen og en god gjerning. Paa hvilken maate var bedst at sende er kan hende vanskeligst at bestemme – det kom kan hende an paa gavens størrelse. Helst til han personlig saa han kunde faarbruge de der hvor det medst laa ham i tanken. Om du saa syntes, kunde du sende gjennom mig, jeg skulde besørge det prompte i enhver henseende. Hvis det da fremdeles var ubetalet og hvis onkel levet da, hvis ikke det, saa blev det returneret – for de andre kjender vi saa lite. Eller hva synes du? Om det var lit til familiens underhold og felles, var naturligvis den snare vei til Aalesund den bedste. Onkel er saa at si umyndig, det er konen som disponerer over pengene, alle inkjøb osv. Han beklager til mig. Naar det kom brev saa gikk det gjennom konens hender først, derfor var det umulig, selv om Hans sente penger, at faa betale paa gjelden. Det er lit mystisk ved det hele, synes jeg, jeg har derfor tengt rest en tur til Aalesund i vinter eller i vaar, jeg kvier mig, da det er et noksaa hart havstykke at reise over.

Det var besynderlig med onkel, af og til kunde han huske noksaa godt, til andre tider var det aldeles borte for ham. Det er omtrent et aar siden han var i banken og fik arbeide, saa det har gaet fort nedad med ham. Han fik bare kr. 400.00 i pension. Det brev du fik fra ham har han antagelige skrevet og avsent uten sin kones viden. Det kom et hit om dagen fra ham som var bare rør, han forteller om et brev han har faaet fra Amerika, men det er umulig for os at forstaa hvem brevet er fra. Ellers er det konen som har skrevet til os.

7. desember. Nu gaar det fort til jul. Dagene er korte og mørke nu, ikke som den tid jeg skrev det forrige brev til dig. Jeg synes synd i onkel, men jeg tror nok at blir det noget med ham, saa maa hans barn træde støttende til. Margit bor ikke saa forferdelig langt fra ham. Aahjem, Vanelven, syd for Aalesund.

Med Caroline Jensberg ser det verre ut synes jeg. Hun er meget skrøbelig og fattig. Saa vi har nok indremision om vi orker. Det kunde være forskjellig nyt at fortelle fra bygden, men det er saa lenge siden du var her, at interessen er vel yderst liten for dig. Lars Løftingsmo er død og begraven. Ingeborg Kjelshus er for det meste i Kjelshus. Jakob Stavem har bygget meget paa sin hovedbygning, har nu en to etasjes bygning – og mange barn. Han har mange blege, magre […] gutter, men gode evner har dem. Kristian Stavem rev ned nordre del av sin bygning i sommer og satte den op nærmere veien, 3 etasjer og rummelig kjeller med skorstein i, murpipen er omkring 20 alen høi, det har jeg fortalt dig før. Guri H. Lermo var tjeneste pike hos Anton P Lermo i sommer, blev i […] med ham – nu er hun sinsyg blit og sent til asylet, barnet er bortleiet til Syver Risløken. Ungdomslokale har ungdommen sat op ved veien op for Søndre Hage. Ole P Holset har solgt nordre delen av sin store bygning for kr 1500, har jeg hørt, den er ennu ikke taget ned. Nu er Otta-Domaas banen opnet. Jeg var der ikke, for føret var saa tungt. Lesje jernbanest. blir med tiden et folkerigt sted, den blir beliggende over Kirkeveien som du vel ved. Ole Amundstad m. Co har […] for kr 2600.00 færdi til 1. juli 1914. Ved st. blir kommunehus, bank, skolehus, post osv.

8. desember. Mit brev blir stort at se til og enda blir indholdet saa smaadt. Du ved vel: der vaar barnevugge stod, blir Hoset jernbanestasjon for fremtiden. Alt gaar med, undtagen en liten kjil ved telegrafstolpen ved muren. Med Aagot Larsen Sell, husker du hende? Hun har levet sammen med en ung mann i flere aar uten at være gift. For tiden ved Dovre banens anlegg – det er rart vad som kan ligge i blodet. Jeg har ofte talt med hende, vært i hendes hjem ogsaa. Hun har en liten stue ved veien ret ind for Laurgaard, hun optreder aldeles som en gift kvinde. Jeg skal hilse saa godt fra Bjølverud og særdeles fra Marit. Hun siger at ha skrevet 2 breve til dig siden hun kom til Norge, men hun har intet faat- Imidlertid glær hun sig til det lovte brev. Før jeg slutter vil jeg faa bemerke: jeg kan godt tenke mig du Lars har utvei nok for dine penger, men Jakob –han er ugift og tjener vel bra – om han kunde sende onkel lit, det var den gode og den bedste […]. Du maa hilse Jakob saa godt fra mig og fortelle ham om onkel. Lev saa vel, med ønske om gledelig juletid. For dig og dine. Din bror Johannes.

PS. Jeg har nettopp faat brev fra Ole, alt vel, hils ham vis det falder sig slik!


Brev sendt
Forklaring
Brev sendt
1906-1910
Introduksjon til brevene
1916-1920


0512 Lesja komm.png Brevsamlinga Brev frå Lesja til Amerika er avskrift av ei samling Amerikabrev sendt til Lars Jøraandstad (1873–1941) fra hans mor Anne (1846–1907), far Jakob (1824–1907), søsken Hans (1874–1965), Marit (1877–1951) og Johannes (1879–1918) og svoger Jonas Thøring. De originale brevkopiene er oppbevart på Lesja med kopi i Volda. Avskriftene er gjort av John Einbu.