Kjeldearkiv:Maren Andersdatter forteller

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hvordan levde småbrukere i Follo på 1800-tallet
Maren Andersdatter .jpg
Maren Andersdatter
Kjeldeinformasjon
Navn: Eugen Holmen.
Født: 2.des 1896.
Død: 14.jan 1971.
Sted: Engsholmen
Tidsrom: Ca.1915
Nedtegnet: Ivar Holmen
Nedtegnet av: Ronny Hansen (digitalt) 2004.
Beskrivelse: Maren Andersdatter forteller.
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.
Brødrene Alfred og Eugen Holmen.

Maren Andersdatter forteller om sitt liv i Follo i Akershus i årene mellom 1827 og 1913.

Ca. 1915, to år etter at Maren Andersdatters død skrev barnebarnet Eugen Holmen ned det han husket av Marens fortellinger om livet sitt. Ivar Holmen, Eugens nevø bodde på (Engs) Holmen i 1900, og har tatt vare på dokumentet.[1]

Maren levde under store deler av 1800-tallet, og opplevde en voldsom utvikling av samfunnet rundt seg. Dette gjaldt ikke minst den teknologiske utviklingen, hun opplevde blant utviklingen av jernbanen. Maren ble født 1827Kråkstad prestegård og døde så sent som i 1913.[2] [3]

Eugen var bare 19 da han skrev ned bestemorens memoarer, og han har ikke gjort faktasjekk på stoffet. I ettertid er det tydelig at det er en del unøyaktigheter vedrørende årstall og andre småting, noe leseren bør være klar over når hun leser memoarene. Hadde Eugen hatt den arkiv, biblioteks og internettilgangen vi har idag hadde han sikkert oppdaget disse unøyaktighetene. Blant annet oppga Maren at hun ble født på Torderud i Ås, noe som ikke stemmer overens med kildematerialet, likevel stemmer årstallet og tiden på året med kildene. Dessuten har Eugen hatt problemer med tidfestingen av sin tippoldefar Andreas Andersens dødsår og blander sammen sin tippoldemor og oldemor. Han har slrevet at han er klar over dette selv.

Eugen starter teksten ganske ustrukurert, men etterhvert begynner han å sette avsnitt. Han skrev med blekk, og de stedene han hadde skrevet feil valgte han å ikke skrive over men rettet seg selv hvis han hadde skrevet noe feil. Notatene gjengis slik Eugen skrev selv, men det er satt inn wiki-avsnitt for å bedre lesbarheten.

Ronny Hansen, 2009.

Maren Andersdatter forteller

Marens Koppeatest
Gjenstander på Engsholmen

Maren Andersdatter Frognerlund er født paa Torderud i mitten av februar måned 1827,eller ved Kyndelsmes som hun sa, forresten kunde hun ikke med bestemt si hvor tid hun var født. Bedstemor døde den 15.juni paa Sanner i Ski hos sin datter Annette.

Bedstemor Maren Andersdatter Holmen som hun ogsaa kaldte sig, bodde vist nok en stund i Hølen, hvor hendes far var møller. Jeg husker hun fortalte om derborte, hvor man fanget igler, som man satte paa folk naar de hadde tandverk og gigt. Hun fortalte at hun senere hadde besøkt en baker derborte, dette beviser jo ogsaa at hun ikke var fremmed dernede. Ifra Hølen flyttet de vistnok til Lund i Kraakstad. Hun kunde huske at hun kom dit som smaajente. Her i Lund hadde hendes fars forældre bod som selveier.

Hendes mor var vistnok fra Hasle paa Nesodden. Hendes far hette Anders Rasmusen Frognerlund og hendes mor Andrine Frognerlund.

En gammel kiste, som vi nu er eier for, husker godt faar hun laa og sov middag paa.

Her i Lund drev bedstemors far som gaardbruker, senere drev hendes bror Martin baade som gaardbruker og smed, han skulde efter hva far siger, ha vært en udmerket smed. Hun hadde ogsaa en anden bror som hette Anton. Martin og Anton delte Frogner-lund i mellem sig, Martin bodde ovendpaa og Anton nedenunder Ekstra indtekter maatte til.

Foruten gaardbruker drev ogsaa Anton paa kjøring. Far fortalte at Anton, og hans bror Jul, kjørte koks fra Nesset og til Ramsaasen i Askim, hvor der var nikkelgruber, og naar de kjørte tilbake til Nesset, tok de med nikkel, som blev fragtet bort paa dampskib. Det var mange her fra Kraakstad som kjørte der, deriblandt Johan Frogner, Holm Syd-Frogner og flere deriblandt min far. Den gang var der ingen jernbane bygd paa disse kanter,saa man maatte hente sine varer fra Drøbak og Nesset for landhandler Hans Holstad Aas. Paa denne tid var Nesset en viktig lasteplads, særlig da for trælast.

