Leksikon:Brygger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Brygger, m. Ølbrygging var i hvert fall før 1800 regnet som et håndverk, men i regelen var det også i byene tillatt for hvem som helst å brygge. Bare i Bergen var forholdene litt annerledes. Der var det fra cirka 1600 til bortimot midten av århundre et eget bryggerlaug, og også i 1700-årene var det der en god del som tok borgerskap som bryggere. I andre norske byer var bryggervirksomheten helst kombinert med et annet yrke, for eksempel høker, øltapper, vertshus- eller kroholder. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.