Kjeldearkiv:Brev fra Thore Myrvang til Johan Castberg 10/9 1907

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Brev fra Thore Myrvang til Johan Castberg 10/9 1907. Både Thore Myrvang (1858-1939) og Johan Castberg var stortingsrepresentanter for Arbeiderdemokratene. Brevet er datert 10. september, i stortingsferien, og Myrvang sier at ”det er godt at kunne faa kvile du og lægge al politikk paa hylden en tid.” Castberg, som var ganske nyutnevnt sorenskriver på Toten, har tydeligvis også bedt ham på besøk til skrivergarden på Kapp. Men Myrvang har ikke helt tatt ferie, for han refererer til et folkemøte som skal foregå den 22. september. Viggo Ullmann, Castberg og en Omholt skal tale på dette møtet. Omholt er sannsynligvis identisk med Venstre-politikeren Anton Thorkildsen Omholt. Myrvang synes imidlertid at Omholt er for mye av en sparepolitiker. Anton Omholt var da også statsrevisor, og fra 1913 finansminister i Gunnar Knudsens andre regjering.


Myrvang Castberg 1.jpg
Myrvang Castberg 2.jpg


Storelvdalen den 10-9-07
Gode ven!
Tak for brevet. Det var mor
somt at se livstegn fra dig
igjen. Vi har havt en stille tid
en stund nu. Og det er godt at
kunne faa kvile ud og lægge al
politik paa hylden en tid.
Den Omholt er vistnok en stor
finansmand. Men jeg er stygt
bange for, at om han fik raa-
de, saa blev det bare at spare
penge og lægge dem paa Kistebun-
den – han fik ikke raad til
nogen reformer, der krævede
ny udgifter. Men lad ham frem-
holde sine betragtninger, der er
vistnok meget berettiget deri.
Ullmann og Omholt og du ta-
ler altsaa søndag eftermiddag den
22de dennes. Det er jo til om
eftermiddagen mødet er beram-
met, saa man kommer tidsnok, naar
man reiser herfra søndag morgen med
hurtigtoget? Jeg kan ikke tro, at der
hverken er noget behov eller vil bli no-
gen tid til flere foredrag, saa jeg hver-
ken kan eller vil love at holde
noget saadant paa folkemødet. Men
kanske kan der bli anledning til no-
gen diskution – ialfald efter Ullmanns
foredrag. Jeg skal altsaa paa lands-
arb.møtet holde foredrag om skolesagen.
Tak for indbydelsen til ”Totenskri
veren”. Det skulde være riktig morsomt
at kunne besøge dig der paa soren-
skrivergaarden. Men for øieblikket
kan jeg nok ikke. Jeg faar ha det
tilgode til en senere leilighed.
Med venligst hilsen til dig
og fruen fra
Thore Myrvang
Omholts brev følger hoslagt.


Castberg.jpg Johan Castbergs brevsamling består av brev sendt til arbeiderdemokraten og stortingsrepresentanten Johan Castberg fra politiske medstandere og andre i årene 1906-1907. De totalt 84 originalbreva oppbevares ved Opplandsarkivets avdeling på Mjøsmuseet. (TM/0152).

Gå til innledninga til Castbergs brevsamling for en liste over de av breva som finnes her på lokalhistoriewiki.