Landbruksmuseet for Møre og Romsdal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gjermundnes og Vikebukt, sett fra Vestnes, med bygda Vike, mot høyre og fjellet Vikenakken over.
Foto: Olve Utne

Landbruksmuseet for Møre og Romsdal eller Gjermundnes Museum var tidligere en avdeling av Romsdalsmuseet, fra 2007 en avdeling av Stiftinga Sunnmøre Museum. Museet er bygd opp rundt den tidligere storgården Gjermundnes. Stedet har fra 1898 vært fylkeslandbruksskole i Møre og Romsdal.

Landbruksmuseet på Gjermundnes ligger i Vestnes kommune i Møre og Romsdal.

Storgården

Gjermundnes var en storgård, med røtter langt bakover. I vikingetiden var det neskongen Gjermund, som bodde på gården. På 1500-tallet var gården under Giskegodset. Senere, tidlig på 1600-tallet holdt futen til på gården.

Landbruksskolen

Det var Romsdals amt (nå Møre og Romsdal fylke) som kjøpte storgården Gjermundnes i 1898 i den hensikt å starte fylkeslandbruksskole. I 1908 stod en ny driftsbygning klar for å tilfredsstille alle krav som ble satt til en fylkeslandbruksskole. I 1972 var bygningen nedslitt og det ble besluttet å rive den. Samtidig stod en ny driftsbygning ferdig. Senere er denne driftsbygningen renovert og omgjort til museum, med støtte fra Fylkesutvalget i Møre og Romsdal, Riksantikvaren og Vestnes kommune.

Landbruksmuseet

Landbruksmuseet på Gjermundnes ble etablert i 1979. Den 8. august 1981 ble Gjermundnes landbruksmuseum offisielt åpnet. Samtidig var det en jubileumsutstilling på Landbruksskolen i regi av Møre og Romsdal landbruksselskap. Den gamle løa på Gjermundnes er en del av museet.

Landbruksmuseet på Gjermundnes har som hovedoppgave å formidle og dokumentere norsk landbrukshistorie i Møre og Romsdal, med særlig vekt på slutten av 1800-tallet og fram til nåtiden. Samlingene omfatter ulike landbruksmaskiner, redskap og bruksting. Men også relevant litteratur, bilder og annet som kan knyttes til landbrukshistorien.

Landbruksskolen har vært viktig for landbruket i regionen. To av elevrommene er tilbakeført til slik de var før og etter at landbruksskulen i 1923 fikk elektrisitet.

Ved museet finnes et parkanlegg, fra 1758, med en allé av eik. Det er også en urtehage ved skolen.

Litteratur

Bryhni, I. 1989. Gjermundnesboka. Landbruksmuseet på Gjermundnes.

Eksterne lenker