Kvinesdal kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kvinesdal kirke
Kvinesdal kirke, Vest-Agder - Riksantikvaren-T216 01 0022.jpg
Foto: C. Christensen Thomhav
Alt. navn: Liknes kirke
Sted: Liknes
Byggeår: 1837
Kirkegård: Kvinesdal kirkegård
Kirkesamfunn: Den norske kirke
Bispedømme: Agder og Telemark
Prosti: Lister
Prestegjeld: Kvinesdal
Fellesråd: Kvinesdal
Sokn: Kvinesdal
Arkitekt: Hans Ditlev Franciscus von Linstow
Materiale: Tømmer
Tårn: Vesttårn
Altertavle: Av Marcelius Førland, 1937.
Sitteplasser: 500

Kvinesdal kirke er ei hvitmalt, åttekanta kirke i tømmer på Liknes i Kvinesdal kommune. Den er soknekirke for Kvinesdal sokn, og var tidligere hovedkirke for Kvinesdal prestegjeld.

Kirke ble oppført i 1837 som erstatning for Kvinesdal gamle kirke, som ble revet. Det ble bestemt at det skulle oppføres ny kirke i 1831, og først sendte man inn tegninger av ingeniørløytnant Georg Johnson til Kirkedepartementet. Departementet la dem fram for arkitekt Hans Ditlev Franciscus von Linstow, som i 1833 kom med et nytt utkast der han hadde gjort noen mindre endringer. Hans tegninger er forsvunnet, men kirka ser ut til å ligge nokså tett på noen av hans typetegninger.

Tømmeret ble hogd i skogen til Narvestad i Fjotland sokn, som var en del av prestegjeldet. Det ble gitt 100 speciedaler i tilskudd fra Opplysningsvesenets fond, og fra samme sted fikk man også et lån på 500 spd. Dette dekka ikke på langt nær totalkostnaden på 3096 spd., som måtte kreves inn fra bygdefolket. Det ble også utført pliktarbeid på byggeplassen. Mange hadde sine egne tanker om hvordan man skal bygge, så arkitektens tegninger ble ikke alltid fulgt helt presist.

Den 2. desember 1837 ble kirka innvia, selv om den da ikke var helt ferdig. Gamlekirka hadde blitt revet den 24. april 1837.

Fram til 1917 het soknet Liknes, og kirka ble derfor også dels kalt Kvinesdal (etter området og prestegjeldet) og dels Liknes (etter soknet og stedet). I nyere tid kalles den stort sett bare Kvinesdal kirke.

Kirka har et votivskip, en modell av en fullrigger fra tida rett før 1814.

Litteratur og kilder

Koordinater: 58.3172278° N 6.9611028° Ø