Jul Holmen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jul Holmen 21. januar 1924,
dagen han fikk Kongens fortjenstmedalje.
Foto: Ukjent

Jul Holmen (født 11. februar 1861[1] på småbruket[2] Engsholmen i Kråkstad, død 18. juni 1941 [3] på Lysneveien i Ski) var offiser og bedriftseier. Etternavnet var opprinnelig Andreasen, men ble forandret til Holmen omkring 1900. Jul var en typisk representant for de generasjonene som forlot primærnæringene og benyttet de mulighetene som tekniske og arbeidsmessige forandringer skapte mellom 1860 til 1940.

Oppvekst i Kråkstad

Engsholmen har stått nesten uforandret siden 1920.
Foto: Ronny Hansen

Jul vokste opp i en søskenflokk på 8. Det var 4 søstre og 3 brødre, han var 14 år da faren døde i 1875. De 4 eldre søskene var allerede flyttet hjemmefra på dette tidspunkt. Den yngste broren er bare 5 år gammel. Året etter leser Jul for presten for å bli konfirmert.[4]

Tidlig ut i arbeidslivet

Jernbaneskjæringa ved Ski stasjon.
Foto: Ronny Hansen

I Follominne årbok 2001 i en artikkel av Bi Five Magnus som er kalt «Skibyen blir til», står det følgende:

Jernbaneskjæringa gjennom Skimorenen ble spadd ut for hånd. Unge Jul Holmen fra Engsholmen i Ski organiserte

transporten av all den utspadde massen fra skjæringa. Alt sammen ble kjørt inn til Tusse og brukt til oppfylling for jernbanesporet forbi tjernet.

Arbeidet var ferdig i 1875 og Jul er da bare 15 år gammel. Dette tyder på at man startet arbeidslivet i svært ung alder. Jul arbeidet på jernbaneanleggene i Kråkstad / Ski området og var med på skinneleggingen. Han og hans eldre bror arbeidet også som snekkere hovedsaklig med husbygging.

Til Amerika

Året 1882[5] den 12. mai reiser Jul til Amerika, nærmere bestemt Minneapolis. Ferden går fra Christiania til Hull i England og derfra til Amerika.

I Amerika har hans eldste bror 2 opphold tidligere. Jul er 21 år når han reiser. Her jobber Jul og broren på et område broren eide. De driver hogst og transporterer tømmeret via utgravede grunne kanaler. Når frosten kom og kanalene ble islagt ble uttransporten relativt enkel på isen. Jul og broren leide inn indianere og andre emigranter for å utføre arbeidet.

Tilbake til Norge

Mens broren ble igjen i Amerika reiste Jul hjem etter ca. 2 års opphold "over there". Her hjemme får Jul arbeid som hovslager ved det militære hovedarsenal i Christiania. Han gikk så i lære på Kongsberg våpenfabrikk der han blir utlært til våpensmed. Han returnerer til Christiania og fortsetter å jobbe ved det militære hovedarsenal i Christiania som våpensmed.

Stifter familie med kone og barn

Jul og Regine ca. 1920.
Foto: Ukjent

I året 1887 gifter[6] Jul seg med Regine Nikoline Nilsdatter fra Drammen eller mer nøyaktig Skoger i daværende Vestfold. Fra 1889 til 1895 bor familien i Øvregata og Fossveien i Christiania. De får her 3 barn.

I 1895 overfører Juls mor gårdsbruket til sin sønn Christian, og Jul og de andre søsknene blir løst ut. Jul arver 292 kroner og 38 øre.

Militær karriere kombinert med egen bedrift

I 1896 er familien bosatt i Fredrikstad i [7] Gamlebyen og får sønnen Erling. Jul arbeidet for det militære med våpen og tekniske ting.

Familien flytter til Ski 1889 og bostedet er Hagen av Sander Gnr.134 br.nr.17.[8]

Fra sagbruket til Jul Homen.
Foto: Ukjent

Den 9. mai 1900 får Jul og Regine en sønn Jul, som dør allerede den 14. oktober samme år. I matrikkelen 1903 er Jul også regisrert som eier/bruker av Gnr. 134, br.nr. 26 som blir sagverkstomten. Det militære engasjement ga rom for å drive egne virksomheter. Jul driver en dampsag[9] på tomten vis a`vis Ski storsenter i dag 2009. Sagbruket var i drift periodevis og drev med leieskur for Ljansbruket. Mannskapene var utleid derfra. Sagbruket drev også med høvling av takspon. Bøndene i området leverte kubb til produksjonen. Taksponene ble høvlet på skrå og helst av ospevirke. Taksponen ble brukt alene eller som undertak for takstein. Jul benyttet dette i sitt eget hus og på sønnens hus begge i Lysneveien i Ski.

