Kvinnefronten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kvinnefronten ga ut tidsskriftet Kvinnefront, som kom ut med første nummer i 1972.

Kvinnefronten er en feministisk organisasjon som arbeider for like rettigheter og valgmuligheter for kvinner. Den ble grunnlagt den 3. desember 1972, etter at det på våren samme år hadde oppstått kvinnefrontgrupper flere steder i landet. I 1970-åra hadde den et nært forhold til AKP (m-l), men senere ble organisasjonen partipolitisk uavhengig.

Kun kvinner kan være medlem og ha verv i organisasjonen; Kvinnefronten har klargjort at den er åpen for «alle som definerer seg som kvinner» slik at også transpersoner som regner seg som kvinner kan ha fullt medlemskap. Menn kan være støttemedlemmer uten stemmerett eller rett til å ha verv. Kvinnefronten er tilslutta Norges kvinnelobby og Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.

Historie

Opprettelsen av Kvinnefronten var et resultat av en økt utbredelse av radikale feministiske ideer rundt 1970. Mange mente at Norsk Kvinnesaksforening var for forsiktig i sitt virke. I mars 1972 ble det holdt en konferanse for å forberede en organisasjon, og i løpet av de neste månedene sprang det fram flere lokallag. I den første tida var de særlig opptatt med kampen mot medlemskap i EF. Disse gikk så sammen som Kvinnefronten i desember 1972. Hovedparolen var «kamp mot all kvinneundertrykking – for frigjøring av kvinnene». I tråd med ml-bevegelsens politiske målsetninger ble kamp mot monopolkapitalisme og imperialisme trukket fram som helt sentralt. Den kapitalistiske staten og næringslivet ble definert som en del av det bestående patriarkatet. I sitt praktiske arbeid tok Kvinnefronten særlig tak i spørsmål som krav om gratis daghjem/barnehage, kvinners rett til selvstendig status, kampen for selvbestemt abort og kampen mot pornografi og prostitusjon.

Det var mange medlemmer som ikke hadde direkte tilknytning til AKP (m-l), men flertallet var lenge medlemmer der. Da Lund-rapporten i 1990-åra oppsummerte overvåking av venstresida, gikk det fram at Kvinnefronten i 1970-åra hadde blitt definert som en frontorganisasjon for AKP (m-l), og flere framtredende medlemmer der ble overvåka.

Mot slutten av 1980-åra kom det et brudd med ml-bevegelsen. På samme tid ble det også strid innad, spesielt om metodene i arbeidet mot pornografi og prostitusjon. Det førte til en splittelse, som i sin tur førte til opprettelsen av Kvinnegruppa Ottar.

Arbeid for minoritetskvinners rettigheter har vært et viktig tema, og Kvinnefronten har også engasjert seg internasjonalt gjennom prosjekter i en rekke land.

Tidsskrifter

Høsten 1975 begynte organisasjonen å gi ut Kvinnefront. Det ble nedlagt etter omkring 1982, og erstatta av Kvinnejournalen som ble utgitt fram til 2004. Samme år starta et nytt tidsskrift med navnet Fett opp.

Litteratur og kilder