Da Bedstemor bodde i Lund, bar hun ofte melken til Drøbak, hvor hun tok varer igjen. Dette var en slitsom vei, sa, hun og dette var det jo ogsaa, det er vel sikkert 2 mil det fra Frognerlund. Hun hvilte vistnok paa Vassum ved Aarongen hvor hun hadde kjente. En gang hun var paa vei til Drøbak fik hun se en skypumpe. Hun fortalte at hun stod oppi Sundby-bakkene da dette skedde, vandet stod opp i veiret som en sopelime, og da hun kom op i Frognbakkene, som ligger på den andre siden av Aarongen, begynte det at regne. Der nede paa Vassum som hun hvilte paa sin turer, bodde nogen folk som hadde bod i Haglund, en nabogård til Frognerlund.

En ulykke paa isen.

Bedstemor har fortalt mig en historie som hændte paa Lundsmosen da hun var ganske ung. Den gang var der igjen en liten kulp rundt ute paa mosen, og hver vinter tok bøndene der omkring is for sommeren her. Saa en vinter da man næsten var færdig med kjøringen og hadde faat sjært en stor raak, var der endnu nogen igjen som ikke var riktig færdig. Nogen av disse kom saa en dag og skulde rygge indtil som vanlig, men da rygget pludselig en av hestene for langt uti med den følge at baade hesten og slæden gikk tilbunds for aldri mer at komme op.

Det var nok av gråbein i distriktet.

Paa den tid Bedstemor var ung var der her i Distriktet en masse ulv. Hun fortalte saaledes at engang hun var paa vei, hvorfra skal jeg ikke si det husker jeg ikke. Men hun gikk da fra Haga i Aas, paa veien blev hun forfulgt av ulv eller graabein som hun kaldte det, denne gang blev hun forfærdelig ræd, da det var aldeles mørkt, forresten var visst ikke bedstemor av de som saa fort lot seg skræmme.

Jeg husker at hun har fortalt mange historier, men den gang hadde jeg ingen interesse av at skrive dem op, man vil saa gjerne blaase bort alt som er gammelt, men det kan være morsomt at vite litt hvordan ens bedstemor har slitt og strævet. Jeg skulde ønsket at jeg hadde faat skrevet op, alafald lit, det er ikke nok med at det er interesant, men man har ogsaa meget at lære av de gamle, ihvertfald de som har arbeidet sig frem hjennem livet. Jeg faar da ihvertfald skrive op det jeg husker og kan faa tak i. Ja det er besdt at gaa tilbake til ulven, det kan være morsomt at ha det op skrevet saa man ikke glemmer det. Bedstemor fortalte at den tid var der ikke sjelden at ulven tok et lam eller faar, ja kanskje ogsaa andre dyr. Der borte i Frogner-lund skal de den efter hva hun sa være lei. bedstemors foreldre hadde vistnok mange sauer, for hun sa at naar de hadde ut sauene om morgenen, maate de gjæte de rundt husene til det led ut paa dagen. Jeg husker særlig at hun fortalte at en morgen da hun slapp ut grisen, fløi den et stykke fra huset, da den kom bort til en gard eller gjerde en 20 eller 30 skridt fra huset kastet en stor ulv sig over den, men hvordan det gikk sa hun ikke noget om. Hvis man ikke stænkte dører eller møkkaglugger i fjøset kunde man straks vente besøk av graabein. Det var ikke sjelden at se den hadde gravet eller kloret paa dører eller glugger, saa man gjorde nok best i at ha sine saker vel forsjynt den gang. Om kvelden naar man hadde lagt sig var det næsten sikkert at ulven gikk og hylet og tutet rundt væggene. Den hadde godt tilhold nede paa myrene og det blev kvelden kom dem frem i flokkevis.

Ulven paa Kraakstad prestegaard.

Paa Kraakstad prestegaard antagelig brugeren hadde fanget en ulv, han hadde bundet den et stykke fra indgangen til huset, men den hylte hver gang man gikk forbi den, kanske mest naar det var fremede. Tilslut blev man vist lei den, enten om han slog den i hjel eller slap den viste hun ikke. Voksene folk turde den ikke saa let ta paa, men derimot barn var den nærgaaende, saa skulde barn nogen steds, maate man følge dem.

