Knudsensmia

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Knudsensmia i Mjøndalen i 2005.
Foto: Anne Gallefos Wollertsen/Eiker Arkiv

Knudsens øksesmie, eller Knudsensmia er ei smie i Mjøndalen i Nedre Eiker i Buskerud. Knudsens øksesmie ble startet i Mjøndalen i 1896 av Karl Henrik Knudsen. Knudsensmia hadde patent på en ny type merkeøkser og var enerådende i Norge på levering av slike økser fra cirka 1920. Behovet for slike merkeøkser for tømmer var stort, bare i Buskerud er det registrert cirka 600 ulike merker gjennom tidene.

Knudsensmia var en av de betydeligste leverandørene av merkeøkser til den norske tømmerfløtinga. Grunnleggeren var Karl Henrik Knudsen (1870-1956), som hadde gått i smedlære i Bingen i Øvre Eiker. Han og kona, Jørgine Olaussen (f. 1875) fra Modum, kom til Mjøndalen i 1896. Der etablerte Karl Henrik Knudsen smie, mens kona drev "Mjøndalens manufaktur- og skotøyforretning". Paret hadde sju barn, hvorav de seks yngste var født etter at familien kom til Mjøndalen.

Bygningen

Smiebygningen ble oppført med vegger i teglsteinsmur. Den hadde to rom. I smierommet var det blant annet ei todelt esse med ambolter og fjærhammer. I det tilstøtende verkstedrommet var det arbeidsbenker med skrustikker og et par slipeskiver. Teglsteinsbygningen fra 1906 er fredet. Utvendig vedlikehold besørges av Nedre Eiker kommune, innvendig er det eierne selv som har ansvaret.

Produktene

Karl Henrik Knudsen var en dyktig og oppfinnsom håndverker. I 1908 tok han patent på ei merkeøks, "ved hvilken merkestykket er anbragt i samme linje som øksens hovedmasse, hvorved forskjellige fordele opnaaes. Saaledes blir merket tydeligere, og øksen faar større varighet, fordi der ingen brytning blir i materialet under hugningen" [fra patent nr. 18142 av 30. mars 1908). Han tok også ut patent på ei sammenleggbar sportsøks [nr. 36420 27/12 1922], og produserte dessuten blinkeøkser, strafføkser (avkortingsøkser), hoggøkser og fløterhaker. Det var imidlertid merkeøksene som var hovedartikkelen, spesielt etter at firmaet ble eneleverandør av slike økser til Glommen Tømmemåling. Knudsen var også en dominerende leverandør av slike økser til tømmermålinga i andre vassdrag i det østenfjellske Norge. I hektiske perioder kunne produksjonen komme opp i 50 økser i uka. I slike perioder var det gjerne to smeder og to oppslagere i virksomhet i smia.

Familebedriften

  • 1896 - 1930 Karl Henrik Knudsen
  • 1930 - 1980 Odmund Knudsen
  • 1980 - Oddbjørn Knudsen og Sigrid Thorkildsen

Knudsensmia ble en familiebedrift. Karl Henrik Knudsens sønn Oddmund (f. 1900) begynte i lære hos faren i 1914, og han overtok smia i 1938. Et par år seinere ble bedriftens stempel endret fra "K. Knudsen" til "O. Knudsen, Mjøndalen". Oddmund Knudsens sønn [Karl] Oddbjørn Knudsen (f. 1935) kom inn i virksomheten etter endt folkeskole i slutten av 1940-åra. Oddbjørn arbeidet sammen med faren til 1963-64. Da begynte familiebedriften å merke at etterspørselen etter merkeøkser ble mindre fordi målerforeningene gradvis gikk over til fargemerking. Oddbjørn, som var en ivrig idrettsutøver, omskolerte seg da til gymnastikklærer. Seinere fortsatte han med lærerutdanning, slik at han fra 1976 var adjunkt. I ferier og på fritida fortsatte han å hjelpe faren, som holdt smia i drift til 1980. Seinere har Oddbjørn tatt vare på smia som kulturminne, og brukt den som arena for formidling av håndverkstradisjoner, de siste åra med John Lystad som medhjelper og oppslager. Knudsen-smia ble valgt til Nedre Eikers lokalitet i forbindelse med "Kulturminnestafetten" i 1997.

Eksterne lenker


Eiker Leksikons logo.jpeg Knudsensmia inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!