Landslaget for lokalhistorie

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra LLH)
Hopp til navigering Hopp til søk

Landslaget for lokalhistorie (LLH) er en paraplyorganisasjon for 417 historielag med over 80 000 enkeltmedlemmer. LLH ble stiftet i 1920 under navnet Landslaget for bygde- og byhistorie som en medlemsorganisasjon der både historielag, institusjoner og enkeltpersoner kunne være med. I 1982 endra laget navn og ble paraplyorganisasjon for lokale og regionale historielag. LLH arbeider for å ivareta medlemmenes interesser og ellers drive service overfor folk i alminnelighet.

Landslaget skal være bindeledd mellom de lokale og regionale lagene, og mellom lokalhistorikere og vitenskapelige og offentlige institusjoner, drive opplysningsarbeid ved kurs og studieopplegg, gi ut publikasjoner samt å arbeide for tilrettelegging av materiale for lokalhistorisk forskning.

LLH har siden 1922 utgitt tidsskriftet Heimen, som inneholder faglige og metodiske artikler som har med lokalhistorie å gjøre. Heimen kommer ut med fire nummer i året. Fra 1990 har også tidsskriftet Lokalhistorisk magasin blitt gitt ut; fra 2001 i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt.

Styreledere

Styremedlemmer

Kilder og litteratur

  • I arbeid for lokalhistorie og kulturvern. Landslaget for lokalhistorie 75 år 1920-1995. Trondheim 1995.
  • Landslagets egne nettsider, besøkt 4. mai 2020
Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!