Liten skolegang.

Marens arvekvitering

Bedstemor hadde ikke faat nogen ordentlig skoleundervisning, for paa den tid hun var ung, var der ingen ordentlige skoler. Hun gikk bare paa skole engang i blant saa hun lærte ikke at skrive, Men læse kunde hun noksaa godt. Hun læste noksaa jamt i en gammel salmebok hun hadde, nu er den vistnok paa Dahl eller Sander. Hun vilde svært gjerne at jeg skulde læse i bladene for hende, hun hadde mest interesse av tyverier, overfald og lignende, selv læste hun aldri i aviser, men det hendte engang iblandt at hun sang litt. Hun brukte sjelden briller. Naar vi en gang i mellem kunde spørge hende om hun saa foruten briller, svarte hun gjerne at hun hadde glemt dem, saa hun hadde et udmerket godt syn. Da hun var ung skulde hun ha kjendt folk som gikk paa en vei om det var noksaa langt borte. Da tante Anette som nu bor paa Sander pleide i førstningen de hadde flydt, at reise til Kraakstad at handle, da hun hadde sin gamle kunde Landhandler Ludvig Brække, som hun pleit at handle hos da hun bodde paa Midtsem nesten i nærheten av Kraakstad station. Hun kjørte da paa storveien borte ved Haglund med sin lille blakke hest og kjærre. Da var det ikke sjelden at høre at hun hadde sett Anette borte paa storveien. Det kunde vel være en 200 meter, og dette var jo ikke daarlig, da hun var over otti aar. Hørte gjorde hun ogsaa udmerket godt, jeg tror hun hørte bedre en nogen av os.

Krigen 1807-1814.

Da jeg spurte hende om hun hadde hørt hendes forældre fortælle noget om krigen i 1807-1814, kunde hun huske at hendes mor hadde fortalt at hun i de tider pleide at sætte hesten sin oppe i Frognerskogen, da den var noksaa tætt. Den gang var ikke storveien, som gaar fra Ski til Kraakstad station ikke bygd. Det var bare de gamle veier som gikk gaardimellem. Om det var hendes mor eller besdtemor, sa hun ikke noget om, men det var sikkert hendes Bedstemor. Hun trodde vel at hesten hadde staat sikkert der oppe i tilfalde det skulde komme nogen fiender.

Hun fortalte videre, at det en dag var blitt stjaalet poteter nede paa myren, men om det var fiendlige soldater eller ikke kunde hun ikke med sikkerhet si., men hun trodde helst at det var fiender. Saavidt mig bekjendt har vist ikke her nogen fiendlige soldater masjeret., men det kunde jo teænkes at da de Norske soldater var paa vei utover for at ta i mot svenskerne, hadde forsynt sig med hva de fandt, særlig da fødevarer, da hæren den gang ikke var saa godt forsynt med proviant som ønskelig.

Bedstemor fortale ogsaa at hendes morsfar var med i krigen 1814. Han tjenestegjorde i Fredrikstad, og her døde han ogsaa. Om han var blitt såret, så han døde derav viste hun ikke, men det at han døde av sine saar eller muligens av kulde er vel mest trolig. At han døde av kulde er vel ikke sant, jeg kom til at tenke paa en anden gang. I 1814 kom jo Karl Johan midtsommers, saa det er lite tenkelig at de skulde dø av frost eller kulde paa de tider, saa jeg tok vist feil her feil. Bedstemor fikk dog se sin far før han døde.

Bedstemor var flink til at sy.

Da hun var i Frogner-Lund drev hun mest hjemme. Hun fortalte engang at hun hadde sittet paa Mellem-Frogner og sydd. Bedstemor skulde ha vært flink til at sy, far siger at hun sydde fint en skjorte paa kvelden. Jeg husker ogsaa godt at hun drev med synning, men helst med bøting og stopping og svært meget med linding. Den gang viste man ikke om symaskiner. I alle fall ikke paa landsbygden, saa man maate nøie seg med symaaten. En tid drev hun meget med væving foruten alt hun vævde til huset, vævde hun masse gulvklæder, det vil si efter den tid hun hadde solgt gaarden. Da solgte hun gulvklæder for mange kroner, hun fik vist femti øre alen. Vi har ogsaa et par gulvklæder som hun har gjort.

Bedstemor giftet sig med sønnen paa nabogaarden.

