Kristian Thaulow Petersen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kristian Thaulow Petersen (født 2. juni 1849 i Trondheim, død 1923 i Hamar) var overlærer ved Hamar skole, redaktør i Hamar Stiftstidende og politiker for høyre.

Han tok examen artium i 1867 og cand.philol. graden ved universitetet i 1874. Han var aktiv i studentlivet, i Det norske studentersamfund, i Studentersangforeningen og Filologisk forening.

Etter vikariater i studietida jobbet han i Larvik noen måneder etter fullført studium, så fra 1875 ved Kragerø middelskole. I 1878 ble han adjunkt ved Hamar katedralskole, hvor han senere ble overlærer fra 1898.

Petersen var også medarbeider fra 1880, og fra 1882 til 1906 redaktør, i høyreavisa Hamar Stiftstidende. Han ga seg helt i redaksjonen i 1906, da Johannes Martens tok over. Petersen var også styremedlem av Den konservative presseforening fra den stiftelse og seinere redaktør og æresmedlem. Han skreiv Den konservative presseforenings 25-årshistorikk samt Hamar i nutiden i 1914. Han satt som leder i Hamar korforening, Storhamarkomiteen (for å verne om Domkirkeruinene) og Hedemarkens avdeling av Fortidsminneforeningen og var medlem av bystyret. Han virket noe som fotograf i Hamar, og bilder finnes hos Ellen Sundt Eklund.

Han var sønn av stiftsprost Christian Petersen og Maria Magdalena Thaulow. Han var gift med Ingeborg Marie «Malla» Johanssen og fikk elleve barn, hvorav to døde i barneårene. De bodde i Folkestads gate 56. Flere av barna fulgte i hans fotspor som folkevalgte eller ansatte for Høyre, deriblant Astrid og Karen.

Kilder