Kulturminneløyper i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

I anledning Kulturminneåret 2009 komponerte kommuner, organisasjoner og lokale ildsjeler kulturminneløyper langs ulike steder der ulike steder, personer og hendelser fra nåtid og fortid belyses. Tabellen under viser hvilke løype(r) som finnes i tidligere Østfold fylke:

Kommune Løypenavn Kort løypeinformasjon
Fredrikstad og
Sarpsborg kommuner
Oldtidsruta Oldtidsruta er en rundtur fra Skjeberg via Fredrikstad og Sarpsborg før det returneres til Skjeberg, som best kan gjøres på sykkel eller med bil. Turen følger riksvei 110 gjennom tidligere Skjeberg kommune (nå Sarpsborg) vestover til Fredrikstad med en avstikker til Gamlebyen, nordover til Hafslund i Sarpsborg og deretter sydover til Skjebergsletta over mindre veier.

Ruten begynner ved Skjebergsletta, går videre langs Høysand og Solberg der blant annet helleristninger av firehjuls vogner, solbilder og skålgroper kan sees, før turen stopper ved Hornnes med sine 22 solskip og stjerneskip fra yngre bronsealder. Videre forbi Ullerøy og Gunnarstorp med gravminner fra jernalderen, en gravrøys fra eldre bronsealder, steinsettinger og steinringer fra bronse- og jernalder, frem til Storedal Kultursenter på gården Storedal der Magnus den Blinde skal ha blitt født. På denne gården ligger flere hundre graver, og funn med tilknytning til romerriket er gjort her.

Like ved Borge kirke ligger Hunn-feltet med spor etter bronsesmedvirksomhet, flere graver både fra førromersk jernalder og fra yngre jernalder og steinsetninger. På Hunnfjellet ligger dessuten en bygdeborg, Ravneberget. På Begby-feltene finner vi jordbruksristninger samt «begbymannen» og «danseren». Herfra er det kort vei innom Gamlebyen i Fredrikstad, en intakt festningsby fra 1657, før turen går videre mot Sarpsborg. Like ved krysset mellom Rv114 og E6 ligger Opstadfeltet, et stort steinringfelt fra førromersk jernalder. Herfra kan du ta en avstikker videre nordvestover til Kalnes jordbruksskole og helleristningene på bergflatene like ved skolen. På nest siste stopp Hafslund hovedgård, øst i Sarpsborg, ligger store gravhauger fra yngre jernalder nederst i herregårdsparken, og på jordet nedenfor denne ligger en liten øy med flere helleristninger.

Siste stopp er Bjørnstadskipet som ligger ved fylkesvei 583, den måler ca 4 x 1,5 meter, og skal være Nord-Europas største enkeltstående skipsristning. Det finnes også to mindre, meterlange, skip her. Ristningene er fra bronsealderen, ca 1000 år f. Kr.

Sarpsborg kommune Jernbanehistorisk vandring i Sarpsborg

Tema for løypen er Sarpsborgs rolle som knutepunkt mellom Østfolds to jernbanestrekninger, Østre og Vestre linje, og de to industrilinjene til Borregaard og Hafslund. Første stopp er Sannesund stasjon som var sentral i utbyggingen. Først ble en bane anlagt til Haraldstad-gropa grustak, over Tune-jordene, mellom Tune kirke og Tunevannet. Banen hadde et sidespor ned til Asbjørnsensaga. Da Vestre linje åpnet i 1879, var Sarpsborg stasjon klar. Østre linje ble åpnet i 1882. I 1940 var det slutt på at damplokomotiv trakk togene på Vestre linje, mens de på Østre fortsatte frem til 1958. På serviceområdet lå lokomotivstallen og vendeskiven som snudde damplokomotivene. Vendeskiven ligger der fremdeles. De to industrijernbanene i kommunen ble anlagt av Borregaard og Hafslund. Den eldste er Borregaards, og opprinnelig var dette en heste-trukken jernbane mellom Melløs kai i syd og Lambrechts dam. Banen ble senere koblet sammen med NSBs og i 1891 ble hestene skiftet ut med lokomotiver. Hafslunds elektriske bane ble anlagt i 1898, fra Hafslund stoppested via Karbidfabrikken til Sundløkka kai.


Valknute Kaar 2009.gif Hele eller deler av Kulturminneløyper i Østfold er basert på en artikkel fra prosjektet Kulturminneløypa og er lagt ut på lokalhistoriewiki.no under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Når artikkelen har fjernet seg tilstrekkelig fra originalen, kan dette merket fjernes.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.