Da bedste mor var i en og tyve aars alderen blev hun gift med en søn paa Eng.[4] Han het Andrias Olsen, hans far var omgangsskolelærer, i den tid var der ingen andre skoler paa landsbygden. Han hette vistnok Olav, da hans søn kaldte seg Olsen. Han hadde tre gutter, eller sønner, den ene hette Andrias, som var bedstemors mand den andre hette Jan, og den tredje husker ikke far navnet paa.

Da Andrias hadde giftet sig fik han som arv en del av Eng, hans far eide nemlig baade det nuværende Eng nordre Holmen og Ødegården som den gang var en eiendom. Jan fikk Ødegården og Andrias Holmen. Den tredje søn var der vist ikke noget ved, saa fort han fik tjent sammen en del penger reiste han til byen og drakk dem op. Andrias far hadde vært gift to ganger. Med den første hustru hadde han disse tre sønner, men med den siste som het Boel hadde han ingen barn. Hans første hustru het vistnok Sofie.

De første huse paa Holmen.

Engsholmen 1920

Da bedstefar og bedstemor flyttet hit til Holmen var der ingen huse her.[5] Jeg husker bedstemor fortaldte at di kjøpte tømmer i Wieskogen som ligger ovenfor Østby. Dette blev da kjørt hit hvor en del blev hugget firkantet, og en saget op til bord.

Far forteller at di den gang hadde en stor sag som det stod en mand i hver ende paa og drog. Paa denne maate fikk di bord, men det var et sent og slitsamt arbeide. Jeg tror sikkert at kledningen paa laaven her er skaaret paa denne vis, for bordet er tæljet paa den ene side, og skaaret paa den anden. Skulde di derimot være skaaret paa dampsag saa vilde di ikke være tæljet, vis det da ikke skulde være bakon som er tæljet li paa, det er jo ikke godt at si.

Da husene var nogenlunde færdige flyttet de ind. Saa faar vi gaa tilbake til jordveien, der var før skog eller smaaskog, mest bjørk og smaafuru, og vel ogsaa or. For jeg har fundet orebork nepaa jordene her mange ganger, men mest bjerkebork.

Bedstefar var møbelsnekker.

Skattol laget av Andreas Olsen Engsholmen

Da bedstefar hadde vært i snekkerlære paa Modem, begyndte han ogsaa her som snekker, det vil si møbelsnekker, forresten gjorde han ogsaa orgel, ja indtil fjærer. Et av de orgeler han gjorde stod i Nordby kirke og et solgte han til Anton Mellem-Frogner, han døde forresten vaaren 1915. Det blev da ved ausjonen antaglig solgt, hvis han da ikke hadde solgt det før, som sagt ved vi ikke hvor det nu er.

Forresten gjorde han ogsaa spisebord. Et av disse kom til Vang i Kraakstad. Dette blev ved MallaVangs aukion solgt. Tante Anette kjøpte det da for hun hadde moro av og ha et minde om sin far. Dessuten gjorde han møbler til Haga i Aas, endvidere findes paa Haugtein i Aas, vor nabogaard 4 stoler og vistnok et spisebord. Forresten har jeg ikke faat greie paa noget andet han har gjort, naar jeg undtager et skatol som vi har hjemme.

Bedstefar dør.

Men saa i 1876 døde bedstemors mand, og hun sat alene med en stor barneflok.[6] Det saa ikke best ut for hende. Da de ælsdte barna var ute og tjente sin føde selv, saa hun hadde bare de yngste at stole paa. Tante Anette tjente den gang paa Kraakstad prestegaard, og Tante Bolette paa Østby, hende har jeg forresten aldrig set.

Onkel Anton, som nu for andre gang har bosat sig i Amerika, drev den gangsom tømmermand i Kristiania. Bedstemor sa at han var et trold og en skøier. Far siger at han den gang var elleve aar, og onkel Hans omkring en fire aar. Og Onkel Jul gikk og læste sommeren efter, men hun maate stole paa sig selv. Hun kjørte saaledes til byen alt hva hun hadde at sælge selv, hun hadde da gjærne med sig en av guttene eller jentene.

Kilder.

Ivar Holmen.
Ann-Sofie Holmen.
Ski historielag Kalenderutgivelse.
Ski slektshistorielag

Eksterne referanser.

  1. Holmen (af Eng) i folketelling 1900 for Kråkstad herred fra Digitalarkivet.
  2. Kråkstad, Ministerialbok Nr.23.
  3. Kråkstad, Klokkerbok Nr.8.
  4. Kråkstad, Ministerialbok Nr.2.
  5. Eng nordre, Holmen i folketelling 1865 for Kråkstad prestegjeld fra Digitalarkivet.
  6. Kråkstad, Ministerialbok Nr.12.