Samtidig hadde Jul engasjement i det militære på Monsrud, Gamle Ski Artilleri og militærdepot. (A.R.1) Lokalt kalt deppo(et). Senere drev han egen smie samtidig med militærengasjementet.

Fortjenstmedalje og pensjon

Den 21. januar 1924 mottar Jul Kongens fortjenstmedalje i sølv som kommandørsersjant. Jul er nå 63 år gammel og går av som pensjonist fra det militære virke.

Ettermæle

Ved Jul Holmens bortgang 1941 sto følgende i Østlandets Blad.

Kongens fortjenestemedalje i sølv.
Foto: Ronny Hansen
Våbensmed Jul Holmen døde plutselig fredag eftermiddag av hjerteslag.

Han hadde holdt på ute i verkstedet hele dagen, men følte seg sliten og vilde avslutte en halvtimes tid tidligere en vanlig. Han var såvidt kommet inn og hadde tent pipen sin da hjertet nektet å fungere.

Med Jul Holmen er et hjertensgodt meneske vandret bort. Aldri et vondt ord vekslet han med noe meneske og altid var han elskverdigheten selv. Han var høvdingen innen familien og alle sines gjøren og laden fulgte han med aldri sviktende oppmerksomhet. Jul Holmen var født og oppvokst i Kråkstad. i sin ungdom opholdt han seg et par år over i Amerika og efter hjemkomsten blev han ansatt ved det militære hovedarsenal i Oslo. Efter noen år som hovslager avancerte han til våbensmed og som sådan tjenestegjorde han helt til han i 1926 trådte tilbake i henhold til alderesgrenseloven. Men i virksomhet var han alikevel til helt op i sin høie alderdom, Hver dag har man kunnet finne Holmen i sin smie. Holmen var en særdeles interessert våbensmed. Han var litt av en tusenkunstner når det gjalt forbedringer og nye små opfinnelser av militærteknisk art.Den lengste av Holmens tjenestetid falt på det militære verksted i Ski. Her har han i ca. 40 år hatt sin daglige dont når han ikke var ute på militærtjeneste under våbenøvelser og aldri en dag har han vært syk. Da Holmen trådte tilbake i 1926 blev han dekorert med fortjenestemedaljen.Han var en tid medlem av det gamle Kråkstad herredstyre som representant for Ski. Holmens hustru døde i 1925. Han efterlater sig 6 voksne barn hvorav de 5 er bosatt i Skibyen.

Noe mere må nevnes

Etter Holmens død benyttet svigersønnene brødrene Ørnulf og Kåre Karterud våpensmia til reparering av stengun og andre våpen som gutta på skauen brukte. En sønnesønn ble sendt til tysk fangeleir 19 år gammel. Men dette er en annen historie.

Jul Holmen lagde også noen tekniske ting til Roald Amundsens sydpolsferd. Etter hjemkomsten fra sydpolen fikk Holmen konservert proviant som hadde vært med til Sydpolen i gave.

Etter forespørsel på Norsk lokalhistorisk institutt har det ikke lykkes å finne Holmen på leverandørlistene for sydpolsferden.

Informanter

 • Ivar Holmen (1942-2008)
 • Borghild Holmen født Andresen (1896-1974)
 • Kåre Karterud (1915-2004)
 • Juul Dagfinn Holmen (1923-1975)
 • Liv E. Hansen født Holmen (1918-1974)

Kilder

Referanser

 1. Digitalarkivet Kråkstad, Ministerialbok, nr.31.
 2. Juul Andreasen i folketelling 1865 for Kråkstad prestegjeld fra Digitalarkivet.
 3. Dis Norge Gravminner
 4. Digitalarkivet Kråkstad Ministralbok nr.15.
 5. Digitalarkivet Emigranter over Oslo havn.
 6. Digitalarkivet Paulus Ministralbok nr.92.
 7. Transkriberinger Alfabetisk liste over festningsbyen Fredrikstads bøssemakere 1660-1900.
 8. Jul Holmen i folketelling 1900 for Kråkstad herred fra Digitalarkivet.
 9. Ski Kommune Lokalhistorisk arkiv. Bedrifter i Ski.

Eksterne lenker