Knut Sejersted Selmer

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 16. mai 1959: utsnitt av notis om utnevnelsen av Knut Sejersted Selmer til professor.

Knut Sejersted Selmer (født 7. november 1924 i Aker, død 25. mars 2009 i Oslo) var jurist, mellom 1959 og 1989 professor ved Universitetet i Oslo. Han var en sentral skikkelse innen norsk forsikringsrett, og var også sentral når det gjaldt forholdet mellom informasjonsteknologi og jus, herunder etableringen av den organiserte forskningen innen dette feltet.

Familie

Knut Sejersted Selmer var sønn av professor Ernst Westerlund Selmer (1890–1971) og Ella Sejersted (1895–1968), og ble gift i 1950 med jurist, senere justisminister og høyesterettsdommer Elisabeth Schweigaard Selmer (1923-2009). Han var bror av matematikk-professor Ernst Sejersted Selmer (1920-2006) og krigsflyger Nicolay Sejersted Selmer (1921–1943), grandnevø (brorsønns sønn) av komponist og dirigent Johan Selmer (1844–1910), og fetter av historikeren Francis Sejersted (1936-2015).

Liv og virke

Knut Sejersted Selmer tok examen artium i 1944, og ble ble cand.jur. i 1949. Han tok dispasjøreksamen i 1954, og i 1958 tok han den juridiske doktorgrad på avhandlingen The Survival of General Average. A Necessity or an Anachronism?

Selmer var dommerfullmektig 1949-1952, først i Tromsø, deretter i Fredrikstad. 1953-1959 var han universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo, og 1959 ble han professor i forsikringsrett ved Det juridiske fakultet. 1970-1986 var han bestyrer av Institutt for privatrett, og i perioden 1970-1973 også dekanus.

Knut Sejersted Selmer var en sentral skikkelse innen norsk forsikringsrett, herunder innen utviklingen av nye forsikringsvilkår for norsk skipsfart og varetransport. I samarbeid med unge jurister, blant andre den senere professor i rettsinformatikk Jon Bing, tok han initiativ til den organiserte forskningen omkring forholdet mellom informasjonsteknologi og jus. Han var også sentral i arbeidet innen bruk og behandling av personopplysninger, og i 1980 ble han den første leder av styret for Datatilsynet. Han var også styreleder for Lovdata.

Sammen med jusstudent, senere industrileder Karl Glad, tok Selmer initiativ til fjernsynsserien Retten er satt i 1960, og bidro slik til å formidle jus til et bredere publikum.

Knut Sejersted Selmer var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1961. Han var innehaver av Deltagermedaljen og ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1993.

Ettermæle

Knut Sejersted Selmer er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I en minnetale over Knut Sejersted Selmer i Det Norske Videnskaps-Akademi 14. januar 2010, holdt av hans kollega Jon Bing, ble han omtalt slik (utdrag):

Knut Selmer gikk av som professor i 1989, men bidro ennå i mange år til det akademiske liv -- ikke minst var han sjenerøs i å bruke tid på studenter, han lyttet til dem og delte erfaringer med dem. Når jeg minnes ham, husker jeg kanskje først og fremst hans enestående evne og vilje til å stille nye spørsmål, han lærte meg den viktige forskjellen mellom hva som er elementært, og hva som er grunnleggende. Han var aldri redd for å reise nye spørsmål, aldri redd for sin egen nysgjerrighet og viste oss med sitt eksempel at en forsvarsposisjon sjelden gir utsikt over nye forskningsområder.

Knut Sejersted Selmer er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo

Kilder og referanser