Leksikon:Overførster

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Overførster var under det eldre generalforst­amt tittel på den overordnede tjenestemann som hadde Kongsberg sølvverks skoger og cirkum­ferens som distrikt, med 3 underordnede holtsf­ørstere. Etter at generalforstamtet var opphevet, sorterte overførster under overbergamtet, og tittelen fulgte bestyreren av sølvverksskogene også etter at cirkumferensen falt bort, helt til 1895. (Jamfør skogvesen.) K.F.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.