Leksikon:Frels(e)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Frels(e), (gno. frelsi, n., frihet).

I. Jordebokskatt (s.d.) i Hallingdal, etter kilder fra siste halvdel av 1500-tallet betalt med 1 album av hver gård unntatt ødegårder. Frels kom trolig opp i middelalderen. Navnet indikerer at denne skatten opprinnelig ble lagt på bøndene i stedet for andre tyngsler.

II. I Valdres og flere bygder vesta- og nordafjells var frels betegnelse på en liten skatt av ødegårder, rydningsplasser o.l. I Valdres tilsvarte frels vissøre (s.d.) av større bruk, i de andre bygdene helst leidang (s.d.). (H. Bjørkvik: Frels, KLNM IV; A. Steinnes: Gl. skatteskipnad I s. 124 og 127f., II s. 175.) H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.