Knut Gard

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 30. mars 1966: Utsnitt av nekrolog over Knut Gard.

Knut Einar Dag Gard (født 9. april 1905 i Kristiansand, død 29. mars 1966), var offiser og tannlege, kjent som mangeårig generalsekretær for Den Norske Tannlegeforening.

Familie

Knut Gard, opprinnelig Gundersen, var sønn av oberstløytnant Edward August Gundersen (f. 1869) og Benny Alexandra, født Johnsen (1871-1911), og ble gift i 1936 med tannlege Liv Henriete Dunker Kjerulf (1911-1981). Navneskifte fra Gundersen til Gard ble foretatt i 1936.

Liv og virke

Knut Gard vokste opp i Kristiansand. Han tok examen artium i 1924 og Krigsskolens øverste avdeling i 1927 og var deretter steinhugger i Larvik 1927-28. I 1929 gikk han på radioskole og fikk internasjonalt radiosertifikat. Mellom 1929 og 1931 var Gard matros og radiotelegrafist på hvalbåt i Sørishavet. Som vernepliktig offiser ble han løytnant i infanteriet i 1927, i ingeniørvåpenet i 1930 og kaptein i 1940.

Gard tok eksamen ved Norges Tannlegehøyskole i 1934, og praktiserte i Drammen samme år. Fra 1935 praktiserte han som tannlege i Oslo. Gard var generalsekretær i Den Norske Tannlegeforening fra 1938 til sin død i 1966, og var også redaktør for foreningens blad.

Under krigen ble Gard arrestert for å ha motsatt seg nazifisering av det norske organisasjonslivet. Han satt først arrestert på Grini, deretter i Tyskland.

I adresseboka for Oslo for 1940 er Gard oppført med tannlegepraksis i Stortingsgata 22, med Billingstad i Asker som bosted. I adresseboka for Oslo for 1950 er han oppført som tannlege og generalsekretær på adressen Fougstads gate 7b i dagens bydel St. Hanshaugen , i 1960 er han oppført i Fougstads gate 9, mens han i 1965/66, like før han døde, er oppført på adressen Morgedalsvegen 25 på Huseby.

Ettermæle

Knut Gard og kona Liv er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Den Norske Tannlegeforening har reist gravminnet.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en nekrolog i Aftenposten 30. mars 1966 skrev Egil A. Stene Johansen blant annet om Gard:

Ikke bare hele den norske tannlegestand, men også den internasjonale tannlegeverden mistet en av sine fremste menn da Knut Gard døde i går, vel 60 år gammel. Som generalsekretær i Den norske tannlegeforening gjennom 27 år har Knut Gard satt sitt preg på tannlegestandens utvikling og anseelse., alltid oppofrende og full av entusiasme og arbeidsglede som han var. Hans store arbeidsevne, hans organisasjonstalent og saklige vurdering har betydd meget, ikke bare for Den norske tannlegeforening, men også for odontologiens fremme, idet han alltid var levende opptatt av undervisningsspørsmål og tannhelsetjenestens plass i samfunnet.

Knut Gard og kona Liv er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Gravminnet er reist av Den Norske Tannlegeforening. Tittelen Generalsekretær er benyttet.

Gard var mottaker av Deltakermedaljen med stjerne.

Kilder og referanser